• SCB EIC ประเมินว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2.5% ไว้ตลอดปี 2024 มองว่า กนง. จะพิจารณาแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อไปข้างหน้าในระยะปานกลางถึงระยะยาว (Forward looking) มากกว่าตัวเลขที่เกิดขึ้นแล้ว (Backward looking) หากแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของไทยในระยะต่อไปยังเป็นไปตามที่ SCB EIC เคยคาดการณ์ไว้ว่า เศรษฐกิจจะขยายตัวได้ต่อเนื่องใกล้เคียงระดับศักยภาพที่ 3% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะทยอยปรับสูงขึ้นเข้าสู่กรอบเป้าหมาย 1-3%
Home ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวกรอบ 35.80-36.05 บาท
ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวกรอบ 35.80-36.05 บาท

ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวกรอบ 35.80-36.05 บาท

กลุ่มงานตลาดการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Financial Markets) ประเมินค่าเงินบาท วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เคลื่อนไหวในกรอบ 35.80-36.05 บาท/ดอลลาร์

ค่าเงินบาทยังเคลื่อนไหวในกรอบ โดยนักลงทุนรอดูตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือนมกราคม ที่จะออกคืนนี้ ทาง SCB FM มองว่าเงินเฟ้อมีแนวโน้มลดลง ทำให้บาทอาจอ่อนค่าต่อได้ไม่มากแล้ว

คาดการณ์เงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในระยะปานกลาง (1-year inflation expectation) ปรับลดลงจากเดือนก่อนมาอยู่ที่ 3% ต่ำสุดในรอบ 11 ปี

สหภาพยุโรปแบนบริษัทจีน 3 บริษัท เนื่องจากตรวจพบว่ามีการสนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครน