• SCB EIC ประเมินว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2.5% ไว้ตลอดปี 2024 มองว่า กนง. จะพิจารณาแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อไปข้างหน้าในระยะปานกลางถึงระยะยาว (Forward looking) มากกว่าตัวเลขที่เกิดขึ้นแล้ว (Backward looking) หากแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของไทยในระยะต่อไปยังเป็นไปตามที่ SCB EIC เคยคาดการณ์ไว้ว่า เศรษฐกิจจะขยายตัวได้ต่อเนื่องใกล้เคียงระดับศักยภาพที่ 3% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะทยอยปรับสูงขึ้นเข้าสู่กรอบเป้าหมาย 1-3%
Home ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวกรอบ 35.25-35.50 บาท
ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวกรอบ 35.25-35.50 บาท

ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวกรอบ 35.25-35.50 บาท

กลุ่มงานตลาดการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Financial Markets) ประเมินค่าเงินบาท วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เคลื่อนไหวในกรอบ 35.25-35.50 บาท/ดอลลาร์

ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเช้านี้ ผลจากเลขตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่ออกมาแย่กว่าคาด และความกังวลใน regional bank ทำให้ US Treasury yields ปรับลดลง เงินดอลลาร์อ่อนค่า อีกทั้งราคาทองคำเพิ่มขึ้นเร็ว

ตัวเลขผู้รับสวัสดิการการว่างงานในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นไปที่ 2.24 แสนคน สูงกว่าตลาดคาดที่ 2.12 แสนคน อย่างไรก็ดี ดัชนี PMI ภาคการผลิต (ของ ISM) ออกมาที่ 49.1 ดีกว่าที่ตลาดคาด

ธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) คงดอกเบี้ยนโยบายที่ 5.25% ตามที่ตลาดคาด