• SCB EIC คาด กนง. จะเริ่มลดดอกเบี้ยในไตรมาส 4 ซึ่งเป็นจังหวะเวลาที่ภาวะการเงินตึงตัวจะเริ่มส่งผลกดดันเศรษฐกิจมากขึ้น ขณะที่ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงเปราะบาง ประกอบกับความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้าจะเริ่มปรับสูงขึ้น *** จึงประเมินว่า กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 1 ครั้งปลายปีนี้เหลือ 2.25% และปรับลดอีกครั้งเหลือ 2% ในช่วงต้นปีหน้า (2025)
Home อลิอันซ์ อยุธยา ทุ่มงบ 50 ล. ปูพรมบุกแฮกสื่อเอ้าดอร์ สุขภาพ #กันก่อน ดีที่สุด
อลิอันซ์ อยุธยา ทุ่มงบ 50 ล. ปูพรมบุกแฮกสื่อเอ้าดอร์ สุขภาพ #กันก่อน ดีที่สุด

อลิอันซ์ อยุธยา ทุ่มงบ 50 ล. ปูพรมบุกแฮกสื่อเอ้าดอร์ สุขภาพ #กันก่อน ดีที่สุด

ชวนประชาชนรู้เท่าทันความเจ็บป่วย เริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ ก่อนที่สุขภาพจะถูกแฮก

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ผู้นําผลิตภัณฑ์คุ้มครองชีวิตและสุขภาพ เดินหน้ากลยุทธ์สื่อสาร การตลาด เปิดตัวเลขโรคติดต่อประจําฤดูพุ่งสูง มุ่งเตือนคนไทยให้ตระหนักถึงความจําเป็นของการดูแล ปกป้อง และคุ้มครองสุขภาพ เปิดตัวแคมเปญ #กันก่อน ดีที่สุด ทุ่มงบ 50 ล้านบาท ปูพรมบุกแฮกสื่อเอ้าดอร์ (Outdoo) ทั่วกรุงเทพ ขึ้นป้ายเตือนให้คน ไทยเริ่มต้นดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้ ก่อนร่างกายโดนแฮ็กจากโรคร้ายหรือถูกจู่โจมด้วยไวรัส เพราะสุขภาพ ถูกแฮก ได้ทุกเมื่อ ก้นก่อน ดีที่สุด
นางสาวพัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารงานลูกค้า บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เปิดเผยว่า จากสถิติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในปี 2566 ชี้ให้เห็นว่าจํานวนผู้เป็นโรคติดต่อ ประจําฤดูกาลพุ่งสูงขึ้นมาก โดย ในไตรมาสที่สามของปี 2566 (กรกฎาคม-กันยายน) ซึ่งตรงกับช่วงหน้าฝน พบผู้เป็นโรค ไข้เลือดออกเดงกี จํานวน 58,576 เคส โรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ จํานวน 80,592 เคส และ โรคไข้หวัดใหญ่ จํานวน 206,802 เคส เหล่านี้สะท้อนถึงการติดต่อที่ง่ายขึ้นและเชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่ๆที่มีความรุนแรงมากขึ้น การเจ็บป่วยเหล่านี้ สร้างความสูญเสียให้กับผู้ป่วยทั้งเสียเวลาในการรักษาและเสียค่ารักษาพยาบาลเป็นจํานวนมาก และเพื่อเป็นการเตือนคน ไทยในเรื่องดังกล่าว อลิอันซ์ อยุธยา จึงเปิดตัวแคมเปญ #กันก่อน ดีที่สุด รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงภัยจากเชื้อโรค ร้ายรอบตัว และสนใจดูแลตนเองอย่างจริงจังตั้งแต่วันนี้ เพียงเริ่มต้นด้วยเรื่องง่ายๆ เช่น การบํารุงร่างกายให้แข็งแรง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนทําได้ด้วยตนเอง ขณะเดียวกันการมีประกันสุขภาพก็เป็นทางเลือกเพื่อคุ้มครองและลดภาระค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดเจ็บป่วยขึ้น

แคมเปญ #กันก่อน ดีที่สุด ได้นําแนวคิดเรื่องไวรัสคอมพิวเตอร์เข้ามาสร้างสีสันในการสื่อสาร ที่คอมพิวเตอร์อาจ ถูกแฮกหรือถูกจู่โจมด้วยไวรัส (เชื้อโรค อิเล็กทรอนิกส์) ได้ทุกเมื่อ หากไม่มีโปรแกรมหรือซอฟแวร์ป้องกัน และการ “กู้ เทคโนโลยีให้กลับมาใช้การได้ตามปกตินั้นต้องใช้ “เวลา” หรืออาจกลับมาไม่ได้เลย เช่นเดียวกับสุขภาพของคนเราที่ปัจจุบัน ถูกโจมตีจากเชื้อโรคหลายสายพันธุ์ นั่นก็เพราะเราชะล่าใจ ไม่ดูแล จนป่วย ทําให้ต้องใช้ทั้งเงินจํานวนมากในการรักษา และ เสียเวลาบางส่วนในชีวิตไปอีกด้วย

 


แคมเปญนี้ทุ่มงบ 50 ล้านบาท ปูพรมบุกแฮกสื่อเอ้าดอร์ทั่วกรุงเทพ ปูพรมเริ่มแฮ็กพื้นที่สื่อเอ้าดอร์ บิลบอร์ด ทั่วกรุงเทพมหานคร ฉายภาพ หน้าจอเสมือนคอมพิวเตอร์ถูกแฮก ด้วยคําเตือนคนไทย ดูแลตัวเองเพื่อป้องกันสุขภาพก่อนเชื้อโรคจู่โจม มุ่งทลายความคิด การผลัดวันประกันพรุ่งในเรื่องการดูแลสุขภาพ ทั้งการดูแลให้ร่างกายแข็งแรง และการทําประกันสุขภาพเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเมื่อเจ็บป่วย

“แคมเปญนี้เป็นอีกหนึ่งแคมเปญใหญ่ที่จะสร้างกระแสความตื่นตัวให้คนไทยหันกลับมาดูแลตนเองทั้งในมุมของการ ป้องกันโดยการดูแลร่างกายให้แข็งแรงควบคู่ไปกับการวางแผนเพื่อรองรับความไม่แน่นอนจากโรคร้ายต่างๆ ด้วยการทําประกันสุขภาพ ซึ่งไม่เพียงแค่สื่อเอ้าดอร์เท่านั้น เรายังมีการทําโรดโชว์เพื่อเข้าถึงประชาชนในเชิงรุกเพื่อให้ความรู้เรื่องจําเป็น เหล่านี้ โดยเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าแคมเปญนี้ จะไม่เพียงสร้างประโยชน์ด้านการป้องกันสุขภาพให้กับประชาชนไทย แต่ยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในฐานะผู้นําผลิตภัณฑ์คุ้มครองชีวิตและสุขภาพในใจของลูกค้าคนไทยอีกด้วย” นางสาวพัชรา กล่าวทิ้งท้าย