• SCB EIC ประเมินว่าการส่งออกสินค้าเดือน มี.ค. 2024 ในรูป %YOY มีแนวโน้มหดตัวแรงจากปัจจัยฐานสูง แม้ภาคการผลิตและการค้าโลกจะอยู่ในทิศทางการฟื้นตัว เนื่องจากมีการส่งออกทองคำในเดือน มี.ค. 2023 มากถึง 1,568.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าปกติมาก ข้อมูลจากการแถลงข่าวของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ประเมินว่ามูลค่าการส่งออกในเดือน มี.ค. 2024 จะอยู่ที่ราว 25,500 – 26,500 หดตัวประมาณ -5.4% ถึง -8.9%  *** ด้าน Krungthai COMPASS เผยส่งออกเดือน ก.พ. ขยายตัว 3.6%YoY เติบโตติดต่อกันเป็นเดือนที่ 7 แต่ชะลอลงจาก 10.0%YoY เมื่อเดือนก่อน ประเมินว่าการส่งออกยังฟื้นตัวได้ไม่ทั่วถึง ซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดันต่อการส่งออกในปี 2567 ให้ขยายตัวได้เล็กน้อยที่ 1.8% โดยการส่งออกไม่รวมทองคำเดือน ก.พ. ขยายตัวที่ 1.2% จากสินค้าสำคัญหลายรายการที่ยังหดตัวต่อเนื่อง เช่น ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเคมีภัณฑ์ นอกจากนี้ แนวโน้มการส่งออกไปยังประเทศสำคัญมีความไม่นอนสูงโดยเฉพาะยุโรป และญี่ปุ่น
Home บลจ.ไทยพาณิชย์ จัดแคมเปญพิเศษกับ 2 กองทุนรวมหุ้นเทคโนโลยีรับเทรนด์โลก
บลจ.ไทยพาณิชย์ จัดแคมเปญพิเศษกับ 2 กองทุนรวมหุ้นเทคโนโลยีรับเทรนด์โลก

บลจ.ไทยพาณิชย์ จัดแคมเปญพิเศษกับ 2 กองทุนรวมหุ้นเทคโนโลยีรับเทรนด์โลก

บลจ. ไทยพาณิชย์ จัดแคมเปญพิเศษกับ 2 กองทุนรวมหุ้นเทคโนโลยีรับเทรนด์โลก ยกเว้นค่าธรรมเนียม(*) เมื่อลงทุนผ่าน SCBAM FUND CLICK ระหว่างวันที่ 3 เม.ย.- 31 พ.ค. 67

 

นางสาวศุภรัตน์ อารีย์วงศ์ Executive Director กลุ่มกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือ SCBAM เปิดเผยว่า เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนทุกภาคส่วนของโลกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการใช้ชีวิตประจำวัน ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันโลกก้าวสู่ยุคเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) มากขึ้น จากการนำมาใช้เพิ่มขีดความสามารถเพื่อรองรับเทรนด์การเป็นธุรกิจของโลกอนาคต โดยมองว่าเทคโนโลยีใหม่ จะมาพัฒนาการเติบโตที่ยั่งยืน และสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำให้ความต้องการด้านเทคโนโลยีในตลาดอยู่ในระดับสูง เห็นได้จากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มเทคโนโลยีในไตรมาส 4/2566 ที่สามารถเติบโตได้อย่างโดดเด่น ทั้งนี้ SCBAM มองว่ากลุ่มเทคโนโลยีที่สำคัญเช่น กลุ่มปัญญาประดิษฐ์ (AI) และกลุ่มระบบปฏิบัติการอัตโนมัติจะเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเติบโตได้ดีในระยะยาว จึงคัด 2 กองทุนรวมหุ้นเทคโนโลยีที่เติบโตได้อย่างโดดเด่นและสอดรับไปกับกระแสการเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาโอกาสสร้างผลตอบแทนสำหรับยุคเอไอ พร้อมจัดแคมเปญพิเศษฟรีค่าธรรมเนียมการซื้อและสับเปลี่ยนเข้าให้กับผู้ที่ลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click ระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2567 นี้

 

นางสาวศุภรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นวัตกรรมดิจิทัล เช่น กลุ่มปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญที่ใช้พัฒนาระบบการทำงานและเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีอื่น จึงประเมินว่าภายในปี 2569 จะมีองค์กรที่พัฒนาแอพลิเคชันและนำ Generative AI มาประยุกต์ใช้ร่วมกับธุรกิจที่มากกว่า 80% สำหรับการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องและได้แรงสนับสนุนจากเทรนด์ดังกล่าว SCBAM ได้คัดสรรกองทุนแนะนำคือ (1) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล (ชนิดสะสมมูลค่า) หรือ SCBDIGI เน้นลงทุนหุ้นคุณภาพทั่วโลกที่ได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นเมกะเทรนด์โลก เช่น  AI, Cloud Computing, IoT, Automation เป็นต้น บริหารพอร์ตลงทุนด้วยสไตล์ High Conviction ในหุ้น 30-50 ตัว ผ่านกองทุนหลัก BNP Paribas Funds Disruptive Technology (กองทุนหลักได้รับมอร์นิ่งสตาร์ 4 ดาว ประเภท EAA Fund Sector Equity Technology ณ 29 ก.พ. 2567) นอกจากนี้ อีกหนึ่งเทคโนโลยีสำคัญคือ กลุ่มระบบปฏิบัติการอัตโนมัติ ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทต่อกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็กมากขึ้น โดยคาดการณ์ว่า ในปี 2570 ระบบอัตโนมัติจะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นทั่วโลกราว 7% ประมาณการมูลค่าแตะที่ระดับกว่า 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ เพื่อช่วยลดต้นทุน เพิ่มรายได้และสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ กองทุนแนะนำคือ (2) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า) หรือ SCBROBOA เน้นลงทุนหุ้นกลุ่มโรโบติกส์ ซึ่งครอบคลุมอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาการใช้หุ่นยนต์สมองกล ปัญญาประดิษฐ์ และระบบอัตโนมัติในธุรกิจทั่วโลก มีการบริหารเชิงรุกในหุ้นที่มีลักษณะ Pure Play ผ่าน 2 กองทุนหลัก Pictet – Robotics (70%) และ CS (Lux) Robotics Equity (30%) (กองทุนได้รับมอร์นิ่งสตาร์ 4 ดาว ประเภท Thailand Fund Global Technology ณ 29 ก.พ. 2567)