• SCB EIC ประเมินว่าการส่งออกสินค้าเดือน มี.ค. 2024 ในรูป %YOY มีแนวโน้มหดตัวแรงจากปัจจัยฐานสูง แม้ภาคการผลิตและการค้าโลกจะอยู่ในทิศทางการฟื้นตัว เนื่องจากมีการส่งออกทองคำในเดือน มี.ค. 2023 มากถึง 1,568.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าปกติมาก ข้อมูลจากการแถลงข่าวของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ประเมินว่ามูลค่าการส่งออกในเดือน มี.ค. 2024 จะอยู่ที่ราว 25,500 – 26,500 หดตัวประมาณ -5.4% ถึง -8.9%  *** ด้าน Krungthai COMPASS เผยส่งออกเดือน ก.พ. ขยายตัว 3.6%YoY เติบโตติดต่อกันเป็นเดือนที่ 7 แต่ชะลอลงจาก 10.0%YoY เมื่อเดือนก่อน ประเมินว่าการส่งออกยังฟื้นตัวได้ไม่ทั่วถึง ซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดันต่อการส่งออกในปี 2567 ให้ขยายตัวได้เล็กน้อยที่ 1.8% โดยการส่งออกไม่รวมทองคำเดือน ก.พ. ขยายตัวที่ 1.2% จากสินค้าสำคัญหลายรายการที่ยังหดตัวต่อเนื่อง เช่น ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเคมีภัณฑ์ นอกจากนี้ แนวโน้มการส่งออกไปยังประเทศสำคัญมีความไม่นอนสูงโดยเฉพาะยุโรป และญี่ปุ่น
Home ผู้ถือหุ้นไอแบงก์ ตั้ง'ยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์'ปธ.กรรมการ และ'สุมาลี สถิตชัยเจริญ'กรรมการคนใหม่
ผู้ถือหุ้นไอแบงก์ ตั้ง'ยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์'ปธ.กรรมการ และ'สุมาลี สถิตชัยเจริญ'กรรมการคนใหม่

ผู้ถือหุ้นไอแบงก์ ตั้ง'ยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์'ปธ.กรรมการ และ'สุมาลี สถิตชัยเจริญ'กรรมการคนใหม่

 

เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (วันที่ 27 มีนาคม 2567) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคารนวม สำนักงานใหญ่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหารธนาคาร ผู้แทนจากหน่วยงานกำกับ ได้แก่ กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัดเข้าร่วม

 

โดยในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร แทนนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข นางสาวสุมาลี สถิตชัยเจริญดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร แทนนางสาวสุภัค ไชยวรรณ และที่ประชุมได้เลือกให้ นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการธนาคาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2567 จนถึงวันที่ครบวาระของกรรมการเดิม 

 

 

นายยงยุทธ  ชัยพรหมประสิทธิ์ อายุ 58 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโคป จำกัด และกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มีประสบการณ์กว่า 30 ปี ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์กรรัฐวิสาหกิจต่างๆ อาทิ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย       และบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) 

 

 

นางสาวสุมาลี สถิตชัยเจริญ อายุ 54 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง และกรรมการ องค์กรพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการภาครัฐ การคลัง และการลงทุน