• ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เดินหน้าช่วยลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดกำหนดให้มีแรงจูงใจในการสนับสนุนให้สถาบันการเงินทำการรวมหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น เข้าด้วยกัน เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีประวัติการชำระหนี้ดี หรือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19  ด้วยการนำหลักประกันของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ในการช่วยลดภาระดอกเบี้ยและค่างวดในระยะยาว นอกจากนี้ ธปท. ได้ดำเนินการลดข้อจำกัดการทำรีไฟแนนซ์ (refinance) หนี้ เพื่อส่งเสริมการแข่งขันของสถาบันการเงินในการรวมหนี้ให้กับลูกหนี้ควบคู่ไปด้วย
Home ซิกน่าประกันภัย ครององค์กรดีเด่น น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย ปี 2 ซ้อน
ซิกน่าประกันภัย ครององค์กรดีเด่น น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย ปี 2 ซ้อน

ซิกน่าประกันภัย ครององค์กรดีเด่น น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย ปี 2 ซ้อน

ตอกย้ำพันธกิจการสร้างสุขภาพร่างกายและใจที่ดีให้แก่พนักงาน

 

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – 25 พฤศจิกายน 2564 – ซิกน่าประกันภัยโดยคุณธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณวรรณภัส นิธิเลิศวิวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในระดับภูมิภาคเอเชีย คว้ารางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปี “Best Companies to Work for in Asia 2021” ครองตำแหน่งองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2021 ที่จัดขึ้นโดยนิตยสารเอชอาร์ เอเชีย (HR Asia) โดยบริษัท Business Media International ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นนิตยสารที่น่าเชื่อถือและเชี่ยวชาญในด้านบริหารทรัพยากรบุคคลในเอเชีย

 

คุณธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า“รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้เราได้รับต่อเนื่องเป็นเป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในระดับภูมิภาคเอเชีย เพราะพนักงานเป็นพลังพื้นฐานในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน พันธกิจหลักของซิกน่าจึงให้ความสำคัญด้านการมุ่งเน้นการสร้างสุขภาพร่างกายและใจที่ดี (Well Being and Peace of Mind) ให้แก่พนักงานทั่วโลก ซึ่งหมายถึงการดูแลเพื่อนพนักงานและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งซิกน่าให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเราเชื่อมั่นว่าพนักงานคือกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ต้องลงทุนและเอาใจใส่ให้มากที่สุด (care)”

 

 

คุณวรรณภัส นิธิเลิศวิวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กล่าวว่า “ที่ซิกน่า เราได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพนักงานของเรา ผ่านโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Caregiver Leave ที่เปิดโอกาสให้พนักงานมีสิทธิ์การลาเพื่อดูแลครอบครอบในยามเจ็บป่วยสูงสุดถึง 30 วัน และไม่เพียงแต่พนักงานหญิงเท่านั้นที่สามารถลาคลอดได้ พนักงานชายก็สามารถลาเพื่อดูแลบุตรแรกเกิดได้ถึง 30 วัน รวมถึงการมอบเงินช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่บุตรของพนักงาน”

 

 

“นอกจากนี้เรายังสนับสนุนความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของพนักงานในองค์กร โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ครอบคลุมพนักงานในกลุ่ม LGBTQi และได้จัดให้มีสายด่วนเพื่อป้องกันและช่วยเหลือพนักงานเกี่ยวกับสุขภาพจิต รวมถึงโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพอื่นๆ เช่น การแข่งขัน Global Wellness Challenge ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง ซึ่งนอกจากผลประโยชน์จากโครงการต่างๆ ที่ตัวพนักงานและครอบครัวได้รับแล้ว ซิกน่ายังสนับสนุนให้พนักงานแบ่งปันสิ่งดีๆคืนสู่สังคม โดยพนักงานสามารถลาพักจากงานประจำเพื่อไปทำคุณประโยชน์ให้กับองค์กรการกุศลในประเทศไทยเป็นเวลา 3 เดือนโดยยังได้รับเงินเดือนตามปกติอีกด้วย” คุณวรรณภัส กล่าวเสริม

 

นอกจากการให้การสนับสนุนและช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆแล้วที่ ซิกน่า ประเทศไทยยังเล็งเห็นความสำคัญของการกล่าวชื่นชมกล่าวขอบคุณ และแสดงความยินดีในทุกๆโอกาสผ่าน Platform Cigna Standout และช่องทางอื่นๆในองค์กร เพื่อเป็นการชื่นชมและส่งเสริมให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจจากการทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำความดีและปฏิบัติหน้าที่ของตน ตลอดจนการให้โอกาสพนักงานในการเติบโตและพัฒนาอาชีพ ผ่านการฝึกอบรมด้านต่างๆ ที่จัดขึ้นตลอดทั้งปีโดยความร่วมมือของซิกน่าทั่วโลกกับสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับโลก

 

 

จากเหตุการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ซิกน่าประกันภัยได้มอบความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษในช่วงการระบาด เราได้จัดสรรวัคซีนให้กับพนักงานและครอบครัว ตลอดจนการช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการรักษา การลาหยุดเพื่อดูแลครอบครัว และการมอบ Cigna Care Set ให้กับพนักงาน และอนุญาตให้ทำงานจากที่บ้านได้ เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

 

รางวัล “Best Companies to Work for in Asia 2021” ใช้เกณฑ์การตัดสินโดยการพิจารณาจากผลการประเมินของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอุตสาหกรรม ทั้งในด้านนโยบายหลักขององค์กร แนวทางและการปฏิบัติที่เป็นจริงและยั่งยืน การสัมภาษณ์ผู้บริหาร และที่สำคัญที่สุด คือผลการสำรวจจากพนักงานภายในองค์กร เพื่อเป็นการแบ่งปันแนวทางการทำงานที่ดีให้แพร่หลายไปทั่วโลก

ข่าวเกี่ยวข้อง