• SCB EIC ประเมินว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2.5% ไว้ตลอดปี 2024 มองว่า กนง. จะพิจารณาแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อไปข้างหน้าในระยะปานกลางถึงระยะยาว (Forward looking) มากกว่าตัวเลขที่เกิดขึ้นแล้ว (Backward looking) หากแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของไทยในระยะต่อไปยังเป็นไปตามที่ SCB EIC เคยคาดการณ์ไว้ว่า เศรษฐกิจจะขยายตัวได้ต่อเนื่องใกล้เคียงระดับศักยภาพที่ 3% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะทยอยปรับสูงขึ้นเข้าสู่กรอบเป้าหมาย 1-3%
Home บีทีเอส กรุ๊ปฯ คว้าอันดับ 1 ความยั่งยืนกลุ่มอุตสาหกรรมคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
บีทีเอส กรุ๊ปฯ คว้าอันดับ 1 ความยั่งยืนกลุ่มอุตสาหกรรมคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน

บีทีเอส กรุ๊ปฯ คว้าอันดับ 1 ความยั่งยืนกลุ่มอุตสาหกรรมคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน

กรุงเทพฯ 12 กุมภาพันธ์ 2567 – บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส กรุ๊ปฯ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน โดยได้รับการประกาศให้เป็นบริษัทด้านธุรกิจคมนาคมที่มีความยั่งยืนเป็นอันดับ 1 ของโลกเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน โดยถือเป็นบริษัทในกลุ่มผู้นำ 1% แรกของกลุ่มอุตสาหกรรมคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคม ซึ่งประกาศในรายงาน S&P Global Sustainability Yearbook ประจำปี 2024

รายงาน Sustainability Yearbook ประจำปี 2024 จัดทำโดย S&P Global เป็นการประเมินผลการดำเนินงานตามกรอบการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) โดยมีการประเมิน
กว่า 9,400 บริษัท จาก 62 อุตสาหกรรมทั่วโลก สำหรับเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อประกาศรายชื่อบริษัทในรายงาน Sustainability Yearbook บริษัทต่าง ๆ จะต้องได้รับคะแนนประเมิน S&P Corporate Sustainability Assessment (CSA) อยู่ในกลุ่ม 15% แรกของอุตสาหกรรมเดียวกัน และอยู่ในกลุ่ม 30% แรกของผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรม

จากบริษัทกว่า 759 แห่งที่ได้รับการประกาศรายชื่อด้านความยั่งยืนในรายงาน Sustainability Yearbook ประจำปี 2024 มีบริษัทจากประเทศไทยจำนวน 47 บริษัท โดยบีทีเอส กรุ๊ปฯ ได้รับคะแนนการประเมินด้าน ESG เป็นอันดับ 1 จากจำนวน 25 บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ความสําเร็จ

จากการได้รับประกาศในรายงานของ S&P Global Sustainability Yearbook ประจําปี 2024 ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในระดับโลก และสะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินงาน ภายใต้กรอบการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ที่รักษาความมุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ 3M : MOVE, MIX และ MATCH และเชื่อว่าความร่วมมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมจะเป็นแรงผลักดัน ให้เกิดการขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น รวมถึงช่วยยกระดับการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อความยั่งยืนของประเทศต่อไป