• Krungthai COMPASS ประเมินว่า แม้การระบาดและมาตรการคุมเข้มของภาครัฐใช้เวลาเพียง 2 เดือน แต่กว่าการท่องเที่ยวในประเทศจะฟื้นตัวสู่ระดับที่เคยประเมินไว้อาจเป็นช่วงกลางไตรมาส 2 คิดเป็นมูลค่าความสูญเสียแก่ภาคท่องเที่ยวถึง 1.1 แสนล้านบาท จากตัวเลขนักท่องเที่ยวในประเทศที่จะหดตัว 22 ล้านคน *** ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมิน ทิศทางตลาดไทยเที่ยวไทยในปี 2564 น่าจะยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้จากปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปีที่ตลาดไทยเที่ยวไทยได้รับผลกระทบอย่างหนัก ทำให้ทั้งปี 2563 คนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศจะมีจำนวนเพียงประมาณ 86.3 ล้านคน-ครั้ง หรือหดตัวสูงถึง 50.0% จากปี 2562 มองว่า ทางการน่าจะขยายระยะเวลาโครงการเราเที่ยวด้วยกัน หรือมีมาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยวเพิ่มเติมจนถึงสิ้นปี 2564 นี้ เนื่องจากภาคธุรกิจในห่วงโซ่ท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดระลอกใหม่และต้องใช้ระยะเวลานานขึ้นกว่าธุรกิจจะฟื้นตัว
Home ทิพยประกันภัย ห่วงใยประชาชน เปิดตัวโครงการ 'TIP เติมสุข' ดีเดย์ 11 เดือน 11
ทิพยประกันภัย ห่วงใยประชาชน เปิดตัวโครงการ 'TIP เติมสุข' ดีเดย์ 11 เดือน 11

ทิพยประกันภัย ห่วงใยประชาชน เปิดตัวโครงการ 'TIP เติมสุข' ดีเดย์ 11 เดือน 11

ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผล กระทบทางรายได้ จากสถานการณ์โควิด-19 ดีเดย์ 11 เดือน 11 จ่าย 3,000 บาทต่อเดือน

 

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย มีความห่วงใยผู้ที่ได้รับผลกระทบทางรายได้ จากวิกฤติโควิด-19 เปิดโครงการ “#TIP เติมสุข” ขอเป็นส่วนหนึ่งของการบรรเทาผลกระทบดังกล่าว เปิดรับสมัคร “TIP Digital Ambassador” เพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ Tipinsure.com รายได้ 3,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลา 3 เดือน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11/11/63 - 12/12/63 หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม ลงทะเบียน/ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tipinsure.com

 

สำหรับโครงการ “#TIP เติมสุข” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “TIP ปันสุข” ที่ต้องการสนองนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ออกมารองรับหลังวิกฤตโควิด-19 โดยโครงการ “TIP ปันสุข” ประกอบไปด้วย 4 ซีรี่ส์หลัก คือ เที่ยวปันสุข , เกษตรเป็นสุข , #TIP เติมสุข และ TIP อิ่มสุข ซึ่งช่วงที่ผ่านมาได้เปิดตัวซีรี่ส์ เที่ยวปันสุข เป็นซีรี่ส์แรก รองรับโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐ เราเที่ยวด้วยกัน โดยประชาชนสามารถเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันภัยที่สามารถสร้างหลักประกันและความมั่นใจในการเดิ นทางท่องเที่ยว รวมถึง โครงการเกษตรเป็นสุข ที่ช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถกระจายผลผลิตทางการเกษตร โดยสามารถนำมาเเลกเป็นประกันภัยได้ และโครงการ TIP อิ่มสุข ซึ่งจะเปิดตัวโครงการเป็นลำดับต่อไป ต่อจากโครงการ "# TIP เติมสุข"

 

สำหรับโครงการ TIP ปันสุข นี้สอดคล้องกับปณิธานที่ทิพยประกันภัยมีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือและรับผิดชอบสังคมอย่างต่อเนื่องและตลอดไป

ข่าวเกี่ยวข้อง