• KKP Research มองในภาวะที่โลกมีความไม่แน่นอนสูงและการคาดการณ์เศรษฐกิจทำได้ยากขึ้น ทำให้ยังต้องจับตามองความเสี่ยงของการระบาดของโควิดแบบรุนแรง จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยว การขนส่ง และการค้าเป็นหลัก ในกรณีเลวร้ายที่นักท่องเที่ยวไม่สามารถกลับเข้ามาได้ตลอดทั้งปี ประเมินว่าจะทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ต่ำกว่า 2% จากการคาดการณ์ปัจจุบันที่ 3.9% *** EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ เผยมูลค่าส่งออกในปี 2021 ขยายตัวที่ 17.1% โดยมูลค่าส่งออกสูงสุดเป็นประวัติการณ์และเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 11 ปี จากการฟื้นตัวต่อเนื่องของเศรษฐกิจการค้าโลก และการอ่อนค่าของเงินบาทเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ โดยเฉพาะการขยายตัวในตลาดจีนและอินเดีย และในกลุ่มสินค้าน้ำมันสำเร็จรูป เคมีภัณฑ์และเม็ดพลาสติก ….คาดส่งออกไทยในปี 2022 ยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง เติบโตที่ 3.4%
Home ธปท.ปรับแผนออกพันธบัตร ปี65 รับฟื้นฟูพิษโควิด-19
ธปท.ปรับแผนออกพันธบัตร ปี65 รับฟื้นฟูพิษโควิด-19

ธปท.ปรับแผนออกพันธบัตร ปี65 รับฟื้นฟูพิษโควิด-19

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกพันธบัตร ธปท. อย่างสม่ำเสมอ เพื่อดูแลสภาพคล่องในตลาดเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งช่วยส่งเสริมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยให้มีสภาพคล่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย ธปท. ได้สื่อสารแผนการออกพันธบัตร ธปท. ประจำปีมาโดยตลอด เพื่อให้ผู้ร่วมตลาดสามารถวางแผนบริหารจัดการสภาพคล่องได้ดียิ่งขึ้น นั้น

 

ในปี 2565 ธปท. วางแผนการออกพันธบัตร ธปท. โดยคำนึงถึงแผนการกู้เงินของภาครัฐเพื่อรองรับมาตรการฟื้นฟูผลกระทบจาก Covid-19 เป็นสำคัญ โดย ธปท. และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการออกพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง และพันธบัตร ธปท. เพื่อให้อุปทานรวมของพันธบัตรอยู่ในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้ ธปท. วางแผนการออกพันธบัตร ธปท. อิงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงธุรกรรมซื้อคืนระยะข้ามคืน (Thai Overnight Repurchase Rate: THOR) เพิ่มขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR อย่างต่อเนื่อง

 

แผนการออกพันธบัตร ธปท. ปี 2565 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

 

1. การลดวงเงินและความถี่ในการประมูลพันธบัตรประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่รุ่นอายุ 2 ปี เพื่อเสริมความต้องการลงทุนของพันธบัตรรัฐบาลรุ่นอายุ 3 ปี ถึง 5 ปี ซึ่ง สบน. วางแผนจะประมูลเพิ่มขึ้นในปี 2565 ทั้งนี้ สำหรับพันธบัตร ธปท. รุ่นอายุ 2 ปี ที่จะเริ่มประมูลในเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ธปท. จะลดความถี่การประมูลจากทุกเดือนเป็นเดือนเว้นเดือน และลดจำนวนครั้งการ re-open จาก 5 ครั้ง เป็น 2 ครั้งต่อรุ่น เพื่อให้สอดคล้องกับความถี่การประมูล (สำหรับพันธบัตร ธปท. รุ่น BOT23NA จะยังคงการ re-open 5 ครั้ง และประมูลทุกเดือนจนถึงเดือนเมษายน 2565 ตามที่ได้ประกาศไว้)  

 

ทั้งนี้ ธปท. ยังงดประมูลพันธบัตร ธปท. ประเภทจำหน่ายเป็นส่วนลดรุ่นอายุ 6 เดือน และประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่รุ่นอายุ 3 ปี เช่นเดียวกับปี 2564 ซึ่งเป็นรุ่นอายุที่ สบน. มีแผนประมูลอย่างสม่ำเสมอ

 

2. การเพิ่มวงเงินและรุ่นอายุพันธบัตรประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอิงอัตราดอกเบี้ย THOR (THOR FRB) ธปท. วางแผนออกพันธบัตร THOR FRB เพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR อย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มวงเงินประมูล THOR FRB รุ่นอายุ 6 เดือน และ 1 ปี ตามความต้องการลงทุนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รวมทั้งออกพันธบัตร THOR FRB รุ่นใหม่ คือ รุ่นอายุ 2 ปี ซึ่งจะเริ่มประมูลครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2565 โดยประมูลทุกเดือนคู่ (สลับกับพันธบัตรประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่รุ่นอายุ 2 ปี) และ re-open รุ่นละ 2 ครั้ง  

 

 

สำหรับการประมูลพันธบัตรรายเดือน ธปท. จะพิจารณาวงเงินให้เหมาะสมกับภาวะตลาดเงินและตลาดพันธบัตร รวมถึงแผนการออกพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง และพันธบัตรรัฐวิสาหกิจในแต่ละช่วงเวลา โดย ธปท. จะประสานงานกับ สบน. อย่างใกล้ชิด และจะประกาศตารางประมูลพันธบัตร ธปท. ให้ตลาดทราบล่วงหน้าทุกเดือนผ่านทาง website ของ ธปท. เช่นที่เคยปฏิบัติมา

ข่าวเกี่ยวข้อง