• ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เดินหน้าช่วยลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดกำหนดให้มีแรงจูงใจในการสนับสนุนให้สถาบันการเงินทำการรวมหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น เข้าด้วยกัน เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีประวัติการชำระหนี้ดี หรือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19  ด้วยการนำหลักประกันของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ในการช่วยลดภาระดอกเบี้ยและค่างวดในระยะยาว นอกจากนี้ ธปท. ได้ดำเนินการลดข้อจำกัดการทำรีไฟแนนซ์ (refinance) หนี้ เพื่อส่งเสริมการแข่งขันของสถาบันการเงินในการรวมหนี้ให้กับลูกหนี้ควบคู่ไปด้วย
Home 'ออมไปด้วยกัน'นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร เปิดขายถึงวันศุกร์ 26 พ.ย.
'ออมไปด้วยกัน'นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร เปิดขายถึงวันศุกร์ 26 พ.ย.

'ออมไปด้วยกัน'นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร เปิดขายถึงวันศุกร์ 26 พ.ย.

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า ภายหลังการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมไปด้วยกัน สำหรับนิติบุคคลไม่แสวงหากำไรที่กระทรวงการคลังกำหนด 2 วัน (24-25 พฤศจิกายน 2564) ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีแต่ยังคงมีวงเงินคงเหลือบางส่วน

 

ทั้งนี้ สบน. ขอให้นิติบุคคลไม่แสวงหากำไรที่สนใจลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นดังกล่าวโปรดติดต่อธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่งเพื่อซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมไปด้วยกัน ภายในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. เพื่อ สบน. จะได้จัดสรรวงเงินไปจำหน่ายให้กับประชาชนในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ต่อไป

 

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ ได้ทางเว็บไซต์ www.pdmo.go.th

ข่าวเกี่ยวข้อง