• SCB EIC ประเมินว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2.5% ไว้ตลอดปี 2024 มองว่า กนง. จะพิจารณาแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อไปข้างหน้าในระยะปานกลางถึงระยะยาว (Forward looking) มากกว่าตัวเลขที่เกิดขึ้นแล้ว (Backward looking) หากแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของไทยในระยะต่อไปยังเป็นไปตามที่ SCB EIC เคยคาดการณ์ไว้ว่า เศรษฐกิจจะขยายตัวได้ต่อเนื่องใกล้เคียงระดับศักยภาพที่ 3% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะทยอยปรับสูงขึ้นเข้าสู่กรอบเป้าหมาย 1-3%
Home ประเมินค่าเงินบาทวันนี้เคลื่อนไหวในกรอบ 35.50-35.75
ประเมินค่าเงินบาทวันนี้เคลื่อนไหวในกรอบ 35.50-35.75

ประเมินค่าเงินบาทวันนี้เคลื่อนไหวในกรอบ 35.50-35.75

กลุ่มงานตลาดการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Financial Markets)

ค่าเงินบาทประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

Market update by SCBFM: 8 กุมภาพันธ์ 2567

* กลุ่มงานตลาดการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเมินค่าเงินบาทวันนี้เคลื่อนไหวในกรอบ 35.50-35.75 บาท/ดอลลาร์

* ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อวานนี้ หลัง กนง. มีมติ ไม่เป็นเอกฉันท์ให้คงดอกเบี้ย โดยมีกรรมการ 2 ท่านเห็นควรให้ลดดอกเบี้ย เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีศักยภาพต่ำลงจากปัจจัยเชิงโครงสร้าง

* การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ อายุ 10 ปี พบว่ามีอุปสงค์ตอบรับดี แม้การประมูลจะมีขนาดใหญ่สุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4.2 หมื่นล้านดอลลาร์ หลังการประมูล Yields ทรงตัว

* กรรมการ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 4 ท่านมองว่า ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรีบลดดอกเบี้ยในระยะเวลาอันใกล้นี้