• ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics ปรับลดประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจในปี 2566 ลงจาก 3.2% เป็น 2.8% และปี 2567 จาก 3.6% เป็น 3.2% ตามลำดับ หลังแรงสนับสนุนจากอุปสงค์ต่างประเทศมีความเปราะบางขึ้น โดยเฉพาะโมเมนตัมส่งออกที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องจากเศรษฐกิจคู่ค้าหลักอ่อนแอ เช่นเดียวกับการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวที่แผ่วลงกว่าคาด *** ด้าน SCB EIC ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจปี 2566 เหลือ 3.1% (เดิม 3.9%) จากข้อมูลจริงไตรมาส 2 ที่ต่ำกว่าคาดมากและการส่งออกสินค้าที่หดตัวแรงต่อเนื่อง แต่ยังมีแรงหนุนหลักจากการบริโภคภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยฟื้นตัวดีตามประมาณการ 30 ล้านคน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางที่เร่งตัวและเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายใหม่ ส่งผลให้ภาคบริการฟื้นตัวต่อเนื่องช่วยลดความเปราะบางในตลาดแรงงาน สำหรับมุมมองปี 2567 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตเร่งขึ้นที่ 3.5% จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องเป็น 37.7 ล้านคน
Home เบทาโกร ชู 56 ปี ตอกย้ำการเป็นบริษัทอาหารครบวงจรชั้นนำของไทย  
เบทาโกร ชู 56 ปี ตอกย้ำการเป็นบริษัทอาหารครบวงจรชั้นนำของไทย  

เบทาโกร ชู 56 ปี ตอกย้ำการเป็นบริษัทอาหารครบวงจรชั้นนำของไทย  

มุ่งมั่นเพิ่มคุณค่าชีวิตทุกคน ด้วยอาหารที่ดีกว่า เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน 

 

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)” หรือ “BTG” ยกระดับจุดยืนการดำเนินธุรกิจ ในโอกาสครบรอบ 56 ปีบริษัทอาหารครบวงจรชั้นนำของไทยที่ต้องการช่วยเพิ่มคุณค่าชีวิตทุกคน ด้วยอาหารที่ดีกว่า (Help enrich people’s lives with Better Food)” เพราะเราเชื่อว่าทุกคนต้องมีทางเลือกในการเข้าถึงอาหารที่ดีกว่า เบทาโกรจึงทุ่มเททำงานอย่างหนัก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกคน และยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร อันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป  

 

 

นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) หรือ “BTG” กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 56 ปีของการดำเนินธุรกิจ เบทาโกรให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร คู่ค้า ผู้บริโภค และการคิดค้นวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ตลอดจนการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อตอบสนองความต้องการของคู่ค้า ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน จากวันแรกที่เบทาโกรเริ่มต้นจากธุรกิจอาหารสัตว์ จนวันนี้เบทาโกรเติบโตเป็นบริษัทอาหารครบวงจรชั้นนำของไทย และได้รับการยอมรับในตลาดโลก 

 

 

“ในโอกาสครบรอบ 56 ปี เบทาโกรได้รวมพลังขับเคลื่อนองค์กรภายใต้แนวคิด “CHANGE FOR BETTER เปลี่ยนเพื่อคุณค่าชีวิตที่ดีกว่า...เปลี่ยนเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนด้วยการยกระดับจุดยืนขององค์กรไปสู่ บริษัทอาหารครบวงจรชั้นนำของไทยที่มุ่งมั่นเพิ่มคุณค่าชีวิตทุกคน ด้วยอาหารที่ดีกว่าโดยการผลิตอาหารด้วยมาตรฐานและความปลอดภัยขั้นสูงสุด ภายใต้ระบบจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ โดยเฉพาะการจัดหาแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพเข้าไปในระบบอาหารของประเทศไทย ทั้งหมู ไก่ ไข่ และที่สำคัญอาหารต้องมีคุณภาพ พร้อมทั้งความอร่อยที่เหนือกว่า ราคาที่เป็นธรรม ตลอดจนการผลิตอย่างยั่งยืน เพราะเราเชื่อว่าทุกคนต้องมีทางเลือกในการเข้าถึงอาหารที่ดีกว่า เราจึงทุ่มเททำงานอย่างหนัก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกคน พร้อมทั้งการขับเคลื่อนองค์กรด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน ผ่าน “BETAGRO 360 องศา Transformation” เพื่อมุ่งยกระดับขีดความสามารถใหม่ ๆ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับเบทาโกรในยุคสังคมดิจิทัลก้าวไปสู่การเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืน” 

 

เบทาโกร ให้ความสำคัญและยึดมั่นในจุดประสงค์และความเชื่อขององค์กรที่มุ่งมั่นเพิ่มคุณค่าชีวิตทุกคน ด้วยอาหารที่ดีกว่า เพราะเป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน มีเป้าหมายเดียวกัน และขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปด้วยกัน ทั้งนี้ ภายในงานครบรอบ 56 ปี เบทาโกร ได้รับเกียรติจาก คุณสราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ หรือที่รู้จักในชื่อ นิ้วกลม มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ในหัวข้อ “เติบโต ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงเพื่อเปิดแนวคิดและมุมมองใหม่ ๆ ที่สามารถปรับใช้ได้ทั้งการทำงานและการดำเนินชีวิตของทุกคน พร้อมกันนี้ยังมีมินิคอนเสิร์ตจาก โต๋ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร ที่มาสร้างความสนุกสนานในงานครบรอบครั้งนี้ด้วย