• ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics ปรับลดประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจในปี 2566 ลงจาก 3.2% เป็น 2.8% และปี 2567 จาก 3.6% เป็น 3.2% ตามลำดับ หลังแรงสนับสนุนจากอุปสงค์ต่างประเทศมีความเปราะบางขึ้น โดยเฉพาะโมเมนตัมส่งออกที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องจากเศรษฐกิจคู่ค้าหลักอ่อนแอ เช่นเดียวกับการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวที่แผ่วลงกว่าคาด *** ด้าน SCB EIC ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจปี 2566 เหลือ 3.1% (เดิม 3.9%) จากข้อมูลจริงไตรมาส 2 ที่ต่ำกว่าคาดมากและการส่งออกสินค้าที่หดตัวแรงต่อเนื่อง แต่ยังมีแรงหนุนหลักจากการบริโภคภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยฟื้นตัวดีตามประมาณการ 30 ล้านคน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางที่เร่งตัวและเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายใหม่ ส่งผลให้ภาคบริการฟื้นตัวต่อเนื่องช่วยลดความเปราะบางในตลาดแรงงาน สำหรับมุมมองปี 2567 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตเร่งขึ้นที่ 3.5% จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องเป็น 37.7 ล้านคน
Home เอไอเอ ประเทศไทย รับรางวัล “บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2565” อันดับที่ 1
เอไอเอ ประเทศไทย รับรางวัล “บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2565” อันดับที่ 1

เอไอเอ ประเทศไทย รับรางวัล “บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2565” อันดับที่ 1

ควบรางวัล ‘บริษัทประกันชีวิตที่มีความยั่งยืนดีเด่น’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากงาน Prime Minister’s Insurance Awards 2023
 
กรุงเทพฯ, 8 กันยายน 2566 –  เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นายนิคฮิล แอดวานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายโยฮัน ดีทอย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน รับรางวัล ‘บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2565’ อันดับที่ 1 พร้อมควบอีกหนึ่งรางวัลอันทรงคุณค่า ได้แก่ ‘บริษัทประกันชีวิตที่มีความยั่งยืนดีเด่น ประจำปี 2565’ ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 จาก นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ประธานในพิธี ภายในงานมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2566 (Prime Minister’s Insurance Awards 2023) ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยทั้ง 2 รางวัลถือเป็นความภาคภูมิใจและสะท้อนถึงการบริหารงานที่โดดเด่น มีประสิทธิภาพ และดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงแสดงให้เห็นว่าเอไอเอ เป็นบริษัทประกันภัยที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ตามหลัก ESG (Environmental, Social and Governance) ซึ่งเป็นปรัชญาที่เอไอเอยึดถือในการดำเนินธุรกิจมาตลอด 85 ปี ภายใต้คำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’

 


 
นอกจากนี้ ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ ประเทศไทย จำนวน 10 ท่าน ยังได้เข้ารับรางวัล ‘ตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2565’ ซึ่งประกอบด้วย นางรสรินทร์ ไทยประดิษฐ์ (หน่วยโกรเวอร์ เวลธ์) นายสุปวัจน์ กุฏเงิน (หน่วยฟินแมฟ) นางเกศิณี เพ็ชรแสนงาม (หน่วยทองล้านนา 19) นางสาวชุติมา คันธิก (หน่วยนำทอง 1151) นายชนพัฒน์ มะโนนึก (หน่วยชนพัฒน์) นายสุทธิรักษ์ เถาอั้น (หน่วยประทานชัย 10) นางสาววลัยกร วิชัย (หน่วยวายน์กรุ๊ป 6) นายฑิตถากร ชูเพชร (หน่วยเหรียญทอง 3 บีดี 3) นางสาวสิณีค์ แสงณรงค์ไชย (หน่วยทองล้านนา ยูนีค) และนางสาวทยิดา ฮาวกันทะ (หน่วยครีเอทเวลธ์ 12 ทีที)

 


 
นายนิคฮิล แอดวานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “ในนามของเอไอเอ ประเทศไทย ผมขอแสดงความยินดีกับตัวแทนทั้ง 10 ท่านที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ และขอขอบคุณ คปภ. ที่มอบรางวัลอันทรงคุณค่าถึง 2 รางวัลให้แก่เอไอเอ ประเทศไทย ซึ่งรางวัลทั้งหมดที่เราได้รับในครั้งนี้ ถือเป็นเครื่องย้ำเตือนให้เอไอเอต้องรักษามาตรฐานในการดำเนินงาน พร้อมกับมุ่งพัฒนาองค์กรต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อส่งมอบความคุ้มครอง การบริการ และการดูแลที่ดีเยี่ยมให้แก่คนไทยทั่วประเทศ ซึ่งนอกจากการพัฒนาภายในองค์กรแล้ว เราไม่เคยละเลยที่จะพัฒนาสังคมและชุมชนที่เราอยู่ด้วยเช่นกัน ซึ่งเราทำมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 85 ปีที่เอไอเอดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทย โดยเรายังคงมุ่งมั่นที่จะดูแลและตอบแทนสังคมไทยต่อไป เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้ยั่งยืน พร้อมกับส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives’