• EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ ปรับลดประมาณการ GDP ไทย ปี 2020 เป็นหดตัวที่ -5.6% จากคาดการณ์เดิมที่ -0.3% จากเศรษฐกิจโลกที่เข้าสู่ภาวะถดถอย มาตรการปิดเมืองของไทย --- ด้านเศรษฐกิจโลก จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั่วโลกที่รุนแรงเพิ่มขึ้นมาก ประกอบกับมาตรการควบคุมโรคที่เข้มงวดของหลายประเทศ ทำให้ EIC คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอย และมีแนวโน้มหดตัวที่ -2.1% ในปี 2020 ต่ำกว่าช่วงวิกฤตการเงินโลกปี 2008-2009 --- ด้าน KKP Research ได้ปรับประมาณการอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจลงอีกครั้งจาก -2.4% เป็นลงลึกถึง –6.8% จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีความรุนแรงขึ้นกว่าเดิม และมาตรการควบคุมที่เข้มงวดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้หดตัวลึกและยาวนานยิ่งขึ้นกว่าที่เคยประเมินไว้ --- ส่วน ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่น่าจะยังไม่สามารถควบคุมได้ในระยะเวลาอันใกล้ ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกเผชิญความเสี่ยงเชิงลบที่สูงขึ้น และมีแนวโน้มที่จะหดตัวอย่างรุนแรงในปีนี้ ดังนั้น แม้ว่าหลายประเทศจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยวงเงินที่สูงกว่า 10% ของ GDP แต่ยังคงต้องติดตามประสิทธิผลของมาตรการต่อไป
Home กองทุนบัวหลวงให้พนักงานทำงานที่บ้าน เริ่ม 27 มี.ค.นี้
กองทุนบัวหลวงให้พนักงานทำงานที่บ้าน เริ่ม 27 มี.ค.นี้

กองทุนบัวหลวงให้พนักงานทำงานที่บ้าน เริ่ม 27 มี.ค.นี้

ผู้บริหารของกองทุนบัวหลวงอนุญาตให้พนักงานเกือบทั้งหมดสามารถปฏิบัติงานจากที่บ้านได้ (Work From Home) โดยให้การตอบรับต่อนโยบายของรัฐบาลที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคมนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ความเสี่ยงจากโควิด-19 จะคลี่คลายลง พร้อมทั้งให้ความมั่นใจแก่ผู้ลงทุน ว่า การดำเนินงานทุกอย่างจะยังเป็นไปตามปกติ เนื่องจากทุกหน่วยงานขององค์กรเตรียมแผนปฏิบัติงานรองรับไว้แล้ว

 

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลยกระดับการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย กองทุนบัวหลวงพร้อมให้การตอบรับต่อนโยบายของรัฐบาล โดยจะให้พนักงานเกือบทั้งหมดสามารถปฏิบัติงานจากที่บ้านได้ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคมนี้ เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ความเสี่ยงจากโควิด-19 จะคลี่คลายลง

 

อย่างไรก็ดี บริษัทจะยังให้บริการแก่ผู้ลงทุนได้ ตามเวลาทำการปกติ ในระหว่างวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30-17.00 น. โดยผู้ลงทุนสามารถติดต่อเข้ามาผ่าน Client Relationship Management หรือ Contact Center ที่จะยังคงให้บริการแก่ทุกท่านได้ อีกทั้งในกรณีที่พบปัญหาขัดข้องทางเทคนิค ผู้ลงทุนสามารถติดต่อเข้ามาได้ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ 1.การส่งข้อความผ่าน E-mail ที่ Bualuangfund@bblam.co.th และ 2.การส่งข้อความผ่าน Inbox ในหน้าแฟนเพจของกองทุนบัวหลวง https://www.facebook.com/BualuangFund.Fanpage/

 

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตอบกลับและให้บริการกับผู้ลงทุนอย่างทันท่วงที เท่าที่จะดำเนินการได้ภายใต้ข้อจำกัดบางประการที่อาจจะมีอยู่บ้าง

 

“กองทุนบัวหลวง ตระหนักดีถึงความสำคัญในการให้ความร่วมมือกับภาครัฐ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เราจึงให้พนักงานเกือบทั้งหมดปฏิบัติงานจากที่บ้าน โดยที่การจัดการกองทุนและการให้บริการผู้ถือหน่วยลงทุนจะยังคงดำเนินการอย่างเข้มแข็ง เพราะเราคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนมาเป็นอันดับแรก และก่อนที่จะประกาศใช้แผนงานนี้ทีมงานทุกหน่วยงานภายในองค์กรได้ซักซ้อมการปฏิบัติงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ผู้ลงทุนมั่นใจได้ว่า เราพร้อมที่จะเป็น มิตรแท้ตลอดเส้นทางลงทุน ในทุกช่วงเวลา พร้อมทั้งขออวยพรให้ทุกท่านผ่านพ้นอุปสรรคในครั้งนี้ไปได้ด้วยดี” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าว

 

ข่าวเกี่ยวข้อง