• SCB EIC คาด กนง. จะเริ่มลดดอกเบี้ยในไตรมาส 4 ซึ่งเป็นจังหวะเวลาที่ภาวะการเงินตึงตัวจะเริ่มส่งผลกดดันเศรษฐกิจมากขึ้น ขณะที่ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงเปราะบาง ประกอบกับความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้าจะเริ่มปรับสูงขึ้น *** จึงประเมินว่า กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 1 ครั้งปลายปีนี้เหลือ 2.25% และปรับลดอีกครั้งเหลือ 2% ในช่วงต้นปีหน้า (2025)
Home แนวโน้มราคาสินค้าเกษตร‘สุกร ทรงตัว - ไก่เนื้อ ยืนแข็ง - ไข่ไก่ เพิ่มขึ้น’
แนวโน้มราคาสินค้าเกษตร‘สุกร ทรงตัว - ไก่เนื้อ ยืนแข็ง - ไข่ไก่ เพิ่มขึ้น’

แนวโน้มราคาสินค้าเกษตร‘สุกร ทรงตัว - ไก่เนื้อ ยืนแข็ง - ไข่ไก่ เพิ่มขึ้น’

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 15-19 พฤษภาคม 2566

ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้นจากหาบละ 765 บาท เป็นหาบละ 777 บาท เนื่องจากผลผลิตเหลือน้อย ประกอบกับฝนตกในบางพื้นที่ทำให้การเก็บเกี่ยวชะลอลง

ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2566 ราคาอยู่ที่ 561.50 เซนต์/บุชเชล ราคาปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยรายงานคาดการณ์ภาวะอุปสงค์-อุปทานสินค้าเกษตรโลก (WASDE) ฉบับเดือนพฤษภาคม สต๊อกคงเหลือของข้าวโพดโลก และสต๊อกข้าวโพดสหรัฐฯ ของฤดูกาลใหม่ 2566/67 ประกาศออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ซึ่งสต๊อกข้าวโพดสหรัฐฯคาดการณ์อยู่ที่ 2,222 ล้านบุชเชล สูงสุดในรอบห้าปี ส่วนระดับสต๊อกโลกคาดการณ์อยู่ที่ 312.9 ล้านตัน สูงสุดในรอบสี่ปี ในขณะที่สภาพอากาศในเขตเพาะปลูกของสหรัฐฯ ยังมีปริมาณน้ำฝนต่อเนื่อง และความคืบหน้าการเพาะปลูกข้าวโพดสหรัฐฯ ปัจจุบันรายงานอยู่ที่ 65% เทียบกับค่าเฉลี่ยที่ 59% ซึ่งเป็นการเพาะปลูกที่รวดเร็ว    

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว


ถั่วเหลือง : ราคาลดลง

กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ณ โรงงานผู้ผลิต ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 23.30 บาท เป็นกิโลกรัมละ 23.00 บาท คาดการณ์อากาศในสหรัฐอเมริกาค่อนข้างดี ส่งผลให้คาดการณ์การเพาะปลูกออกมาปริมาณดี ที่ยังคงกดดันให้ราคาตลาดปรับลดลงมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนปริมาณซื้อในตลาดค่อนข้างทรงตัว

ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2566 ราคาอยู่ที่ 1,337.00 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2566 ราคาอยู่ที่ 419.50 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน เมล็ดถั่วเหลืองราคาปรับลดลงค่อนข้างมาก หลังจากที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ได้คาดการณ์ระดับสต๊อกคงเหลือของฤดูกาล 2566/67 (ฤดูกาลใหม่) เพิ่มขึ้นทั้งในภาพรวมโลกและฝั่งของสหรัฐฯ โดยตัวเลขที่ประกาศออกมาสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ จึงทำให้ราคาปรับตัวลดลงมาอย่างมาก ส่วนสต๊อกถั่วเหลืองสหรัฐฯ คาดการณ์อยู่ที่ 335 ล้านบุชเชล สูงที่สุดในรอบสามปี ในขณะที่ฝั่งสต๊อกถั่วเหลืองโลกคาดการณ์อยู่ที่ 122 ล้านตัน สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ นอกจากนี้การเพาะปลูกถั่วเหลืองในสหรัฐฯ สภาพอากาศดีต่อเนื่อง ทำให้สามารถดำเนินการไปได้ด้วยดี โดยปัจจุบันได้ลงปลูกถั่วเหลืองไปแล้ว 49% เทียบกับค่าเฉลี่ยที่ 36% และปีที่ผ่านมาที่ 27%

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว


ปลาป่น : ราคาเพิ่มขึ้น

ประเทศเปรู ยังคงรอการประกาศโควตาจับปลาฤดูกาลใหม่ คาดว่าจะเริ่มจับปลาได้ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายน การเลื่อนประกาศโควตาจับปลาทำให้ราคารับซื้อปลาป่นในประเทศจีนปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปริมาณซื้อหน้าท่าเรือทรงตัว ส่วนสต็อกหน้าท่าเรือสูงขึ้นเล็กน้อย

สถานการณ์ปลาป่นในประเทศ ปลาป่นเกรดกุ้ง ราคาปรับขึ้นจากกิโลกรัมละ 53.00 บาท เป็นกิโลกรัมละ 54.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาปรับเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 47.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 48.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาปรับเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 44.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 45.70 บาท

สำหรับปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาปรับเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 44.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 45.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 42.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 43.70 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว


ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศสัปดาห์นี้ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 524 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 530 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 455 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 442 เหรียญสหรัฐฯ

ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,600 บาท เป็นกระสอบละ 1,650 บาท ขณะที่ปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาลดลงจากกระสอบละ 1,370 บาท เป็นกระสอบละ 1,350 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว


สุกร : ราคาทรงตัว

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม ราคาสุกรขุนอยู่ที่ 70-79 บาทต่อกิโลกรัม ด้านลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 1,700 บาท (บวก/ลบ 70)  

การประชุมร่วมเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ที่กรมศุลกากร อธิบดีกรมศุลกากรให้ความมั่นใจผู้เลี้ยงว่านับจากนี้จะไม่มีหมูลักลอบผ่านด่านศุลกากรอย่างเด็ดขาด จากการเพิ่มหลายมาตรการเข้มงวด

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว


ไก่เนื้อ : ราคายืนแข็ง

สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ยืนราคาแนะนำไก่เนื้อมีชีวิต ณ หน้าฟาร์ม ที่กิโลกรัมละ 40 บาท ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 15.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว


ไข่ไก่ : ราคาเพิ่มขึ้น

เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ประกาศราคาแนะนำ ไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ที่ฟองละ 3.80 บาท เพิ่มขึ้น 20 สตางค์ จากฟองละ 3.60 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว