• EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ เผยการส่งออกไทยแผ่วต่อเนื่อง แม้ว่าจะเป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 18 แต่เป็นการขยายตัวเร่งขึ้นจากปัจจัยฐานต่ำเป็นสำคัญ โดยหากพิจารณาการส่งออกเดือนสิงหาคมเทียบกับเดือนกรกฎาคม (แบบปรับฤดูกาล) พบว่า หดตัวที่ -4.1% ทำให้ ในภาพรวมการส่งออกของไทยในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2022 ขยายตัวได้ดีที่ 11% และ 9.4% หากไม่รวมทองคำ *** แม้การส่งออกไทยในช่วง 8 เดือนแรกของปีขยายตัวได้ดี แต่เริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวลงชัดเจนในเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม โดย EIC ประเมินว่าการส่งออกมีแนวโน้มชะลอลงต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปี 2022 และปี 2023 จากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยในประเทศคู่ค้าสำคัญ โดยเฉพาะตลาดจีนที่เผชิญแรงกดดันหลายทาง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ ดังนั้น EIC จึงปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์มูลค่าการส่งออกไทย (ในระบบดุลการชำระเงิน) ของปี 2022 เป็น 6.3% (จากเดิมที่ประเมินไว้ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ 5.8%) และสำหรับปี 2023 EIC คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวชะลอลงมาอยู่ที่ 2.5% ตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และเงินเฟ้อโลกสูง ซึ่งมีส่วนกดดันกำลังซื้อและอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าหลักของไทย
Home 'ทาทา สตีล'อวดหล็กไทยคุณภาพระดับโลก เข้าเกณฑ์ทวีปอเมริกา เจาะ'แคนาดา'สำเร็จ
'ทาทา สตีล'อวดหล็กไทยคุณภาพระดับโลก เข้าเกณฑ์ทวีปอเมริกา เจาะ'แคนาดา'สำเร็จ

'ทาทา สตีล'อวดหล็กไทยคุณภาพระดับโลก เข้าเกณฑ์ทวีปอเมริกา เจาะ'แคนาดา'สำเร็จ

รายงานข่าวจากบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) TSTH เปิดเผยว่า จากที่บริษัทฯได้มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ดังเช่นในกลุ่มตลาดแถบอเมริกาเหนือ ซึ่งมี แนวโน้มความต้องการใช้สินค้าเหล็กเส้นคุณภาพสูงเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในปัจจุบัน และการผลิตในภาคพื้นทวีปที่ไม่เพียงพอต่อความ ต้องการที่มากขึ้น จึงเป็นโอกาสดีในการขยายตลาดของบริษัท

 

ทั้งนี้ ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้พัฒนาสินค้าเหล็กเส้นและเหล็กลวดให้มีคุณภาพสูงตามเกณฑ์มาตรฐานเหล็กเส้นและเหล็กลวด อุตสาหกรรมของทวีปอเมริกา เพื่อส่งออกไปสู่ประเทศแคนาดาได้สําเร็จ เป็นการตอบสนองความต้องการสินค้าคุณภาพสูงในแถบอเมริกา เหนือ ทั้งในประเทศแคนาดาและ สหรัฐอเมริกา มีการปรับปรุงบริการและรูปแบบการแพคสินค้าสําหรับขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงการปรับปรุงรูปแบบการขนส่งเหล็กเส้นความยาวพิเศษเพื่อไปยังท่าเรือ โดยเราได้เริ่มส่งสินค้าดังกล่าวตั้งแต่ในช่วงเดือนเมษายน 2564 ทั้งสินค้าในกลุ่มเหล็กเส้นก่อสร้าง และเหล็กลวดอุตสาหกรรม ซึ่งได้สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป็นอย่างมาก โดยลูกค้าได้มี การสั่งสินค้าดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศไทย ที่สินค้าเหล็กของไทยเป็นที่ยอมรับใน ระดับสากล รวมถึงบริษัทยังได้นําความรู้จากการพัฒนาสินค้าดังกล่าวมาใช้ในการยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าในประเทศอีกด้วย