• EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ เผยภาพรวมภาคการท่องเที่ยวในปี 2565 มีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นทั้งจากนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มเร่งตัวจากอุปสงค์คงค้างของการท่องเที่ยว (Pent-up demand) โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามายังไทยมีโอกาสเพิ่มสูงกว่าที่คาดไว้จาก 7.4 ล้านคน เป็นอาจแตะ 10 ล้านคน *** อย่างไรก็ดี ภาวะเงินเฟ้อและภาวะเศรษฐกิจที่เปราะบางในปัจจุบันอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจากค่าใช้จ่ายในด้านการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะค่าน้ำมันและกำลังซื้อที่ลดลง
Home สลาก-เงินฝากใช้ค้ำประกันเงินกู้ ธ.ก.ส. ได้เร็ว ดอกเบี้ย 2.45–3.75% ต่อปี
สลาก-เงินฝากใช้ค้ำประกันเงินกู้ ธ.ก.ส. ได้เร็ว ดอกเบี้ย 2.45–3.75% ต่อปี

สลาก-เงินฝากใช้ค้ำประกันเงินกู้ ธ.ก.ส. ได้เร็ว ดอกเบี้ย 2.45–3.75% ต่อปี

ธ.ก.ส. ชวนใช้เงินฝากและสลากออมทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อได้สูงสุดร้อยละ 90 ชี้กู้ได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ผู้ฝากไม่ต้องเสียสิทธิการถูกรางวัลหรือเงื่อนไขการถอนเงินฝากก่อนกำหนด พร้อมรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ใช้เป็นประกัน+2 หรือ MRR-2.75 ต่อปี ติดต่อสอบถามได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือที่ Call Center 02 555 0555

 

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งบางช่วงเวลาหลายท่านอาจมีเหตุจำเป็นต้องใช้เงินเร่งด่วนฉุกเฉิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหรือเสริมสภาพคล่องในการลงทุนต่าง ๆ แต่กังวลหรือติดขัดในเรื่องของการขอสินเชื่อ ซึ่งมีขั้นตอนและเงื่อนไขในการพิจารณา ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ประสงค์จะใช้บริการสินเชื่อ ที่สามารถอนุมัติได้อย่างรวดเร็ว ลูกค้าสามารถเลือกใช้เงินฝากและ/หรือสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ทั้งของตนเองหรือบุคคลอื่นที่ยินยอมใช้เงินฝากของตนเอง มาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ โดยสามารถกู้ได้ถึงร้อยละ 90 ของยอดเงินฝาก สำหรับเงื่อนไข กรณีใช้บัญชี เงินฝาก ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ใช้เป็นประกันบวกด้วยอัตราดอกเบี้ยเพิ่มร้อยละ
 2 ต่อปี และกรณีใช้สลากออมทรัพย์เป็นประกัน ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ย MRR-2.75 ต่อปี (ปัจจุบัน MRR เท่ากับ ร้อยละ 6.50)

 

การกู้เงินโดยใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน จะทำให้ลูกค้าสามารถฝากเงินได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่จำเป็นต้องถอนเงินฝากออกมา ทำให้ลูกค้าไม่เสียสิทธิที่ได้รับจากเงินฝากกรณีถอนก่อนครบกำหนด ส่วนผู้ถือสลากยังคงมีสิทธิตรวจลุ้นรับรางวัลและรับอัตราดอกเบี้ยเช่นเดิม สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือที่ Call Center 02 555 0555 นายธนารัตน์กล่าว