• Krungthai COMPASS ประเมินว่า แม้การระบาดและมาตรการคุมเข้มของภาครัฐใช้เวลาเพียง 2 เดือน แต่กว่าการท่องเที่ยวในประเทศจะฟื้นตัวสู่ระดับที่เคยประเมินไว้อาจเป็นช่วงกลางไตรมาส 2 คิดเป็นมูลค่าความสูญเสียแก่ภาคท่องเที่ยวถึง 1.1 แสนล้านบาท จากตัวเลขนักท่องเที่ยวในประเทศที่จะหดตัว 22 ล้านคน *** ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมิน ทิศทางตลาดไทยเที่ยวไทยในปี 2564 น่าจะยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้จากปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปีที่ตลาดไทยเที่ยวไทยได้รับผลกระทบอย่างหนัก ทำให้ทั้งปี 2563 คนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศจะมีจำนวนเพียงประมาณ 86.3 ล้านคน-ครั้ง หรือหดตัวสูงถึง 50.0% จากปี 2562 มองว่า ทางการน่าจะขยายระยะเวลาโครงการเราเที่ยวด้วยกัน หรือมีมาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยวเพิ่มเติมจนถึงสิ้นปี 2564 นี้ เนื่องจากภาคธุรกิจในห่วงโซ่ท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดระลอกใหม่และต้องใช้ระยะเวลานานขึ้นกว่าธุรกิจจะฟื้นตัว
Home คลีนเทค โซลาร์ ติดตั้งโซลาร์รูฟ 4 แห่งให้ 'คาร์กิลล์'
คลีนเทค โซลาร์ ติดตั้งโซลาร์รูฟ 4 แห่งให้ 'คาร์กิลล์'

คลีนเทค โซลาร์ ติดตั้งโซลาร์รูฟ 4 แห่งให้ 'คาร์กิลล์'

ผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดได้มากถึง 3,000 เมกะวัตต์ต่อปี เทียบเท่ากับการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ 1,750 ตัน

 

ประเทศไทย, 21 ธันวาคม 2563 - คลีนเทค โซลาร์ ประกาศการเสร็จสิ้นการติดตั้งโครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่ไซต์ของคาร์กิลล์ทั่วประเทศไทย ภายใต้สัญญาระยะยาวที่ คลีนเทค โซลาร์ เป็นผู้สนับสนุนเงินทุน ติดตั้ง และจะดำเนินงานบำรุงรักษาระบบตลอดระยะเวลาของสัญญา โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าวมีกำลังผลิตรวมกัน 2.4 เมกะวัตต์และตั้งอยู่ที่จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดเพชรบุรี

 

ไซต์ปฏิบัติการทั้งสี่แห่งคาดว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดได้มากถึง 3,000 เมกะวัตต์ต่อปี เทียบเท่ากับการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ 1,750 ตัน เป็นความพยายามที่แสดงถึงพันธกิจของคาร์กิลล์ในการลดประมาณแก๊สเรือนกระจกที่ผลิตจากไซต์งานที่ตนปฏิบัติงานอยู่ทั่วโลก

 

ความต้องการด้านกำลังผลิตไฟฟ้าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการเติบโตเร็วที่สุดภูมิภาคหนึ่งในโลก และมีแนวโน้มสูงที่จะมีการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนในภูมิภาคแห่งนี้ ดังนั้น ประเทศไทยได้กำหนดเป้าหมายที่จะเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนเป็น 30% ของการใช้พลังงานทั้งหมดของประเทศภายในปีพ.ศ. 2579 ไซต์แห่งใหม่จะเพิ่มเข้าไปอยู่ในรายการผลงานของ คลีนเทค โซลาร์ ในการดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ซึ่งผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดมาแล้วมากกว่า 35 กิกะวัตต์ เพียงพอที่จะจ่ายไฟฟ้าให้กับ 17,500 ครัวเรือนในประเทศต่อปี

 

กลยุทธ์ในการประยุกต์ใช้โซลาร์ในประเทศไทยของคาร์กิลล์นั้นสอดคล้องกับพันธกิจทั่วโลกบนพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ในการลดปริมาณการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขอบเขต 1 และ 2 ให้ได้ 10% ภายในปีพ.ศ. 2568 โดยเทียบตามพื้นฐานปีพ.ศ. 2560

 

วัชรพล ประสพเกียรติโภคา หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจคาร์กิลล์ ประเทศไทย กล่าวว่า “คาร์กิลล์สนับสนุนการดำเนินการทั่วโลกในการลดภาวะโลกร้อนด้วยการใช้เทคโนโลยีลดปริมาณแก๊สเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องเพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ คลีนเทค โซลาร์ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และดำเนินการเริ่มผลิตไฟฟ้าให้กับการปฏิบัติงานของลูกค้า ด้วยระบบที่มีประสิทธิภาพและครบวงจร เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับความสำเร็จของโครงการนี้และการมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนทั่วโลกของคาร์กิลล์”

 

นายราจู ชูคลา (Raju Shukla) ผู้ก่อตั้งคลีนเทค โซลาร์และประธานบริหาร กล่าวว่า “นอกจากประโยชน์ที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เหล่านี้มีต่อการดำเนินงานของคาร์กิลล์และต่อสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าเหล่านี้จะมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจตรงที่มีต้นทุนประหยัดกว่ากริดไฟฟ้า คลีนเทค โซลาร์รู้สึกยินดีที่จะให้การสนับสนุนพันธกิจของคาร์กิลล์ในฐานะคู่ค้าที่น่าเชื่อถือที่จะช่วยให้บริษัทแห่งนี้สร้างอนาคตด้านอาหารและเกษตรกรรมได้อย่างเข้มแข็งขึ้นและยั่งยืน”

ข่าวเกี่ยวข้อง