• SCB EIC ประเมินว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2.5% ไว้ตลอดปี 2024 มองว่า กนง. จะพิจารณาแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อไปข้างหน้าในระยะปานกลางถึงระยะยาว (Forward looking) มากกว่าตัวเลขที่เกิดขึ้นแล้ว (Backward looking) หากแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของไทยในระยะต่อไปยังเป็นไปตามที่ SCB EIC เคยคาดการณ์ไว้ว่า เศรษฐกิจจะขยายตัวได้ต่อเนื่องใกล้เคียงระดับศักยภาพที่ 3% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะทยอยปรับสูงขึ้นเข้าสู่กรอบเป้าหมาย 1-3%
Home ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวกรอบ 34.00-34.25 บาท
ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวกรอบ 34.00-34.25 บาท

ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวกรอบ 34.00-34.25 บาท

ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวกรอบ 34.00-34.25 บาท

กลุ่มงานตลาดการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Financial Markets) ประเมินค่าเงินบาท วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 เคลื่อนไหวในกรอบ 34.00-34.25 บาท/ดอลลาร์

ทิศทางดอลลาร์เคลื่อนไหว sideways เนื่องจากนักลงทุนจับตาดูการเจรจาต่อรองเรื่องเพดานหนี้ของสหรัฐ

ค่าเงินดอลลาร์อยู่ที่ 136.37 เยน ส่วนค่าเงินยูโรอยู่ที่ 1.0861 ทั้งนี้ค่าเงินปอนด์อยู่ที่ 1.2487 ดอลลาร์

ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นจากยอดค้าปลีกปรับขึ้น 0.4% ในเดือนเมษายน ร่วงลง 0.7% จากเดือนมีนาคม ส่วนผลผลิตภาคโรงงานของสหรัฐพุ่งขึ้น 1% เมื่อเทียบรายเดือน

ทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่ามีโอกาส 90.1% ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะคงอัตราดอกเบี้ยที่ 5.00%-5.25% ในการประชุมวันที่ 13-14 มิถุนายน