• SCB EIC ประเมินว่าการส่งออกสินค้าเดือน มี.ค. 2024 ในรูป %YOY มีแนวโน้มหดตัวแรงจากปัจจัยฐานสูง แม้ภาคการผลิตและการค้าโลกจะอยู่ในทิศทางการฟื้นตัว เนื่องจากมีการส่งออกทองคำในเดือน มี.ค. 2023 มากถึง 1,568.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าปกติมาก ข้อมูลจากการแถลงข่าวของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ประเมินว่ามูลค่าการส่งออกในเดือน มี.ค. 2024 จะอยู่ที่ราว 25,500 – 26,500 หดตัวประมาณ -5.4% ถึง -8.9%  *** ด้าน Krungthai COMPASS เผยส่งออกเดือน ก.พ. ขยายตัว 3.6%YoY เติบโตติดต่อกันเป็นเดือนที่ 7 แต่ชะลอลงจาก 10.0%YoY เมื่อเดือนก่อน ประเมินว่าการส่งออกยังฟื้นตัวได้ไม่ทั่วถึง ซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดันต่อการส่งออกในปี 2567 ให้ขยายตัวได้เล็กน้อยที่ 1.8% โดยการส่งออกไม่รวมทองคำเดือน ก.พ. ขยายตัวที่ 1.2% จากสินค้าสำคัญหลายรายการที่ยังหดตัวต่อเนื่อง เช่น ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเคมีภัณฑ์ นอกจากนี้ แนวโน้มการส่งออกไปยังประเทศสำคัญมีความไม่นอนสูงโดยเฉพาะยุโรป และญี่ปุ่น
Home แอปพลิเคชัน 'SEC Check First' ใช้งานผ่านแอป 'ทางรัฐ' ได้แล้ววันนี้
แอปพลิเคชัน 'SEC Check First' ใช้งานผ่านแอป 'ทางรัฐ' ได้แล้ววันนี้

แอปพลิเคชัน 'SEC Check First' ใช้งานผ่านแอป 'ทางรัฐ' ได้แล้ววันนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เชื่อมแอปพลิเคชัน “SEC Check First” กับแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” หรือระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชนของ DGA เพื่อให้ประชาชนและผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคล ผลิตภัณฑ์ และผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางในตลาดทุนที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ได้ด้วยตนเอง อำนวยความสะดวกการเข้าถึงข้อมูลเพื่อป้องกันการหลอกลงทุนจากมิจฉาชีพ

ก.ล.ต. ร่วมมือ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ดำเนินการเชื่อมแอปพลิเคชัน SEC Check First ระบบการค้นหารายชื่อผู้ให้บริการในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. รวมถึงการค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน (หลักทรัพย์/สินทรัพย์ดิจิทัล) บนแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” หรือระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) ซึ่งเปรียบเสมือนซูเปอร์แอปภาครัฐที่รวบรวมบริการของภาครัฐไว้ในที่เดียว เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และปลอดภัยในการค้นหาข้อมูลผ่านแหล่งเดียว โดยปัจจุบันมีบริการของภาครัฐมากกว่า 140 บริการ อำนวยความสะดวกประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ซึ่ง SEC Check First จะปรากฏบนแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ในหมวดบริการใหม่ และเปิดให้เข้าเช็กได้แล้วนับจากวันนี้เป็นต้นไป

นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวว่า การเข้าถึงบริการ “SEC Check First” ผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” จะช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางแก่ผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไปในการตรวจสอบรายชื่อบุคคล ผลิตภัณฑ์ และผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางในตลาดทุน ซึ่งทำให้การค้นหาข้อมูลทำได้ง่าย และมีช่องทางที่หลากหลายยิ่งขึ้น ถือเป็นหนึ่งในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ปี 2567 – 2569 ที่มุ่งส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ลดความเหลื่อมล้ำของการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงยังช่วยเป็นเครื่องมือในการป้องกันการหลอกลงทุนไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพชักชวนลงทุน

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวว่า DGA ขอขอบคุณทาง ก.ล.ต. เป็นอย่างสูงที่ได้นำแอปพลิเคชัน “SEC Check First” มาร่วมให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายจากการใช้บริการซูเปอร์แอปพลิเคชันทางรัฐถือเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเพื่อให้ใช้บริการดิจิทัลจากภาครัฐได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในส่วนของแอปพลิเคชันทางรัฐนั้น ปัจจุบันมีบริการภาครัฐกว่า 149 บริการ มียอดดาวน์โหลดสะสมกว่า 959,702 ครั้ง และมีปริมาณการใช้สะสมกว่า 13,736,823 ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567) ตัวอย่างบริการยอดนิยมในเดือนที่ผ่านมา ได้แก่ บริการเช็กข้อมูลทะเบียนรถและใบขับขี่ เช็กเครดิตบูโรแบบสรุป จ่ายค่าใบสั่งจราจร เช็กเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และข้อมูลทะเบียนราษฎร์ หากท่านสนใจใช้บริการเพียงพิมพ์ค้นหาคำว่า “ทางรัฐ” สามารถดาวน์โหลดติดมือถือไว้ได้ทันที

ทั้งนี้ แอปพลิเคชัน SEC Check First https://market.sec.or.th/LicenseCheck/Search เป็นตัวช่วยด้านการลงทุนในตลาดทุน ใช้งานง่ายและสะดวก เพียงค้นหาชื่อบุคคล นิติบุคคล หรือผลิตภัณฑ์ จะทราบผลทันทีว่าบุคคล นิติบุคคล หรือผลิตภัณฑ์นั้นได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. หรือไม่ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อกลโกงต่าง ๆ ในการลงทุน โดยที่ผ่านมา SEC Check First ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ สาขา “นวัตกรรมการบริการ” ระดับดี ประจำปี 2565 อีกด้วย ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการหลอกลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส” โทร 1207 กด 22 หรือแจ้งผ่านเว็บไซต์ www.sec.or.th/scamalert