• ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics ปรับลดประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจในปี 2566 ลงจาก 3.2% เป็น 2.8% และปี 2567 จาก 3.6% เป็น 3.2% ตามลำดับ หลังแรงสนับสนุนจากอุปสงค์ต่างประเทศมีความเปราะบางขึ้น โดยเฉพาะโมเมนตัมส่งออกที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องจากเศรษฐกิจคู่ค้าหลักอ่อนแอ เช่นเดียวกับการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวที่แผ่วลงกว่าคาด *** ด้าน SCB EIC ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจปี 2566 เหลือ 3.1% (เดิม 3.9%) จากข้อมูลจริงไตรมาส 2 ที่ต่ำกว่าคาดมากและการส่งออกสินค้าที่หดตัวแรงต่อเนื่อง แต่ยังมีแรงหนุนหลักจากการบริโภคภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยฟื้นตัวดีตามประมาณการ 30 ล้านคน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางที่เร่งตัวและเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายใหม่ ส่งผลให้ภาคบริการฟื้นตัวต่อเนื่องช่วยลดความเปราะบางในตลาดแรงงาน สำหรับมุมมองปี 2567 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตเร่งขึ้นที่ 3.5% จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องเป็น 37.7 ล้านคน
Home ธ.ก.ส. จับมือ สทท.ยกระดับชุมชนท่องเที่ยวสู่สากล เชื่อมโยงผู้ประกอบการ-ชุมชน
ธ.ก.ส. จับมือ สทท.ยกระดับชุมชนท่องเที่ยวสู่สากล เชื่อมโยงผู้ประกอบการ-ชุมชน

ธ.ก.ส. จับมือ สทท.ยกระดับชุมชนท่องเที่ยวสู่สากล เชื่อมโยงผู้ประกอบการ-ชุมชน

ธ.ก.ส. จับมือ สทท.ยกระดับชุมชนท่องเที่ยวสู่สากล เชื่อมโยงผู้ประกอบการท่องเที่ยวและเครือข่ายชุมชน

ธ.ก.ส. จับมือสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยกระดับชุมชนท่องเที่ยวแบบครบวงจร โดยสนับสนุนความรู้ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาช่องทางการตลาดให้ชุมชนท่องเที่ยว การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ชุมชน มีคุณภาพและมูลค่าสูง พร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการกว่า 130 ราย นำฐานข้อมูลชุมชนท่องเที่ยวไปเปิดประสบการณ์ใหม่ให้นักท่องเที่ยว สัมผัสประเพณี วัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของไทย เพื่อสร้างโอกาสให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงการยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืน

วันนี้ (13 กันยายน 2566) นายยุวพล วัตถุ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายและเพิ่มช่องทางการตลาดชุมชนท่องเที่ยว แบบครบวงจร โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงและมีคุณภาพ การเติมความรู้ด้านการบริหารจัดการช่องทางการตลาดให้กับชุมชน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ สร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม ชั้น 24 อาคารทาวเวอร์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

 


นายยุวพล วัตถุ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ธ.ก.ส. มีการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนภายใต้ BCG Model ผ่านการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวและเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความร่วมมือระหว่าง ธ.ก.ส. และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในครั้งนี้ คือการร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนให้มีมาตรฐานสากล เริ่มตั้งแต่ การพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว โดยร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อยกระดับการพัฒนาไปสู่เป้าหมาย การเติมองค์ความรู้ในการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ผ่านโครงการอบรมการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยว การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในชุมชนท่องเที่ยว พร้อมนำผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวภายใต้การดูแลของ สทท. กว่า 130 ราย เยี่ยมชมชุมชนที่มีการยกระดับการท่องเที่ยวที่เป็นมาตรฐาน โดยนำข้อมูลไปบันทึกไว้ในโปรแกรมการท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์และวัฒนธรรมใหม่ ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ในแต่ละพื้นที่ ตอบโจทย์รูปแบบการท่องเที่ยวและการศึกษาดูงานเชิงวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ โดยมีชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนเข้าร่วมโครงการ กว่า 64 ชุมชนทั่วประเทศ เช่น ภาคตะวันออก ได้แก่ บ้านทะเลน้อย จังหวัดระยอง บ้านทุ่งเพลง จังหวัดจันทบุรี ภาคเหนือ ได้แก่ บ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย บ้านออนใต้ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคใต้ ได้แก่ บ้านเขาหลัก จังหวัดตรัง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ บ้านสนวนนอก และบ้านโคกเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น


นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังได้ร่วมจัดเวทีเสวนา เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ในด้านการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวให้แก่ผู้ประกอบการ และนำผลิตภัณฑ์จากชุมชนท่องเที่ยวและสินค้ามาตรฐาน A-Product มาให้ผู้ประกอบการได้สัมผัสและทดลองสินค้าในงานรวมพลคนท่องเที่ยวในปีที่ผ่านมาอีกด้วย