• คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) คงประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2564 เป็นขยายตัวในกรอบ 0.5% ถึง 2.0% ด้านการส่งออก กกร. คาดว่าจะขยายตัว 5.0% ถึง 7.0% ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะอยู่ในกรอบ 1.0% ถึง 1.2% **** วิจัยกรุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) คาดเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวดีขึ้นจากปัจจัยหนุนในการกระจายวัคซีนโดยจีนและสหรัฐฯยังมีสัญญาณบวกต่อเนื่อง ส่วนเฟดจะยังไม่ปรับมาตรการ QE ในปีนี้ องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ได้ปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์การเติบโตของ GDP โลก แม้ความเร็วในการฟื้นตัวยังมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ โดยล่าสุดปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP โลกในปี 2564 และปี 2565 เป็นขยายตัว 5.8% และ 4.4% (เดิมคาด 5.6% และ 4.0% ตามลำดับ)
Home 'พาณิชย์'ชวนผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูป ขอรับตราสัญลักษณ์ Thai SELEC
'พาณิชย์'ชวนผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูป ขอรับตราสัญลักษณ์ Thai SELEC

'พาณิชย์'ชวนผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูป ขอรับตราสัญลักษณ์ Thai SELEC

แม้ต้องเผชิญกับสถานการณ์โรคระบาดอย่างรุนแรง แต่การส่งออกอาหารของไทยก็ยังเดินหน้าต่อได้อย่างมีศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคหลังโควิด-19 ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปน่าจะสามารถเป็นดาวเด่นของสินค้าส่งออกได้เป็นอย่างดี ด้วยรสชาติไทยที่เป็นเอกลักษณ์ เครื่องปรุงที่มีส่วนผสมของสมุนไพรที่ตอบรับกับกระแสของเทรนด์โลกในแง่ของการดูแลสุขภาพ อีกทั้งผู้ประกอบการไทยนั้นมีศักยภาพ มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาสินค้าให้ทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นด้านแพคเกจจิ้ง รสชาติ และการเก็บรักษา เป็นต้น

 

ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ในเรื่องของ “อาหารไทย อาหารโลก” ที่มุ่งเน้นการขยายตลาดอาหารไทยไปตลาดโลก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปด้วยการมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการพัฒนาส่งเสริมการตลาด สร้างภาพลักษณ์สินค้าอาหาร และธุรกิจบริการอาหารในประเทศขึ้น

 

จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่มีศักยภาพ ส่งผลิตภัณฑ์เพื่อขอรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT (ไทย ซีเล็คท์) เพื่อเสริมสร้างจุดแข็งของการส่งออก ยกระดับคุณภาพมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยยังคงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของอาหารไทย ไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารคาว อาหารหวาน เครื่องแกงสำเร็จรูป และน้ำจิ้ม ที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบและเครื่องปรุงอาหารตามแบบอย่างอาหารไทย บ่งบอกเอกลักษณ์ของอาหารไทย รวมถึงมีรสชาติและรูปลักษณ์ตามแบบมาตรฐานอาหารไทย

 

โดยสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบที่ได้รับมอบตราสัญลักษณ์นั้น ได้แก่ การได้รับการพิจารณาคัดเลือกจัดแสดงสินค้าในงานที่เกี่ยวข้องในส่วนนิทรรศการที่ได้รับการจัดสรรพื้นที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลา 1 ปี, ได้รับส่วนลดค่าใช้จ่ายเมื่อมีการจัดกิจกรรมในต่างประเทศไม่เกิน 3 ครั้งภายใน 1 ปี, ได้รับการบรรจุรายชื่อในเว็บไซต์ www.thaiselect.com และได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์อาหารไทยตามความเหมาะสม

 

ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จำนวนทั้งสิ้น 605 ผลิตภัณฑ์ จาก 54 บริษัท ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะมีการคัดเลือกและมอบตราสัญลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกปี จากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาคราชการและเอกชน

 

ผู้ที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ -1 กรกฎาคม 2564 โดยขอรับใบสมัครทางอีเมล tsproduct.ditp@gmail.com และจะมีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์อาหารไทยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2564 สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ 02 507 8394, 02 507 8300 หรือทางอีเมลข้างต้น

ข่าวเกี่ยวข้อง