• ธปท. รายงานเศรษฐกิจไทยในเดือนตุลาคม 2564 ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน โดยเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้นตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดและแรงสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐ ขณะเดียวกันการส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นในหลายหมวดสินค้า สำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มทยอยปรับเพิ่มขึ้น แต่โดยรวมยังอยู่ในระดับต่ำ ด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นตามภาวะอุปสงค์ที่ฟื้นตัว และปัญหา supply disruption ที่ทยอยคลี่คลาย ทั้งนี้ การใช้จ่ายภาครัฐยังมีบทบาทสำคัญในการพยุงเศรษฐกิจ
Home ปตท. คว้า 6 รางวัลระดับสากล Asian Excellence Awards
ปตท. คว้า 6 รางวัลระดับสากล Asian Excellence Awards

ปตท. คว้า 6 รางวัลระดับสากล Asian Excellence Awards

ปตท. คว้า 6 รางวัลระดับสากล Asian Excellence Awards 2021 สะท้อนศักยภาพผู้นำและความสำเร็จด้านการดูแลสังคมสิ่งแวดล้อม

 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้รับ 6 รางวัลความเป็นเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี 2564 (11th Asian Excellence Award) ซึ่งเป็นรางวัลระดับสากลที่มอบให้กับบุคคลหรือองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีธรรมาภิบาล พร้อมดูแลรับผิดชอบชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในระดับดีเยี่ยม ประกอบด้วย

 

รางวัลประเภทบุคคล ได้แก่

 

· รางวัลซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CEO) มอบให้แก่ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

 

· รางวัลซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CFO) มอบให้แก่ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล

 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

 

· รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Professional) มอบให้แก่ นายธนพล ประภาพันธ์

 

ผู้จัดการฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์

 

รางวัลประเภทองค์กร ได้แก่

 

· รางวัลซีเอสอาร์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CSR)

 

· รางวัลบริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Company)

 

· รางวัลความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม (Best Environmental Responsibility)

 

ทั้งนี้ รางวัล Asian Excellence Awards จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia ซึ่งเป็นนิตยสารด้านการเงินของฮ่องกงและเอเชีย ที่มอบให้แก่ผู้นำและองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารองค์กร มีธรรมภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการจัดการทางด้านการเงิน นักลงทุนสัมพันธ์ และดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมที่ดีในระดับสากล

ข่าวเกี่ยวข้อง