• ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เดินหน้าช่วยลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดกำหนดให้มีแรงจูงใจในการสนับสนุนให้สถาบันการเงินทำการรวมหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น เข้าด้วยกัน เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีประวัติการชำระหนี้ดี หรือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19  ด้วยการนำหลักประกันของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ในการช่วยลดภาระดอกเบี้ยและค่างวดในระยะยาว นอกจากนี้ ธปท. ได้ดำเนินการลดข้อจำกัดการทำรีไฟแนนซ์ (refinance) หนี้ เพื่อส่งเสริมการแข่งขันของสถาบันการเงินในการรวมหนี้ให้กับลูกหนี้ควบคู่ไปด้วย
Home ยูโอบี ปลดล็อกศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ ผ่าน UOB Management Associate
ยูโอบี ปลดล็อกศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ ผ่าน UOB Management Associate

ยูโอบี ปลดล็อกศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ ผ่าน UOB Management Associate

กรุงเทพฯ, 24 พฤศจิกายน 2564 – ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย เปิดรับคนรุ่นใหม่สมัครเข้าร่วมโครงการ UOB Management Associate ประจำปี 2564 ซึ่งจัดต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 17 เพื่อสร้างแพลตฟอร์มในการเตรียมผู้นำรุ่นใหม่ เสริมทักษะการทำงานจากการลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ พร้อมขยายโอกาสเริ่มต้นอาชีพการทำงานสายธนาคารในระดับภูมิภาค

 

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็น Management Associate หรือ MA จะได้เรียนรู้แนวทางการทำงานอย่างรอบด้านทั้งหน่วยงานส่วนธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนของธนาคาร ครอบคลุมระยะเวลาทั้งสิ้น 18 เดือน และยังจะได้รับมอบหมายความรับผิดชอบที่สำคัญและเรียนรู้การแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสถานการณ์จริง เพื่อศึกษาขั้นตอนการทำงานแบบตั้งแต่ต้นจนจบ โดยมีพนักงานระดับอาวุโสเป็นพี่เลี้ยงและโคชให้คำปรึกษา พร้อมยังได้หมุนเวียนไปทำงานในหลายๆ หน่วยงานที่มีความสนใจเพื่อเรียนรู้จากหน่วยงานต่างๆ

 

นางสาวศศิวิมล อารยวัฒนาพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคล ธนาคาร ยูโอบี ประเทศไทย เผยว่า “องค์กรส่วนใหญ่ที่คนทำงานรุ่นใหม่อยากจะร่วมงานด้วยนั้น ต้องเป็นองค์กรที่มีจุดมุ่งหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับพนักงานและมอบโอกาสให้พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กร รวมถึงส่งต่อสิ่งดีๆ สู่สังคม คนรุ่นใหม่ยังต้องการแสดงออกถึงศักยภาพและสร้างผลงานอันโดดเด่นเป็นที่จดจำ เพื่อที่พวกเขาจะสามารถภาคภูมิใจในองค์กรที่พวกเขาทำงานด้วย ซึ่งเป็นการตอกย้ำค่านิยมของ ยูโอบี ได้แก่ คุณธรรม (Honour) สร้างสรรค์ (Enterprise) เป็นหนึ่งเดียว (Unity) และมุ่งมั่น (Commitment) ผลักดันให้เราพัฒนาและมองหาแนวทางที่เหมาะสม เพื่อปูทางสร้างอนาคต ร่วมทำงานเป็นทีมเดียวกันสู่ความสำเร็จในระยะยาว และในฐานะธนาคารที่ยึดมั่นในคุณค่า (Value) ในการดำเนินธุรกิจ เราเชื่อมั่นว่าคนรุ่นใหม่จะสามารถนำค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของยูโอบีไปใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี โครงการ Management Associate จึงเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่จะช่วยเพิ่มพูนทักษะหลากหลายด้านและเปิดประสบการณ์แห่งโลกการทำงานที่ไม่รู้จบ”

 

ที่สำคัญ โครงการ UOB Management Associate มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างรุ่นพี่ MA และผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมสร้างการเติบโตในระดับภูมิภาค ด้วยการทำงานในรูปแบบโปรเจค และมีโอกาสหมุนเวียนไปทำงานที่ยูโอบี ประเทศสิงคโปร์ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนไปทำงานในประเทศอื่นๆ อีกด้วย

 

พนักงานในโครงการ UOB Management Associate ของธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ได้เติบโตอย่างรวดเร็ว และก้าวสู่บทบาทผู้นำในระดับตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการหรือตำแหน่งที่สูงกว่า ของจำนวนพนักงาน MA ทั้งหมดสูง ถึง 30 เปอร์เซนต์ ส่งผลให้โปรแกรมนี้ได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปี 2563 ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้สมัครเข้าโครงการในประเทศไทยมากกว่า 3,000 คน

 

โครงการ UOB Management Associate เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

 

• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท

 

• มีประสบการณ์การทำงานไม่เกิน 2 ปี

 

• มีประวัติผลงานหรือเคยทำงานที่มีบทบาทผู้นำในสถานศึกษาหรือที่ทำงาน

 

• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก

 

สำหรับขั้นตอนการคัดเลือก ผู้สมัครจะผ่านการประเมินออนไลน์ พร้อมเข้าร่วมสอบสัมภาษณ์กับฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เริ่มงานที่ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ในเดือนกรกฎาคม 2565 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครร่วมโครงการผ่านทาง UOB Website, UOB LinkedIn

ข่าวเกี่ยวข้อง