• Krungthai COMPASS ประเมินว่า แม้การระบาดและมาตรการคุมเข้มของภาครัฐใช้เวลาเพียง 2 เดือน แต่กว่าการท่องเที่ยวในประเทศจะฟื้นตัวสู่ระดับที่เคยประเมินไว้อาจเป็นช่วงกลางไตรมาส 2 คิดเป็นมูลค่าความสูญเสียแก่ภาคท่องเที่ยวถึง 1.1 แสนล้านบาท จากตัวเลขนักท่องเที่ยวในประเทศที่จะหดตัว 22 ล้านคน *** ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมิน ทิศทางตลาดไทยเที่ยวไทยในปี 2564 น่าจะยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้จากปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปีที่ตลาดไทยเที่ยวไทยได้รับผลกระทบอย่างหนัก ทำให้ทั้งปี 2563 คนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศจะมีจำนวนเพียงประมาณ 86.3 ล้านคน-ครั้ง หรือหดตัวสูงถึง 50.0% จากปี 2562 มองว่า ทางการน่าจะขยายระยะเวลาโครงการเราเที่ยวด้วยกัน หรือมีมาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยวเพิ่มเติมจนถึงสิ้นปี 2564 นี้ เนื่องจากภาคธุรกิจในห่วงโซ่ท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดระลอกใหม่และต้องใช้ระยะเวลานานขึ้นกว่าธุรกิจจะฟื้นตัว
Home สมาคมประกันชีวิตไทย เปิดตัวศูนย์ฝึกอบรม หลักสูตรต่ออายุผู้แนะนำลงทุน
สมาคมประกันชีวิตไทย เปิดตัวศูนย์ฝึกอบรม  หลักสูตรต่ออายุผู้แนะนำลงทุน

สมาคมประกันชีวิตไทย เปิดตัวศูนย์ฝึกอบรม หลักสูตรต่ออายุผู้แนะนำลงทุน

สมาคมประกันชีวิตไทย เปิดตัวศูนย์ฝึกอบรม หลักสูตรต่ออายุผู้แนะนำลงทุน Public Training

 

สมาคมประกันชีวิตไทยเปิดศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อใช้ต่ออายุใบอนุญาตสำหรับผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้วางแผนการลงทุน ประเภทอบรมทั่วไป (Public Training) ประเดิมเปิดอบรมอย่างเป็นทางการในวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สมาคมประกันชีวิตไทย

 

นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า ในปัจจุบันธุรกิจประกันชีวิตมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับทุกช่วงชีวิตและความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง นอกจากการมุ่งเน้นให้ประชาชนตระหนักถึงการวางแผนทางการเงินและบริหารความเสี่ยงด้วยการประกันชีวิตแล้ว ธุรกิจประกันชีวิตยังได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน เช่น ยูนิตลิงค์ ซึ่งกำลังเป็นที่ได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ เพราะเป็นทางเลือกให้ลูกค้าได้รับทั้งความคุ้มครองชีวิตที่มีผลประโยชน์คืนแน่นอนเมื่อเสียชีวิตหรือมีการทรงชีพครบตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิต พร้อมทั้งมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากการลงทุนในหน่วยของกองทุนรวม กรมธรรม์แบบนี้จึงเป็นเครื่องมือทางการเงินที่แตกต่างจากกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบอื่น ๆ
ซึ่งผู้ที่เสนอขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงจำเป็นต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญทั้งเรื่องของการประกันชีวิตและการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยต้องได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ เช่น กองทุนรวม ตราสารหนี้ ตราสารทุน (IC License) จากสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับ IC License จะต้องมีการพัฒนาและทบทวนความรู้ สำหรับผู้ปฏิบัติงานใน
สายงานที่ปรึกษาทางการเงิน (Refresher Course) ทุก ๆ 2 ปี นับแต่วันที่ผ่านการทดสอบ

 

สมาคมประกันชีวิตไทยในฐานะองค์กรกลางของธุรกิจประกันชีวิตได้ให้บริการฝึกอบรม ความรู้แก่ตัวแทนประกันชีวิต จึงได้ยืนเรื่องขออนุมัติไปยังสำนักงาน ก.ล.ต ในการขอเปิดศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อใช้ต่ออายุใบอนุญาตสำหรับผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้วางแผนการลงทุน ประเภทอบรมทั่วไป (Public Training) ซึ่งขณะนี้สมาคมประกันชีวิตไทยได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ตัวแทนประกันชีวิตที่มีทั้งใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตและใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC) ได้เข้ามาใช้บริการ

 

สำหรับรูปแบบการอบรมเพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน (Refresher Course) จะเป็นการบรรยายวิชาการจากวิทยากรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการลงทุน พร้อมยกกรณีศึกษา โดยจะใช้ระยะเวลาในการอบรม 15 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น 2 วัน 4 หลักสูตร ได้แก่ ความรู้ด้านหลักทรัพย์พื้นฐาน , จรรยาบรรณและกฎระเบียบ , การจัดสรรสินทรัพย์ (Asset Allocation) , ความรู้ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งจะเริ่มอบรมครั้งแรกในวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สมาคมประกันชีวิตไทย
ค่าสมัคร 4,500 บาท/คน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยจำกัดผู้เข้าอบรม 50 คน เพื่อเว้นระยะห่างตามมาตรการของภาครัฐในการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาตัวแทนประกันชีวิต สมาคมประกันชีวิตไทย เบอร์โทร 02-679-8080 ต่อ 221, 222 , 240

ข่าวเกี่ยวข้อง