• ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผย ปี 2565 บริษัทจดทะเบียน หรือ บจ. จำนวน 798 บริษัท คิดเป็น 98.6% จากทั้งหมด 809 บริษัท (รวม SET และ mai และไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน บจ. ในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC) นำส่งผลการดำเนินงานงวดปี 2565 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 พบว่ามี บจ. รายงานกำไรสุทธิ 619 บริษัท คิดเป็น 77.6% ของ บจ. ที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด *** ส่วนบริษัทจดทะเบียนใน mai จำนวน 196 บริษัท คิดเป็น 96% จากทั้งหมด 204 บริษัท (ไม่รวมบริษัทในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC และบริษัทที่ปิดงบไม่ตรงงวด) นำส่งผลการดำเนินงาน โดยปี 2565 พบ บจ. ที่รายงานกำไรสุทธิจำนวน 144 บริษัท คิดเป็น 73% ของบริษัทที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด
Home แม็คโคร ชูโครงการ“สร้างงาน สร้างอาชีพ”เล็งเป้า 4 แสนรายในปี 2573
แม็คโคร ชูโครงการ“สร้างงาน สร้างอาชีพ”เล็งเป้า 4 แสนรายในปี 2573

แม็คโคร ชูโครงการ“สร้างงาน สร้างอาชีพ”เล็งเป้า 4 แสนรายในปี 2573

แม็คโคร ชูโครงการ“สร้างงาน สร้างอาชีพ” ในทุกมิติ ตั้งเป้าสร้างงานสร้างรายได้ 400,000 ราย ในปี 2573

 

แม็คโคร เดินหน้าโครงการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ” ผ่านกลยุทธ์ในการสนับสนุน 3 ด้าน ทั้งด้านการจ้างงานผ่านทุกส่วนในธุรกิจของแม็คโคร ด้านที่สองคือ การสร้างงานให้กลุ่มเปราะบาง เช่น กลุ่มคนพิการและผู้ต้องขัง ส่วนด้านที่สามคือ การสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร และ SME รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อย ที่แม็คโครให้การสนันสนุน อบรมให้องค์ความรู้ต่อยอดธุรกิจทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งปี 2565 ที่ผ่านมาแม็คโครจ้างงานไปแล้ว 66,000 ตำแหน่ง พร้อมสร้างงานให้กลุ่มเปราะบาง 710 คน รวมถึงได้พัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร และ SME เปิดช่องทางการขายผ่านสาขาของแม็คโครกว่า 6,000 ราย

 


ล่าสุดแม็คโครในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของเครือเจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนกองทัพบก กองทัพเรือ เปิดรับทหารปลดประจำการเข้าร่วมงานกว่า 3,300 ตำแหน่ง รวมทั้งวางแผนพัฒนาทักษะ สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพในสายงานธุรกิจค้าส่งค้าปลีก

นายธนิศร์ เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจค้าส่งแม็คโคร ประเทศไทย กล่าวว่า “ แม็คโคร ให้ความสำคัญกับการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ” เพราะถือเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยมีเป้าหมายในการจ้างงานเพิ่มขึ้น เพื่อดำเนินธุรกิจ Omni-Channel และขยายสาขา โดยในปี 2566 นี้ ได้เปิดรับพนักงานจำนวนมาก ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ จนถึงผู้บริหารงานสาขา อาทิ พนักงานจัดเรียงสาขา, พนักงาน Pick & Pack และผู้จัดการ Hub O2O เป็นต้น”

 

นอกจากการสร้างงาน สร้างอาชีพในทุกมิติแล้ว แม็คโครยังมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะรอบด้าน รองรับการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดทั้งทางด้านการขยายสาขาในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีสาขาในประเทศไทยจำนวน 153 แห่ง และ 10 สาขาใน 4 ประเทศ นอกจากนี้ยังมีการขยายแพลตฟอร์มดิจิทัลในตลาดอีคอมเมิร์ซที่เปิดตัวไปไม่นานมานี้อย่าง Makro PRO ที่มีฟังก์ชั่น สั่ง ขาย คุ้ม ครบวงจรในแอปพลิเคชั่นเดียว