• SCB EIC ประเมินว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2.5% ไว้ตลอดปี 2024 มองว่า กนง. จะพิจารณาแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อไปข้างหน้าในระยะปานกลางถึงระยะยาว (Forward looking) มากกว่าตัวเลขที่เกิดขึ้นแล้ว (Backward looking) หากแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของไทยในระยะต่อไปยังเป็นไปตามที่ SCB EIC เคยคาดการณ์ไว้ว่า เศรษฐกิจจะขยายตัวได้ต่อเนื่องใกล้เคียงระดับศักยภาพที่ 3% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะทยอยปรับสูงขึ้นเข้าสู่กรอบเป้าหมาย 1-3%
Home แนบโซลูท เปิดแผนปี 67 ส่งต่อเทคโนโลยีที่คิดค้นโดยคนไทย สู่อุตฯเครื่องสำอาง การแพทย์
แนบโซลูท เปิดแผนปี 67 ส่งต่อเทคโนโลยีที่คิดค้นโดยคนไทย สู่อุตฯเครื่องสำอาง การแพทย์

แนบโซลูท เปิดแผนปี 67 ส่งต่อเทคโนโลยีที่คิดค้นโดยคนไทย สู่อุตฯเครื่องสำอาง การแพทย์

แนบโซลูท เปิดแผนปี 67 ส่งต่อเทคโนโลยีที่คิดค้นโดยคนไทย สู่อุตฯเครื่องสำอาง การแพทย์และวัคซีน
 
ภญ.พุทธิมน ศรีบนฟ้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท แนบโซลูท จำกัด สตาร์ทอัพ    จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่าในปี 2567 แนบโซลูท (Nabsolute) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านชีววัสดุศาสตร์และการผลิตระดับอุตสาหกรรม มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการคิดค้น วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยในห้องปฏิบัติการให้ออกสู่สังคม ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน เนื่องจาก Nano-Modification of Biopolymer platform จะเข้ามาปลดล็อคข้อจำกัดของการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพเช่น การทำระบบนำส่งสารสำคัญ (Delivery System) ที่ใช้ง่ายและผลข้างเคียงต่ำ เพียงนำไปผสมละลายร่วมกับสารสำคัญ สามารถช่วยให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ผลข้างเคียงน้อยลง ใช้ได้ทั้งกับยา เวชสำอางและอาหาร

สำหรับแนบโซลูท (Nabsolute) เป็นสตาร์ทอัพจากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งเป็นผู้พัฒนา Hy-N (ไฮ-เอ็น) Technology นวัตกรรมไบโอพอลิเมอร์ ระบบนำส่งสารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเวชสำอาง ยา และวัคซีน โดยได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566 ด้านเศรษฐกิจ ประเภทวิสาหกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจรายย่อย จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ซึ่งมอบให้แก่ผลงานนวัตกรรมในรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ที่มีคุณค่าเชิงพาณิชย์และเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ

ภญ.พุทธิมน กล่าวต่อไปว่าแนบโซลูท (Nabsolute) พร้อมส่งต่อเทคโนโลยีที่คิดค้นขึ้นมา เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง วงการแพทย์และวัคซีน สามารถนำไปผลิตได้ มีการเข้าไปอบรมวิธีการพัฒนาและนำไปใช้งาน  โดยแนบโซลูท (Nabsolute) เป็นผู้พัฒนา Hy-N (ไฮ-เอ็น) Technology นวัตกรรมไบโอพอลิเมอร์ ระบบนำส่งสารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเวชสำอาง ยาและวัคซีนและรางวัล SelectUSA Tech APEC Summit Pitching Competition ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังเป็นสตาร์ทอัพ 1 ในไม่กี่รายและเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยที่บุกเบิกการทำเทคโนโลยีระบบนำส่ง (Delivery System) โดยมีเป้าหมายที่จะขยายตลาดให้เป็นสากลและทั่วโลกให้มากยิ่งขึ้น

อนึ่งแนบโซลูท (Nabsolute) สามารถเป็นผู้ผลิตและส่งออกวัตถุดิบสารสำคัญ เพื่อการนำส่ง (Delivery System) ที่ได้มาตรฐานระดับสากล โดยคาดว่าจะช่วยเพิ่มการส่งออกวัตถุดิบของบริษัทฯและสินค้าของพันธมิตรคู่ค้า มูลค่ารวม 294 ล้านบาทภายในปี 2569 คิดเป็นมูลค่าการส่งออกนอกประเทศรวมทั้งสิ้น 6,394 ล้านบาท ภายในปี 2569