• การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) มาในจังหวะที่เศรษฐกิจไทยยังอยู่ภาวะชะลอตัวจากผลกระทบต่อเนื่องของสงครามการค้า การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก รวมถึงภาวะภัยแล้งที่รุนแรง ซึ่งปัจจัยต่อเนื่องดังกล่าวมีผลให้ GDP ในไตรมาสที่ 4 ขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินที่ 1.6% ต่อปี และเศรษฐกิจไทยทั้งปี 2562 ขยายตัว 2.4% --- ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2563 ในเบื้องต้นว่า จะขยายตัวต่ำกว่ากรอบล่างของประมาณการที่ร้อยละ 2.5-3.0 โดยยังมองความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ 2.0% ภายใต้เงื่อนไขที่ภาครัฐสามารถนำเม็ดเงินใหม่ลงสู่ระบบเศรษฐกิจได้ราวแสนล้านบาทในระยะเวลาที่เหลือของปี รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 สามารถควบคุมได้ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ ****เศรษฐกิจไทยในปี 2563 ยังมีปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ได้แก่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว ซึ่งคาดว่าจะทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศในช่วงไตรมาส 1 ปี 2563 ปรับตัวลดลง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน และส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงรายได้ของภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ในการนี้ กระทรวงการคลังจึงได้มีการดำเนินมาตรการการเงินการคลังเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ปี 2563 โดยจะช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวผ่านสถาบันการเงินของรัฐ --- พร้อมยืนยันเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันมีพื้นฐานแข็งแกร่ง ไม่มีแรงกดดันด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจทั้งอัตราเงินเฟ้อต่ำ ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล และฐานะทางการคลังสะท้อนจากหนี้สาธารณะต่อ GDP เพียงร้อยละ 41.3 ถือว่ายังอยู่ในระดับที่เข้มแข็งมาก
Home ฟิลลิปประกันชีวิต เร่งรัดจ่ายสินไหมทดแทน กรณีโศกนาฏกรรมโคราช
ฟิลลิปประกันชีวิต เร่งรัดจ่ายสินไหมทดแทน กรณีโศกนาฏกรรมโคราช

ฟิลลิปประกันชีวิต เร่งรัดจ่ายสินไหมทดแทน กรณีโศกนาฏกรรมโคราช

นายปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้สูญเสีย ผู้บาดเจ็บ และขอเป็นกำลังใจให้กับทหาร ตำรวจ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุโศกนาฏกรรมภายในห้างเทอร์มินอล 21 กลางเมืองโคราช เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต จำนวน 30 ราย และบาดเจ็บ จำนวน 58 ราย สร้างความสะเทือนใจและเสียขวัญกำลังใจ ตลอดจนสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ในจำนวนผู้เสียชีวิตดังกล่าวนี้ได้มีผู้อาประกันภัยกับบริษัทฯ มีจำนวน 3 รายดังนึ้

 

1. เด็กชายปรมะ ลิมป์รัชตามร อายุ 2 ปี ผู้เอาประกันภัยประเภทสามัญด้วยสินไหมทดแทน มรณกรรม จำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) โดยบิดาเป็นผู้ทำประกันชีวิตให้ และได้เสียชีวิตพร้อมกันกับมารดาและบุตร

 

2. นายศรัณยพงศ์ พงษ์ชะอุ่มดี สมาชิกผู้เอาประกันภัยประเภทกลุ่ม สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ด้วยสินไหมทดแทนมรณกรรม จำนวน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านนหกแสนบาทถ้วน)

 

3. นายวัชรรพล พาณิชย์ สมาชิกผู้เอาประกันภัยประเภทกลุ่ม สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ด้วยสินไหมทดแทนมรณกรรมจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

 

บริษัทฯ จะประสานไปยังครอบครัวและญาติผู้เสียชีวิตโดยด่วนที่สุด เพื่อเร่งรัดดำเนินการจ่ายสินไหมทดแทนมรณกรรมข้างต้นนี้ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ ในอันที่จะบรรเทาความสูญเสีย และความเดือดร้อนอย่างเต็มที่ โดยบริษัทฯ ใคร่ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและญาติผู้สูญเสียมา ณ โอกาสนี้

ข่าวเกี่ยวข้อง