• SCB EIC คาด กนง. จะเริ่มลดดอกเบี้ยในไตรมาส 4 ซึ่งเป็นจังหวะเวลาที่ภาวะการเงินตึงตัวจะเริ่มส่งผลกดดันเศรษฐกิจมากขึ้น ขณะที่ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงเปราะบาง ประกอบกับความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้าจะเริ่มปรับสูงขึ้น *** จึงประเมินว่า กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 1 ครั้งปลายปีนี้เหลือ 2.25% และปรับลดอีกครั้งเหลือ 2% ในช่วงต้นปีหน้า (2025)
Home การบินไทย จัดเที่ยวบินพิเศษขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ ประจำปี 2566
การบินไทย จัดเที่ยวบินพิเศษขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ ประจำปี 2566

การบินไทย จัดเที่ยวบินพิเศษขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ ประจำปี 2566

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดเที่ยวบินพิเศษฮัจย์ เพื่อขนส่งผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ที่ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ประจำปี 2566 โดยมี นายวิชญ์ กิจจาทร ผู้อำนวยการฝ่ายขาย และประธานกรรมการกิจการพิเศษฮัจย์ บริษัท การบินไทยฯ พร้อมด้วย นายภักดี มะแอ อุปนายกสมาคมผู้ประกอบการกิจการฮัจย์ภาคใต้ และนายอับดุลอาสิ กาแบ นายกสมาคมการค้าผู้ประกอบกิจการฮัจย์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมลงนาม โดยมี นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ให้เกียรติร่วมในพิธี ณ ฝ่ายครัวการบิน การบินไทย สุวรรณภูมิ

 


ในปี 2566 นี้ การบินไทยให้บริการขนส่งผู้แสวงบุญ ประมาณ 6,555 คน เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ด้วยเที่ยวบินพิเศษ ไป-กลับ รวม 23 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม-17 กรกฎาคม 2566 ออกจากประเทศไทย 2 จุดบิน ได้แก่ นราธิวาส และหาดใหญ่ เดินทางสู่ 2 จุดบินในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ได้แก่ มะดีนะห์ และเจดดาห์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

•เที่ยวบินขาไป
-เส้นทาง หาดใหญ่-มะดีนะห์ วันละ 2 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 21-29 พฤษภาคม 2566
และจำนวน 1 เที่ยวบิน ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566
-เส้นทาง นราธิวาส-มะดีนะห์ วันละ 2 เที่ยวบิน ในวันที่ 31 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน 2566

•เที่ยวบินขากลับ
-เส้นทาง เจดดาห์-หาดใหญ่ วันละ 1 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2566
และวันละ 2 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 9-15 กรกฎาคม 2566
-เส้นทาง เจดดาห์-นราธิวาส วันละ 2 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2566

บริษัท การบินไทยฯ ในฐานะสายการบินแห่งชาติสนับสนุนการจัดเที่ยวบินพิเศษขนส่งผู้แสวงบุญฮัจย์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2548 เพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจทั้งของรัฐบาลไทยและราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย