• Krungthai COMPASS ประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นยังไม่สิ้นสุด แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะมีแนวโน้มลดลง แต่ กนง. คาดว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะทรงตัวอยู่ในระดับสูงที่ 2.0% ในปี 2566 และ 2567 *** มองว่า กนง. จะให้ความสำคัญกับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมากขึ้นเนื่องจากสะท้อนสัดส่วนราคาที่ผู้บริโภคใช้จ่ายถึง 67.1% ของตะกร้าเงินเฟ้อ นอกจากนี้ กนง. กล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อมีความเสี่ยงด้านสูงจากแรงหนุนด้านอุปสงค์ตามเศรษฐกิจที่ขยายตัวดี และการส่งผ่านต้นทุนของผู้ประกอบการที่อาจเพิ่มขึ้นจากแรงกดดันด้านอุปทาน ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายเศรษฐกิจของภาครัฐในระยะข้างหน้า อีกทั้งเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงด้านสูงเช่นกัน จึงเป็นไปได้ว่าหากการจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปอย่างเรียบร้อย *** กนง. มีโอกาสปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 1 ครั้ง สู่ระดับ 2.25% ต่อปี ในช่วงปลายปี 2566
Home 'ธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร' นั่งกรรมการผู้จัดการอินทรประกันภัย
'ธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร' นั่งกรรมการผู้จัดการอินทรประกันภัย

'ธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร' นั่งกรรมการผู้จัดการอินทรประกันภัย

อินทรประกันภัย ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันวินาศภัย ประกาศแต่งตั้ง นายธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ของบริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

นายธีรวุฒิ มีประสบการณ์ความรู้และความชำนาญในอุตสาหกรรมประกันและการเงินชั้นนำมากกว่า 20 ปี โดยได้เคยร่วมงานกับบริษัทชั้นนำมาแล้วมากมาย และเคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทประกันภัยระดับโลกโดยเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับตำแหน่งนี้ นอกจากนี้ยังเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงที่นำพาทีมงานให้ประสบความสำเร็จมาแล้วในหลากหลายด้าน อาทิ ฝ่ายขาย ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบริหารความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจ ฝ่ายบริหารช่องทางการจำหน่าย และฝ่ายการตลาด การสร้างโมเดลทางธุรกิจที่นำข้อมูลเชิงลึกจากการศึกษาลูกค้ามาเป็นหลักในการวางกลยุทธ์ ที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งมีความเข้าใจถึงพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง จนสามารถพาองค์กรก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมได้สำเร็จ

“การเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ถือเป็นภารกิจที่มีความท้าทาย ผมพร้อมที่จะนำเอาความรู้ ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมประกันและการเงิน มาขับเคลื่อนองค์กร และสานต่อแผนกลยุทธ์ของอินทรประกันภัย ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและบริการต่างๆ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนยกระดับความร่วมมือกับพันธมิตรคู่ค้า เพื่อนำแบรนด์สู่การเป็นผู้นำด้านประกันภัยที่เติบโตเคียงข้างสังคมไทยอย่างยั่งยืน” นายธีรวุฒิ กล่าว

ล่าสุดทางอินทรประกันภัย ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย ประจำปี 2566-2568 เพื่อร่วมขับเคลื่อนการบริหารสมาคมฯ ภายใต้วิสัยทัศน์เป็นองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจประกันวินาศภัย เป็นเสาหลักของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน