• SCB EIC ประเมินว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2.5% ไว้ตลอดปี 2024 มองว่า กนง. จะพิจารณาแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อไปข้างหน้าในระยะปานกลางถึงระยะยาว (Forward looking) มากกว่าตัวเลขที่เกิดขึ้นแล้ว (Backward looking) หากแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของไทยในระยะต่อไปยังเป็นไปตามที่ SCB EIC เคยคาดการณ์ไว้ว่า เศรษฐกิจจะขยายตัวได้ต่อเนื่องใกล้เคียงระดับศักยภาพที่ 3% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะทยอยปรับสูงขึ้นเข้าสู่กรอบเป้าหมาย 1-3%
Home ธพส. ขานรับนโยบายกระทรวงการคลังเร่งอัดเงินเข้าระบบคาด 6 เดือนกว่า 3,200 ล.
ธพส. ขานรับนโยบายกระทรวงการคลังเร่งอัดเงินเข้าระบบคาด 6 เดือนกว่า 3,200 ล.

ธพส. ขานรับนโยบายกระทรวงการคลังเร่งอัดเงินเข้าระบบคาด 6 เดือนกว่า 3,200 ล.

ธพส. ขานรับนโยบายกระทรวงการคลัง เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจไทย คุย 6 เดือน สามารถอัดเม็ดเงินเข้าระบบได้กว่า 3,254 ล้านบาท พร้อมสนับสนุนสมาคมตะกร้อฯ ซอฟต์เพาเวอร์ของประเทศ ตามโครงการ 1 กีฬา 1 รัฐวิสาหกิจพลัส

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) หรือ DAD Asset Development เปิดเผยว่า DAD ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ) เรื่องการเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน โดย ธพส. คาดว่า 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2567 จะเบิกจ่ายงบลงทุนได้กว่า 3,254 ล้านบาท แบ่งเป็นไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม-ธันวาคม) ได้เบิกจ่ายงบลงทุนไปแล้วรวมวงเงินกว่า 2,313 ล้านบาท และช่วงไตรมาสนี้ (มกราคม-มีนาคม) มีแผนเบิกจ่ายงบลงทุนอีกกว่า 941 ล้านบาท โดยหลักๆ เป็นการใช้จ่ายเพื่อลงทุนก่อสร้าง ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซน C รวมถึงการก่อสร้างในธุรกิจที่ DAD รับพัฒนา ได้แก่ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต

“จากนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ที่ต้องการให้รัฐวิสาหกิจช่วยเร่งในเรื่องของงบลงทุนและการใช้จ่าย เพื่อให้เงินในส่วนนี้ได้เข้าไปช่วยขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่งบประมาณปี 2567 ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา DAD ได้ปฏิบัติตามนโยบายนี้มาตลอด โดยกำชับให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจรับและเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัดตามงวดงาน โดยการลงทุนของ DAD ส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้าง จึงมีส่วนช่วยกระจายรายได้เข้าสู่ภาคแรงงานก่อสร้างจำนวนมาก โดยเฉพาะการก่อสร้างอาคารโซน C ซึ่งมีขนาดใหญ่มากถึง 660,000 ตารางเมตร”

 


ทั้งนี้งบลงทุนที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เป็นการใช้จ่ายตามแผนงานโครงการที่วางไว้ ซึ่ง DAD ยังมีโครงการลงทุนในส่วนธุรกิจรับพัฒนาและก่อสร้างอาคาร ซึ่งในปี 2567 เตรียมดำเนินการก่อสร้าง 2 โครงการ รวมมูลค่ากว่า 11,953 ล้านบาท ได้แก่ 1. โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่พักอาศัยของกรมสรรพากร ซอยสุขุมวิท 11 วงเงินลงทุน 992 ล้านบาท และ 2. โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสนามกีฬาของกรมพลศึกษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ วงเงินลงทุน 10,961 ล้านบาท อีกทั้งยังอยู่ระหว่างหารือเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 หลังใหม่ ย่านลาดพร้าว-วังหิน

นอกจากนี้ DAD ยังได้เข้าร่วมโครงการ 1 กีฬา 1 รัฐวิสาหกิจพลัส ตามนโยบายรัฐบาล โดยได้ให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย ระยะเวลา 4 ปี แบ่งเป็นการให้เงินสนับสนุนแก่สมาคมฯ และสนับสนุนพื้นที่การจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อ โดยจะใช้พื้นที่บริเวณลานอเนกประสงค์ของอาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ