• SCB EIC ประเมินว่าการส่งออกสินค้าเดือน มี.ค. 2024 ในรูป %YOY มีแนวโน้มหดตัวแรงจากปัจจัยฐานสูง แม้ภาคการผลิตและการค้าโลกจะอยู่ในทิศทางการฟื้นตัว เนื่องจากมีการส่งออกทองคำในเดือน มี.ค. 2023 มากถึง 1,568.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าปกติมาก ข้อมูลจากการแถลงข่าวของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ประเมินว่ามูลค่าการส่งออกในเดือน มี.ค. 2024 จะอยู่ที่ราว 25,500 – 26,500 หดตัวประมาณ -5.4% ถึง -8.9%  *** ด้าน Krungthai COMPASS เผยส่งออกเดือน ก.พ. ขยายตัว 3.6%YoY เติบโตติดต่อกันเป็นเดือนที่ 7 แต่ชะลอลงจาก 10.0%YoY เมื่อเดือนก่อน ประเมินว่าการส่งออกยังฟื้นตัวได้ไม่ทั่วถึง ซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดันต่อการส่งออกในปี 2567 ให้ขยายตัวได้เล็กน้อยที่ 1.8% โดยการส่งออกไม่รวมทองคำเดือน ก.พ. ขยายตัวที่ 1.2% จากสินค้าสำคัญหลายรายการที่ยังหดตัวต่อเนื่อง เช่น ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเคมีภัณฑ์ นอกจากนี้ แนวโน้มการส่งออกไปยังประเทศสำคัญมีความไม่นอนสูงโดยเฉพาะยุโรป และญี่ปุ่น
Home สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 เพื่อแถลงผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน วาระปี พ.ศ.2566-2568 ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการสนับสนุนเข้าร่วมประชุมจากสมาชิกสมาคมฯ กว่า 200 ท่าน โดยได้รับเกียรติจาก คุณฐิติ ยศอนันตกุล นายกผ่านพ้นและกรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ กล่าวเปิดการประชุม เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 1 - 2 ชั้น 4 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

 


คุณประภาพร ลิขสิทธิ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) วาระปี พ.ศ. 2566-2568ได้แถลงผลงานสมาคมฯ ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาให้กับสมาชิกสมาคมฯ ได้ทราบ พร้อมกล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของทางสมาคมฯ และกล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ทุกท่านที่เสียสละมาทำงานให้กับสมาคมฯ ในตลอดวาระที่ผ่านมา

จากนั้น คุณพรรัตน์ แก้วจันทร์ทอง อุปนายกฝ่ายการเงิน ได้แถลงงบการเงินของสมาคมฯ ในปี 2566 ให้สมาชิกฯ ทราบ และขอการรับรองงบการเงินจากสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม พร้อมขอมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

คณะกรรมการสมาคมตัวแทนประกันชีวิตที่ปรึกษาการเงิน ชุดปัจจุบันนี้ จะดำรงตำแหน่งจนถึงปี พ.ศ. 2568 โดยคุณประภาพร ลิขสิทธิ์ นายกสมาคมฯ ได้แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการสมาคมฯ วาระ ปี พ.ศ.2566-2568 มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานตามแผนงานและนโยบายตามที่ได้ให้สัญญาไว้กับสมาชิกทุกท่าน เช่น

"สานต่อและส่งเสริม"

1. สานต่อเรื่องการดำเนินการให้ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินเป็นสภาวิชาชีพ โดยมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจันทรเกษม ผลักดันให้มีการเรียนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างบัญฑิตปริญญาตรีในสาขาประกันภัยให้มีจำนวนมากพอที่จะนำไปสู่การเป็นสภาวิชาชีพ

2. สานต่อการยกระดับตัวแทนสู่การเป็นที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพ มีการจัดอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน AChFP, FChFP และหลักสูตร ChLP อย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงเนื้อหา ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ

3. ส่งเสริมให้ตัวแทนประกันชีวิตทั่วประเทศได้รับความรู้ และร่วมมือกันพัฒนาอุตสาหกรรมในแต่ละท้องถิ่น โดยมีการกระจายการจัดสัมมนาวิชาการ THAIFA Day สัญจร และจัดอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน AChFP , FChFP และ ChLP สัญจรทั่วประเทศ

"ต่อเติม"

1. การสนับสนุนให้ตัวแทนจากทุกบริษัทมีส่วนร่วมในงานสมาคม เพื่อแบ่งปันความรู้ และเพิ่มเติมความรักให้คนที่อยู่ในอาชีพเดียวกัน

2. ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ในการเข้าไปให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคลกับนิสิตนักศึกษา เพื่อให้เยาวชนเข้าใจ และสามารถเริ่มต้นวางแผนการเงินส่วนตนได้เพื่ออนาคตที่ดี โดยมีการออกแบบหลักสูตรการสอนเพื่อให้วิทยากรของสมาคมฯ สามารถนำไปใช้ในการสอนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

3. สนับสนุนการเป็นผู้ให้ ผ่านมูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA Foundation) โดยสนับสนุนให้มีการมอบทุนการศึกษา และการบริจาคเงิน หรือสิ่งของจำเป็นให้สาธารณกุศลทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง

"เต็มที่"

ให้ความร่วมมือกับองค์กรและสมาคมต่างๆในภาคอุตสาหกรรมประกันชีวิตไทยในทุกด้านอย่างเต็มที่ เช่น สำนักงาน คปภ. สภาธุรกิจประกันภัยไทย, สมาคมประกันชีวิตไทย , สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย , GAMA ประเทศไทย และสโมสร MDRT ประเทศไทย โดยมีการร่วมหารือ และร่วมกันเสนอแนะแนวทางต่างๆ เพื่อให้ตัวแทนทุกยุค ทุกรุ่น ทุกระดับ เติบโตในทิศทางที่ถูกต้องและยั่งยืน

ในงานดังกล่าว ทางสมาคมฯ ยังได้จัดให้มีกิจกรรมการสัมมนาวิชาการพิเศษแก่สมาชิกของสมาคม ในหัวข้อ “รู้แล้ว ... ชีวิตเปลี่ยน” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุธรรม ลินลาวรรณ (ซินแสเต๋อ) มาให้ความรู้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมและปิดท้ายด้วยข้อคิดดีๆ จาก คุณวิทยา ชาญพานิชย์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ ผู้กล่าวปิดการประชุม