• Krungthai COMPASS ประเมินว่า แม้การระบาดและมาตรการคุมเข้มของภาครัฐใช้เวลาเพียง 2 เดือน แต่กว่าการท่องเที่ยวในประเทศจะฟื้นตัวสู่ระดับที่เคยประเมินไว้อาจเป็นช่วงกลางไตรมาส 2 คิดเป็นมูลค่าความสูญเสียแก่ภาคท่องเที่ยวถึง 1.1 แสนล้านบาท จากตัวเลขนักท่องเที่ยวในประเทศที่จะหดตัว 22 ล้านคน *** ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมิน ทิศทางตลาดไทยเที่ยวไทยในปี 2564 น่าจะยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้จากปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปีที่ตลาดไทยเที่ยวไทยได้รับผลกระทบอย่างหนัก ทำให้ทั้งปี 2563 คนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศจะมีจำนวนเพียงประมาณ 86.3 ล้านคน-ครั้ง หรือหดตัวสูงถึง 50.0% จากปี 2562 มองว่า ทางการน่าจะขยายระยะเวลาโครงการเราเที่ยวด้วยกัน หรือมีมาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยวเพิ่มเติมจนถึงสิ้นปี 2564 นี้ เนื่องจากภาคธุรกิจในห่วงโซ่ท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดระลอกใหม่และต้องใช้ระยะเวลานานขึ้นกว่าธุรกิจจะฟื้นตัว
Home 'เครือไทย โฮลดิ้งส์'ตั้ง 'มนตรี วงศ์ท่าเรือ'นั่งกรรมการผู้จัดการ อาคเนย์ประกันภัย
'เครือไทย โฮลดิ้งส์'ตั้ง 'มนตรี วงศ์ท่าเรือ'นั่งกรรมการผู้จัดการ อาคเนย์ประกันภัย

'เครือไทย โฮลดิ้งส์'ตั้ง 'มนตรี วงศ์ท่าเรือ'นั่งกรรมการผู้จัดการ อาคเนย์ประกันภัย

กรุงเทพฯ 16 พฤศจิกายน 2563; บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้ง “มนตรี วงศ์ท่าเรือ” ขึ้นดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

 

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติแต่งตั้ง นายมนตรี วงศ์ท่าเรือ ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจในอนาคต แทนนายจิรวุฒิ บุญศิริ ซึ่งสิ้นสุดวาระในตำแหน่ง

 

ทั้งนี้ นายมนตรี เป็นหนึ่งในผู้บริหารที่คร่ำหวอดในวงการประกันภัยที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ได้ร่วมงานกับอาคเนย์มาตั้งแต่ปี 2014 โดยเข้ามาดำเนินงานปรับปรุงการขยายงานของสายงานบริหารสาขา ซึ่งอาคเนย์มีสาขาให้บริการทั่วประเทศกว่า 75 สาขา จากนั้นได้มีโอกาสดูแลสายงานบริหารลูกค้าสถาบัน และการขยายงานในช่องทางจัดจำหน่ายต่างๆ ของบริษัท จึงทำให้บริษัทฯ มั่นใจว่านายมนตรีจะสามารถขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายในการเป็นผู้ให้บริการธุรกิจด้านการประกันภัยที่มีความเข้าใจผู้บริโภคและพันธมิตรธุรกิจ พร้อมพัฒนาคุณภาพงานบริการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกคน

ข่าวเกี่ยวข้อง