• SCB EIC ประเมินว่าการส่งออกสินค้าเดือน มี.ค. 2024 ในรูป %YOY มีแนวโน้มหดตัวแรงจากปัจจัยฐานสูง แม้ภาคการผลิตและการค้าโลกจะอยู่ในทิศทางการฟื้นตัว เนื่องจากมีการส่งออกทองคำในเดือน มี.ค. 2023 มากถึง 1,568.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าปกติมาก ข้อมูลจากการแถลงข่าวของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ประเมินว่ามูลค่าการส่งออกในเดือน มี.ค. 2024 จะอยู่ที่ราว 25,500 – 26,500 หดตัวประมาณ -5.4% ถึง -8.9%  *** ด้าน Krungthai COMPASS เผยส่งออกเดือน ก.พ. ขยายตัว 3.6%YoY เติบโตติดต่อกันเป็นเดือนที่ 7 แต่ชะลอลงจาก 10.0%YoY เมื่อเดือนก่อน ประเมินว่าการส่งออกยังฟื้นตัวได้ไม่ทั่วถึง ซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดันต่อการส่งออกในปี 2567 ให้ขยายตัวได้เล็กน้อยที่ 1.8% โดยการส่งออกไม่รวมทองคำเดือน ก.พ. ขยายตัวที่ 1.2% จากสินค้าสำคัญหลายรายการที่ยังหดตัวต่อเนื่อง เช่น ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเคมีภัณฑ์ นอกจากนี้ แนวโน้มการส่งออกไปยังประเทศสำคัญมีความไม่นอนสูงโดยเฉพาะยุโรป และญี่ปุ่น
Home 'ชัย โสภณพนิช'ได้รับการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์กระทรวงศึกษาธิการ
'ชัย โสภณพนิช'ได้รับการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์กระทรวงศึกษาธิการ

'ชัย โสภณพนิช'ได้รับการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์กระทรวงศึกษาธิการ

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย รับมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ” ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566 จากการที่นายชัย โสภณพนิช ให้ความสำคัญต่อการศึกษาของเด็กนักเรียน จึงให้การสนับสนุนโครงการอาหารเช้าเสริมสร้างพัฒนาการเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาของสำนักงานเขตประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จำนวน 21 โรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประทานอาหารเช้าที่ถูกหลักโภชนาการที่ดีและมีคุณค่า พร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านการศึกษาผ่านโครงการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง


ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ” ให้แก่บุคคล องค์กร และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงานด้านการจัดการศึกษาและสร้างคุณูปการให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนางานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 131 ปี เมื่อเร็วๆ นี้