• ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics ปรับลดประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจในปี 2566 ลงจาก 3.2% เป็น 2.8% และปี 2567 จาก 3.6% เป็น 3.2% ตามลำดับ หลังแรงสนับสนุนจากอุปสงค์ต่างประเทศมีความเปราะบางขึ้น โดยเฉพาะโมเมนตัมส่งออกที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องจากเศรษฐกิจคู่ค้าหลักอ่อนแอ เช่นเดียวกับการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวที่แผ่วลงกว่าคาด *** ด้าน SCB EIC ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจปี 2566 เหลือ 3.1% (เดิม 3.9%) จากข้อมูลจริงไตรมาส 2 ที่ต่ำกว่าคาดมากและการส่งออกสินค้าที่หดตัวแรงต่อเนื่อง แต่ยังมีแรงหนุนหลักจากการบริโภคภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยฟื้นตัวดีตามประมาณการ 30 ล้านคน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางที่เร่งตัวและเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายใหม่ ส่งผลให้ภาคบริการฟื้นตัวต่อเนื่องช่วยลดความเปราะบางในตลาดแรงงาน สำหรับมุมมองปี 2567 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตเร่งขึ้นที่ 3.5% จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องเป็น 37.7 ล้านคน
Home เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เขายหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุ 2 ปี 6 เดือน
ดอกเบี้ย 7.10% จ่ายทุก 3 เดือน
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เขายหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุ 2 ปี 6 เดือน
ดอกเบี้ย 7.10% จ่ายทุก 3 เดือน

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เขายหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุ 2 ปี 6 เดือน
ดอกเบี้ย 7.10% จ่ายทุก 3 เดือน

กรุงเทพฯ (12 กันยายน 2566) บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชูรีและคอนโดมิเนียมเลี้ยงสัตว์ได้ (Pet Family Residences) เตรียมเสนอขาย หุ้นกู้ อายุ 2 ปี 6 เดือน ให้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ ผ่าน 11 สถาบันการเงิน กำหนดเสนอขายขั้นต่ำเริ่ม 100,000 บาท และทวีคูณของ 100,000 บาท อัตราดอกเบื้ย 7.10% ต่อปี อันดับ ความน่าเชื่อถือบริษัท และหุ้นกู้ที่ระดับ“BB” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เริ่มเสนอขายระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายนนี้

คุณเพชรลดา พูลวรลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เตรียมเปิดเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอน 29 มีนาคม พ.ศ. 2569 ระยะเวลารวม 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.10% ต่อปี ดำเนินการนำเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 1,300 ล้านบาท และมีหุ้นสำรองเพื่อเสนอขายไม่เกิน 300 ล้านบาท รวมจำนวนเสนอขายไม่เกิน 1,600 ล้านบาท โดยนำเสนอจัดจำหน่ายผ่าน 11 สถาบันการเงิน ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัท หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) โดยหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณของ 100,000 บาท โดยผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ได้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2567 เป็นต้นไป

สำหรับวัตถุประสงค์ของการระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อนำเงินไปชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 (MJD23OA) จำนวน 400.00 ล้านบาท ชำระคืนหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2564 (MJD23NA) จำนวน 450.00 ล้านบาท ชำระคืนหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2564 (MJD242A) จำนวน 523.30 ล้านบาท และส่วนที่เหลือเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ จำนวน 226.70 ล้านบาท สำหรับหุ้นกู้บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) มีกำหนดเสนอขายในระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายนนี้ มีผลตอบแทนที่น่าพอใจ รวมถึงอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ระดับ BB แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจ

ให้ผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดี ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทรศัพท์ 0-2249-2999หรือ line : @bluebellfin