• SCB EIC คาด กนง. จะเริ่มลดดอกเบี้ยในไตรมาส 4 ซึ่งเป็นจังหวะเวลาที่ภาวะการเงินตึงตัวจะเริ่มส่งผลกดดันเศรษฐกิจมากขึ้น ขณะที่ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงเปราะบาง ประกอบกับความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้าจะเริ่มปรับสูงขึ้น *** จึงประเมินว่า กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 1 ครั้งปลายปีนี้เหลือ 2.25% และปรับลดอีกครั้งเหลือ 2% ในช่วงต้นปีหน้า (2025)
Home ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวกรอบ 34.90-35.15 บาท
ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวกรอบ 34.90-35.15 บาท

ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวกรอบ 34.90-35.15 บาท

กลุ่มงานตลาดการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Financial Markets) ประเมินค่าเงินบาท วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เคลื่อนไหวในกรอบ 34.90-35.15 บาท/ดอลลาร์

ค่าเงินบาทยังคงระดับแข็งค่าเล็กน้อยอยู่เหนือ 35 บาท/ดอลลาร์ หลังเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงอ่อนค่าต่อเนื่อง

ตัวเลข GDP ไตรมาส 3 ของไทยขยายตัวเพียง 1.5%YOY หรือ 0.8%QOQ_SA ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดทั้งสิ้น โดยขยายตัวมาจากการบริโภคภาคเอกชนเป็นสำคัญ อย่างไรก็ดี การบริโภคภาครัฐและสินค้าคงคลังหดตัวลงมาก

ผลประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 20 ปี ออกมาดี โดย Yield อายุ 20 ปี ที่ได้รับการประมูลอยู่ที่ 4.78% ส่วน Yield อายุ 10 ปี ก็ปรับลดลงมา