• SCB EIC ประเมินเศรษฐกิจโลกในปี 2566 มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นเป็น 2.7% (เดิม 2.4%)  พร้อมปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2566 เป็น 2.6% (เดิม 3.1%)  และคาดการณ์ ในปี 2567 ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจลงเช่นกันเป็น 3.0% (เดิม 3.5%) ตามแรงส่งเศรษฐกิจที่แผ่วลง แนวโน้มการบริโภคภาคเอกชนเติบโตต่ำลง @@@@ กกร.คาดเศรษฐกิจไทยปี 2567 มีแนวโน้มขยายตัวได้ที่ 2.8-3.3% มีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจไทยจะโตได้น้อยกว่า 3% ซึ่งเป็นระดับศักยภาพเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน โดยเผชิญทั้งเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และปัจจัยความเปราะบางในประเทศ เช่น หนี้ครัวเรือน หนี้ของภาคธุรกิจ
Home ผู้เลี้ยงหมูทั่วประเทศ ขอบคุณรัฐบาลเร่งปราบมาเฟียหมูเถื่อน สร้างเสถียรภาพราคา
ผู้เลี้ยงหมูทั่วประเทศ ขอบคุณรัฐบาลเร่งปราบมาเฟียหมูเถื่อน สร้างเสถียรภาพราคา

ผู้เลี้ยงหมูทั่วประเทศ ขอบคุณรัฐบาลเร่งปราบมาเฟียหมูเถื่อน สร้างเสถียรภาพราคา

เกษตรกรหมูทั่วประเทศ ประสานเสียงขอบคุณรัฐบาลชุดนี้ ที่เร่งปราบปราม “หมูเถื่อน” ทำให้เกษตรกรมีกำลังใจเพิ่มขึ้น และอยากเรียกร้องให้คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ดูแลและกำกับไม่ให้มีการขายหมูต่ำกว่าต้นทุน สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้เลี้ยงและราคาสมเหตุผลให้กับผู้บริโภค ยืนยันเนื้อหมูไทยปลอดภัยและเพียงพอต่อการบริโภค

 

นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา รัฐบาลสั่งการให้ปราบปราม “หมูเถื่อน” เด็ดขาดและนำผู้กระทำผิดและเจ้าหน้าที่ของรัฐมาลงโทษตามกฎหมาย นับเป็นข่าวดีของผู้เลี้ยงหมูเพราะทำให้ปริมาณหมูเถื่อนลดลง หมูไทยเข้าสู่ตลาดได้เพิ่มขึ้น ซึ่งหมูไทยถูกเลี้ยงด้วยความเอาใจใส่ ตามหลักการสุขอนามัยที่ดี แต่ที่ผ่านมาต้องประสบกับปัญหาขาดทุนสะสมยาวนาน กระทบต่อสภาพคล่องของเกษตรกร สร้างแรงกดดันกับเกษตรกรในภาวะที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น

 

“การกวาดล้างหมูเถื่อน การตรวจค้นที่ท่าเรือแหลมฉบังและห้องเย็นทั่วประเทศ ยังคงต้องดำเนินการต่อเนื่อง เพราะ 2 ปีผ่านมาหมูเถื่อนนับ1,000 ตู้ ทะลักเข้ามาในไทย สร้างความปั่นป่วนให้อุตสาหกรรมสุกร ทั้งราคาและการผลิต ถึงวันนี้ถูกจับกุมจำนวนมาก แต่ราคาหมูไทยยังไม่แตะต้นทุน รัฐบาลจึงควรดูแลเรื่องนี้ด้วย” นายสุรชัย กล่าว

 

นายสุรชัยย้ำว่า เรื่องหมูเถื่อนเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ก่อนเกษตรกรทิ้งอาชีพซึ่งจะกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของผู้บริโภคและประเทศไทย เพราะปัญหาหมูเถื่อนยืดเยื้อมาเป็นปี ที่สำคัญเนื้อหมูของไทยมีความปลอดภัยสูงมากทั้งมาตรฐานฟาร์มและการบริหารจัดการ เพื่อสร้างหลักประกันให้กับคนไทยได้บริโภคเนื้อหมูปราศจากสารปนเปื้อนและสารเร่งเนื้อแดง และขอยืนยันว่าเกษตรกรตั้งใจผลิตเนื้อหมูคุณภาพปลอดภัย เพื่อความมั่นคงทางอาหารให้ประเทศอย่างยั่งยืน

 

นายสิทธิพันธ์ ธนาเกียรติภิญโญ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า การกวาดล้างหมูเถื่อนอย่างหนักของรัฐบาลชุดนี้ ส่งผลดีต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย เริ่มมีกำลังใจในการเดินหน้าเลี้ยงหมูต่อเนื่อง จากที่ก่อนหน้านี้ต้องแบกภาระขาดทุนสะสมนานหลายเดือน ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงหมูอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต

 

“หมูเถื่อนถูกจับกุมและอายัดไว้จำนวนมาก ช่วยหยุดยั้งการระบายออกมาสู่ตลาดได้ ทำให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ในราคาที่พออยู่ได้ ต้องขอบคุณรัฐบาลที่ใส่ใจปราบปราม จึงอยากขอให้กรมปศุสัตว์ปราบปรามอย่างต่อเนื่อง” นายสิทธิพันธ์ กล่าว    

 

เกษตรกรผู้เลี้ยงหมู เชื่อว่าหมูเถื่อนที่จะลักลอบเข้ามาใหม่นั้นลดปริมาณลงมาก เนื่องจากการตรวจค้นที่เข้มข้นของเจ้าหน้าที่  หมูเถื่อนเหล่านี้ นอกจากเป็นหมูผิดกฎหมายแล้วยังปนเปื้อนสารตกค้าง โดยเฉพาะสารเร่งเนื้อแดง ทั้งยังถูกเก็บมานานแรมปีอาจมีการเสื่อมคุณภาพ หมดอายุหรือขึ้นรา ดังนั้น ผู้บริโภคต้องระมัดระวัง ควรเลือกซื้อเฉพาะเนื้อหมูจากแหล่งจำหน่ายที่ได้รับตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” ของกรมปศุสัตว์เท่านั้น