• SCB EIC ประเมินว่าการส่งออกสินค้าเดือน มี.ค. 2024 ในรูป %YOY มีแนวโน้มหดตัวแรงจากปัจจัยฐานสูง แม้ภาคการผลิตและการค้าโลกจะอยู่ในทิศทางการฟื้นตัว เนื่องจากมีการส่งออกทองคำในเดือน มี.ค. 2023 มากถึง 1,568.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าปกติมาก ข้อมูลจากการแถลงข่าวของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ประเมินว่ามูลค่าการส่งออกในเดือน มี.ค. 2024 จะอยู่ที่ราว 25,500 – 26,500 หดตัวประมาณ -5.4% ถึง -8.9%  *** ด้าน Krungthai COMPASS เผยส่งออกเดือน ก.พ. ขยายตัว 3.6%YoY เติบโตติดต่อกันเป็นเดือนที่ 7 แต่ชะลอลงจาก 10.0%YoY เมื่อเดือนก่อน ประเมินว่าการส่งออกยังฟื้นตัวได้ไม่ทั่วถึง ซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดันต่อการส่งออกในปี 2567 ให้ขยายตัวได้เล็กน้อยที่ 1.8% โดยการส่งออกไม่รวมทองคำเดือน ก.พ. ขยายตัวที่ 1.2% จากสินค้าสำคัญหลายรายการที่ยังหดตัวต่อเนื่อง เช่น ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเคมีภัณฑ์ นอกจากนี้ แนวโน้มการส่งออกไปยังประเทศสำคัญมีความไม่นอนสูงโดยเฉพาะยุโรป และญี่ปุ่น
Home ซีพีเอฟ ย้ำมาตรฐานการเลี้ยง- ผลิตกุ้งปลอดภัย ส่งมอบสู่ผู้บริโภค
ซีพีเอฟ ย้ำมาตรฐานการเลี้ยง- ผลิตกุ้งปลอดภัย ส่งมอบสู่ผู้บริโภค

ซีพีเอฟ ย้ำมาตรฐานการเลี้ยง- ผลิตกุ้งปลอดภัย ส่งมอบสู่ผู้บริโภค


 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ  มุ่งมั่นยกระดับผลิตภัณฑ์กุ้ง ชูมาตรฐานการเลี้ยงด้วยระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ควบคู่ใช้นวัตกรรมโปรไบโอติก ช่วยให้กุ้งสุขภาพแข็งแรงตามธรรมชาติ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพพรีเมียม ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ ล่าสุดได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากบริษัทชั้นนำระดับโลก   ด้านการทดสอบ การตรวจสอบ และการรับรองระบบ ตอบโจทย์ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค    
 

 

                    
นายไพโรจน์ อภิรักษ์นุสิทธิ์ ผู้อำนวยการใหญ่ ธุรกิจสัตวน้ำครบวงจร ซีพีเอฟ  กล่าวว่า ซีพีเอฟ เดินหน้าพันธกิจสร้างความมั่นคงทางอาหาร ส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้บริโภค ด้วยความใส่ใจตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกระบวนการเลี้ยงกุ้งที่ยึดหลัก 3 สะอาด  คือ  ลูกกุ้งสะอาด คัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่แข็งแรง ปลอดโรค เพาะเลี้ยงลูกกุ้งในระบบปิด ควบคุมคุณภาพน้ำอย่างเข้มงวด  พื้นบ่อสะอาด ปราศจากการสะสมของเชื้อโรค และ น้ำสะอาด  โดยเน้นบริหารจัดการน้ำในฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมคุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอ ควบคู่ไปกับการเลี้ยงกุ้งระบบปิด ที่ควบคุมการเข้าออกฟาร์มอย่างเข้มงวด พร้อมทั้งนำโปรไบโอติกฟาร์มมิ่งมาใช้ ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กุ้งแข็งแรงตลอดการเลี้ยง  ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภคและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม  ตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
 


ด้วยกระบวนการเลี้ยงดังกล่าว  ล่าสุด  ฟาร์มกุ้งของซีพีเอฟ จำนวน 7 แห่ง ซึ่งส่งวัตถุดิบกุ้งให้กับโรงงานอาหารแปรรูประโนด ได้แก่  ฟาร์มกาญจนดิษฐ์  ฟาร์ม SR1 ฟาร์มSR4 ฟาร์มอันดามัน   ฟาร์มปากพนัง 1   นครฟาร์ม และฟาร์มระโนด  ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ปลอดสารปฏิชีวนะ (Antibiotic Free Product Certification) จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก  ด้านการทดสอบ การตรวจสอบ เป็นการดำเนินการตามมาตรฐานการตรวจนานาชาติ โดยตรวจติดตามโดยองค์กรผู้ให้การรับรอง (Third Party Audit)ที่มีความเชี่ยวชาญในกลุ่มธุรกิจฟาร์มกุ้ง  ซึ่งผลิตภัณฑ์กุ้งของซีพีเอฟ ได้ผ่านโปรแกรมการตรวจที่ออกแบบขึ้นเพื่อทวนสอบ และมั่นใจได้ว่ากุ้งที่ได้จากฟาร์มเลี้่ยงปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยง

 


       
"การได้รับรองผลิตภัณฑ์ปลอดสารปฏิชีวนะ บริษัทมีความมุ่งมั่นในการเลี้ยงกุ้งที่ยึดหลัก 3 สะอาด พร้อมโปรแกรมโปรไบโอติกฟาร์มมิ่ง เพื่อการส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้บริโภค  ทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นใหักับลูกค้าด้านความปลอดภัยอาหาร  และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอาหารไทยในตลาดโลกอีกด้วย "  นายไพโรจน์ กล่าว