• ธปท. รายงานเศรษฐกิจไทยในเดือนตุลาคม 2564 ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน โดยเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้นตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดและแรงสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐ ขณะเดียวกันการส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นในหลายหมวดสินค้า สำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มทยอยปรับเพิ่มขึ้น แต่โดยรวมยังอยู่ในระดับต่ำ ด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นตามภาวะอุปสงค์ที่ฟื้นตัว และปัญหา supply disruption ที่ทยอยคลี่คลาย ทั้งนี้ การใช้จ่ายภาครัฐยังมีบทบาทสำคัญในการพยุงเศรษฐกิจ
Home อินโดรามา เวนเจอร์ส ย้ำเป้าหมาย SDGs ตามแนวทาง UNDP
อินโดรามา เวนเจอร์ส ย้ำเป้าหมาย SDGs ตามแนวทาง UNDP

อินโดรามา เวนเจอร์ส ย้ำเป้าหมาย SDGs ตามแนวทาง UNDP

อินโดรามาฯย้ำเป้าหมาย SDGs ตามแนวทาง UNDP

 

อินโดรามา เวนเจอร์ส เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ เป็นรายแรกของอุตสาหกรรม

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 23 พฤศจิกายน 2564 – บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จัดทำรายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งเป็นฉบับพิเศษนอกเหนือจากรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) และเป็นองค์กรภาคเอกชนรายแรกในประเทศไทยที่จัดทำรายงานดังกล่าว โดยนำเสนอรายละเอียดกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ

 

 

นายเรอโน เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UN Development Programme: UNDP) ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “เราสนับสนุนประเทศต่างๆ ให้มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติผ่านแนวทางการดำเนินงานแบบบูรณาการ ซึ่งการบรรลุเป้าระดับโลกต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ เอกชน สังคม และประชาชน เพื่อสร้างโลกที่ดีกว่าให้กับคนรุ่นต่อๆ ไปในอนาคต และรายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่จัดทำโดยภาคเอกชนเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ มากยิ่งขึ้น”

 

รายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของไอวีแอลนำเสนอความคืบหน้าในการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยไอวีแอลกำหนดแนวทางการทำงานเพื่อส่งเสริม SDGs 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ การรีไซเคิลและเศรษฐกิจหมุนเวียน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงาน การดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี การรับผิดชอบต่อสังคมและการทำงานร่วมกัน ซึ่งไอวีแอลเชื่อว่าประเด็นหลักดังกล่าวจะสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกได้มากที่สุด ควบคู่ไปกับการเติบโตของธุรกิจและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ โดยการดำเนินงานทั้ง 5 ประเด็นหลักนี้สอดคล้อง SDGs 13 ข้อจากทั้งหมด 17 ข้อ รวม 39 เป้าหมาย

 

นายยาช โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า “ธุรกิจต่างๆ เป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ สำหรับไอวีแอล ในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบ เราให้คำมั่นสัญญาในการส่งเสริม SDGs และการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของโลก เราต้องแสดงความรับผิดชอบต่อผู้ส่วนได้เสียของเรา ซึ่งรวมถึงพนักงานกว่า 25,000 คนและครอบครัวของพวกเขา ลูกค้า และพันธมิตรต่างๆ นอกจากนี้ เราเชื่อว่าการดำเนินงานตาม SDGs จะสร้างโอกาสที่สำคัญต่อธุรกิจของไอวีแอล”

 

 

“การรับและบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเข้าเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ของเรา จะช่วยให้เราดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบด้วยความคิดที่มุ่งเน้นความยั่งยืน เพื่อก้าวไปอีกขึ้น เรามุ่งมั่นพัฒนากระบวนการทำงานในทุกๆ ด้านของห่วงโซ่อุปทานด้วยการออกแบบเชิงนวัตกรรม การผลิตที่มีประสิทธิผลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ การส่งเสริมการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ การจัดเก็บขยะเชิงรุก และการรีไซเคิลในวงกว้าง ซึ่งไอวีแอลจะส่งเสริม SDGs อย่างต่อเนื่องในระยะยาว ควบคู่ไปกับการสรรหานวัตกรรมสำคัญที่จะช่วงสร้างคุณค่า สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเราในการเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม” นายยาช กล่าวเสริม

 

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Sustainability Report Center บนเว็บไซต์ของไอวีแอล https://sustainability.indoramaventures.com/th/downloads/report-center

 

ข่าวเกี่ยวข้อง