• EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ เผยการส่งออกไทยแผ่วต่อเนื่อง แม้ว่าจะเป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 18 แต่เป็นการขยายตัวเร่งขึ้นจากปัจจัยฐานต่ำเป็นสำคัญ โดยหากพิจารณาการส่งออกเดือนสิงหาคมเทียบกับเดือนกรกฎาคม (แบบปรับฤดูกาล) พบว่า หดตัวที่ -4.1% ทำให้ ในภาพรวมการส่งออกของไทยในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2022 ขยายตัวได้ดีที่ 11% และ 9.4% หากไม่รวมทองคำ *** แม้การส่งออกไทยในช่วง 8 เดือนแรกของปีขยายตัวได้ดี แต่เริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวลงชัดเจนในเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม โดย EIC ประเมินว่าการส่งออกมีแนวโน้มชะลอลงต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปี 2022 และปี 2023 จากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยในประเทศคู่ค้าสำคัญ โดยเฉพาะตลาดจีนที่เผชิญแรงกดดันหลายทาง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ ดังนั้น EIC จึงปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์มูลค่าการส่งออกไทย (ในระบบดุลการชำระเงิน) ของปี 2022 เป็น 6.3% (จากเดิมที่ประเมินไว้ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ 5.8%) และสำหรับปี 2023 EIC คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวชะลอลงมาอยู่ที่ 2.5% ตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และเงินเฟ้อโลกสูง ซึ่งมีส่วนกดดันกำลังซื้อและอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าหลักของไทย
Home เมืองไทยประกันชีวิต รับประกาศนียบัตร CAC สมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน
เมืองไทยประกันชีวิต รับประกาศนียบัตร CAC สมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน

เมืองไทยประกันชีวิต รับประกาศนียบัตร CAC สมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน

เมืองไทยประกันชีวิต รับประกาศนียบัตรรับรอง CAC สมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2

 

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับประกาศนียบัตรรับรอง การเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 จากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย(CAC - Thai Private Sector Collective Action Against Corruption) ในพิธีรับมอบประกาศนียบัตรในงาน Thailand’s 11th National Conference on Collective Action Against Corruption ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “รวมพลังธุรกิจโปร่งใส ใส่ใจต้านคอร์รัปชัน” ผ่านระบบ Virtual โดยการรับประกาศนียบัตรในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ยังคงเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดยแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในจรรยาบรรณ พร้อมดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

 

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ต่อเนื่องเป็น ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2553 จากการรวมตัวขององค์กรภาคธุรกิจ 8 องค์กร ประกอบด้วย หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 3 ข้อ ดังนี้ 1.การสร้างการรวมตัวของธุรกิจที่โปร่งใสปราศจากการจ่าย-รับสินบน 2.การยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานที่สามารถควบคุมความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันของภาคธุรกิจเอกชน 3.การร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงในการให้บริการภาครัฐ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความโปร่งใสมากขึ้น