• สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 
ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2562 คาดว่าจะสามารถขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.0 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.8 ถึง 3.2) ชะลอลงจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 4.1 จากปัจจัยอุปสงค์จากต่างประเทศที่ชะลอตัวลงเป็นสำคัญ อันเป็นผลจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและปริมาณการค้าโลก ที่ชะลอตัวลง
Home เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ พร้อมดูแลความเสียหาย CTW
เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ พร้อมดูแลความเสียหาย CTW

เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ พร้อมดูแลความเสียหาย CTW

เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ พร้อมดูแลความเสียหาย ไฟไหม้ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โรงแรมฯ ตัวเลขความเสียหายประมาณ 4.5 ล้านบาท

 

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้รับแจ้งว่า เกิดเหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ (CTW) และโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งในส่วนโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ได้มีการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) ไว้กับ บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) (“เจนเนอราลี่”) ในลักษณะร่วมรับประกันภัย (Co-insurance) ตามกรมธรรม์ ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินและธุรกิจหยุดชะงัก ในสัดส่วน 24% ของวงเงินประกันภัย 

 

โดยเบื้องต้น เจนเนอราลี่ได้รับทราบตัวเลขความเสียหายส่วนของโรงแรมฯ (100%) อยู่ที่ประมาณ 4.5 ล้านบาท และในส่วนศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ (CTW) นั้นเจนเนอราลี่ เป็นผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer) จาก บมจ. เทเวศประกันภัย และ บมจ. ทิพยประกันภัย โดยมีสัดส่วนการรับประกันภัยต่อรวมกัน 16% ซึ่งตัวเลขความเสียหายเบื้องต้นในส่วนของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ (CTW) (100%) อยู่ที่ประมาณ 80 ล้านบาท โดยที่ในขณะนี้ อยู่ในระหว่างการพิจารณาตรวจสอบของบริษัทสำรวจภัยและผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบประเมินโครงสร้างวิศวกรรม เพื่อประเมินมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น

 

“เจนเนอราลี่ ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์และความสูญเสียที่เกิดขึ้น ในฐานะผู้ร่วมรับประกันภัย เจนเนอราลี่พร้อมดูแลในส่วนที่เรารับประกันภัยอย่างเต็มที่ ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนตรวจสอบรายละเอียดความคุ้มครองและมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น และรอผลสรุปจากผู้สำรวจภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” นายบัณฑิต กล่าว

ข่าวเกี่ยวข้อง