• ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดระบบธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ (ระบบ ธ.พ.ไทย) ในไตรมาส 1/2564 กำไรสุทธิของระบบธ.พ. ไทยอาจขยับขึ้นมาที่ 2.57 หมื่นล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2564 เพิ่มขึ้นประมาณ 75.0% QoQ เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2563 ที่มีกำไรสุทธิที่ 1.47 หมื่นล้านบาท โดยกำไรสุทธิที่ขยับขึ้นในไตรมา 1/2564 หลักๆ เป็นผลมาจากการปรับตัวลงของค่าใช้จ่ายใน 2 ส่วน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานที่ชะลอลง หลังจากเร่งตัวในไตรมาสสุดท้ายของปีก่อนหน้าตามปัจจัยเชิงฤดูกาล และรายจ่ายในการตั้งสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น *** ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า การปรับแผนการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของคนไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่าง 10-18 เมษายน 2564 อาจทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวสูญเสียรายได้คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.0 หมื่นล้านบาท มองว่า การระบาดของโควิดทั้ง 2 ครั้งที่เกิดขึ้น น่าจะส่งผลกระทบทำให้ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 นี้ รายได้ตลาดไทยเที่ยวไทยมีมูลค่าประมาณ 1.37 แสนล้านบาท คิดเป็นรายได้ท่องเที่ยวที่หายไปเป็นมูลค่ากว่า 1.30 แสนล้านบาท เทียบกับคาดการณ์เดิม ณ ม.ค. 64
Home 'เอสซีจี'คว้าผู้นำฯพัฒนานวัตกรรม-ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 63
'เอสซีจี'คว้าผู้นำฯพัฒนานวัตกรรม-ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 63

'เอสซีจี'คว้าผู้นำฯพัฒนานวัตกรรม-ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 63

เอสซีจี เข้าร่วมรับรางวัล South and South East Asia Innovation Awards 63 ในการเป็นองค์กรผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา (Leading Innovation & Intellectual Property Organization)

 

 

เอสซีจี โดยนายประกิจ วรวัฒนนนท์ Corporate Innovation Director เอสซีจี เข้าร่วมรับรางวัล South and South East Asia Innovation Awards ประจำปี 2563 ในการเป็นองค์กรผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา (Leading Innovation & Intellectual Property Organization) จัดขึ้นโดยบริษัท Clarivate ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกด้าน Innovation Solution และทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเอสซีจีเป็นบริษัทแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ มีการคัดเลือกจากผู้นำทางด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ คุณภาพและจำนวนสิทธิบัตรที่ได้รับการคุ้มครอง โดยคัดเลือก 28 บริษัทที่ได้รับรางวัล จากบริษัทชั้นนำมากกว่า 238 บริษัทในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

 

โดยรางวัลดังกล่าวเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของเอสซีจีที่มีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า สังคม สิ่งแวดล้อม ทั้งด้านการวิจัยและพัฒนา พร้อมสนับสนุนความร่วมมือต่างๆ ในรูปแบบ Open Innovation อาทิ ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงขยายการลงทุน (Investment) ใน Fund of Funds และสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพสูง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและพัฒนานวัตกรรมทั้งในด้าน Product and Service Innovation, Process Innovation และ Business Model Innovation ที่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ในทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้เอสซีจีมุงมั่นในการนำทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างจริงจัง ครอบคลุมการสร้าง (IP Creation) การคุ้มครอง (IP Protection) และการสร้างมูลค่าทางธุรกิจ (IP Commercialization) ซึ่งรางวัลดังกล่าวสะท้อนความเป็นผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาของเอสซีจีในระดับภูมิภาคเอเชียอย่างแท้จริง

ข่าวเกี่ยวข้อง