• SCB EIC ประเมินเศรษฐกิจโลกในปี 2566 มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นเป็น 2.7% (เดิม 2.4%)  พร้อมปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2566 เป็น 2.6% (เดิม 3.1%)  และคาดการณ์ ในปี 2567 ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจลงเช่นกันเป็น 3.0% (เดิม 3.5%) ตามแรงส่งเศรษฐกิจที่แผ่วลง แนวโน้มการบริโภคภาคเอกชนเติบโตต่ำลง @@@@ กกร.คาดเศรษฐกิจไทยปี 2567 มีแนวโน้มขยายตัวได้ที่ 2.8-3.3% มีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจไทยจะโตได้น้อยกว่า 3% ซึ่งเป็นระดับศักยภาพเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน โดยเผชิญทั้งเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และปัจจัยความเปราะบางในประเทศ เช่น หนี้ครัวเรือน หนี้ของภาคธุรกิจ
Home ทีทีบี สนับสนุนสินเชื่อผ่านระบบ'PromptBiz'เป็นครั้งแรกแก่บริษัท ธนพิริยะฯ
ทีทีบี สนับสนุนสินเชื่อผ่านระบบ'PromptBiz'เป็นครั้งแรกแก่บริษัท ธนพิริยะฯ

ทีทีบี สนับสนุนสินเชื่อผ่านระบบ'PromptBiz'เป็นครั้งแรกแก่บริษัท ธนพิริยะฯ

เพิ่มประสิทธิภาพธุรกรรมการค้า และการชำระเงินในรูปแบบดิจิทัล

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี พร้อมเป็นพันธมิตรสนับสนุนเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เสริมแกร่งธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน โดยนายโอฬาร ศุกลวณิช รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ และนางพาจนา รุจิเรข รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ ให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้น เสริมสภาพคล่องทางธุรกิจแก่ บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) โดยนางอมร พุฒิพิริยะ รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการและกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นการสนับสนุนสินเชื่อประเภทขายลูกหนี้การค้า (Factoring) ในรูปแบบวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้นให้กับคู่ค้า หรือผู้ขายที่ทำการขายสินค้าให้กับบริษัท ธนพิริยะฯ เพื่อให้ทั้งซัพพลายเชนของบริษัทฯ มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น สามารถเข้าถึงแหล่งเงินที่มีคุณภาพ เสริมสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ สร้างโอกาสในการเติบโตร่วมกัน โดยไม่ต้องมีหลักประกันในการขอวงเงิน

การสนับสนุนเงินทุนครั้งนี้ ถือเป็นลูกค้าธุรกิจรายแรกที่ ทีทีบี นำร่องการใช้ระบบเชื่อมโยงข้อมูลการค้าของภาคธุรกิจ “PromptBiz” (พร้อมบิซ) ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินและการชำระเงินกลางสำหรับภาคธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมการค้าและการชำระเงินของธุรกิจในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถข้ามธนาคารได้อย่างครบวงจร มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจให้ลูกค้าสะดวก รวดเร็ว และลดต้นทุนดำเนินงานด้านเอกสารต่าง ๆ รวมไปถึงเพื่อให้เอสเอ็มอีสามารถใช้ข้อมูลในระบบดังกล่าว นำไปประกอบการขอสินเชื่อธุรกิจได้สะดวก ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากยิ่งขึ้น

สำหรับบริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภค กว่า 15,000 รายการ ผ่านรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ต ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและใกล้เคียง ปัจจุบันมีสาขารวมกว่า 44 สาขา และมีเครือข่ายคู่ค้าหรือผู้ขายที่ดำเนินธุรกิจร่วมกันแบบซัพพลายเชน กว่า 400 ราย และยังคงมีแผนขยายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้าที่มีความต้องการสูงขึ้นในช่วงหลังโควิดที่ผ่านมา ซึ่ง ทีทีบี เป็นพันธมิตรที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตลอดทั้งซัพพลายเชน รวมถึงการสนับสนุนคู่ค้าให้สามารถเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

สำหรับผู้ประกอบการผู้ขายสินค้าให้ทางธนพิริยะ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้ เพียงเปิดบัญชีกับทาง ทีทีบี พร้อมกรอกเอกสารใบสมัคร โดยใช้เอกสารประกอบน้อย และไม่ต้องผ่านการตรวจเครดิตบูโร ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทันที

สามารถแจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการได้ที่ บมจ. ธนพิริยะ โทร. 0 53 776 143 หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจของท่าน (หากท่านเป็นลูกค้าธุรกิจของธนาคาร) หรือ ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ ทีทีบี โทร. 0 2643 7000 วันจันทร์ถึงวันเสาร์ 08:00 – 20:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดธนาคาร

รายชื่อบุคคลในภาพ (เริ่มจากซ้าย)

· พิทยา จิตมาเส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)

· อมร พุฒิพิริยะ รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการและกรรมการบริหาร บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)

· โอฬาร ศุกลวณิช รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต

· พาจนา รุจิเรข รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต