• ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เผยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รายงานยอดขาย 9 เดือนแรกปี 2562 รวม 8.62 ล้านล้านบาท ลดลง 1.3% และกำไรสุทธิ 6.46 แสนล้านบาท ลดลง 15.4% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน จากผลของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัว พบว่าหลักทรัพย์ที่รายงานผลกำไรสุทธิมีจำนวน 527 หลักทรัพย์ คิดเป็น 76.0% ของหลักทรัพย์จดทะเบียนที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด..ส่วนตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) มียอดขายรวม 139,597 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.4% มีกำไรจากการดำเนินงาน 4,710 ล้านบาท ลดลง 19.2%
Home ไทยประกันชีวิต เปิดโครงการ Sports Showcase 2019
ไทยประกันชีวิต เปิดโครงการ Sports Showcase 2019

ไทยประกันชีวิต เปิดโครงการ Sports Showcase 2019

ไทยประกันชีวิต เปิดโครงการ Sports Showcase 2019  AES Soccer Camp Thailand x Thai Life Insurance พร้อมมอบเงินสนับสนุนให้แก่เยาวชนทีได้รับทุนศึกษาต่อประเทสหรัฐอเมริกา

 

ไทยประกันชีวิต จับมือ แอทเลติโก้ และ กกท. สร้างปรากฏการณ์ด้านกีฬา “Sports Showcase 2019” มุ่งส่งเสริมสุขภาพกายและใจให้กับเยาวชน พร้อมวางรากฐานที่มั่นคงในอนาคต สร้างโอกาสรับทุนการศึกษา-กีฬาจากสถาบันชั้นนำในต่างประเทศ ประเดิมกิจกรรมแรกแคมป์แข้งทองเยาวชน 

 

 

นายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Marketing Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปี 2562 ไทยประกันชีวิตได้ประกาศ Reinvent Business Model หรือปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ โดยมุ่งสู่การเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต หรือ Life Solutions ผ่านการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี ชีวิตที่ยืนยาว และความสุขบนความมั่งคั่งในวัยเกษียณให้กับคนไทย ถือเป็นการทำ 'ซีเอสอาร์' ในเชิงกลับคืนสู่สังคม ไทยประกันชีวิต ทำซีเอสอาร์มานาน มุ่งเรื่องเด็ก โดยร่วมกับมูลนิธิโรคหัวใจ เรื่องผู้หญิง ผ่าตัดมะเร็งปากมดลูก และ ผู้สูงอายุ ผ่าตัดต้อกระจก ตอนนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องเอามาคอนเซิร์นเรื่องการดำเนินธุรกิจเป็นปัจจัยสำคัญ ซึ่งเราเป็นเรื่องสุขภาพ ในลักษณะประสบอุบุัติเหตุ อุบัติภัยต่างๆ ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องผลิตภัณฑ์ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ เราทำให้คนมีสุขภาพดี เมื่อสุขภาพดีก็ไม่จำเป็นต้องมาเคลมประกัน แทนที่จะรอให้ป่วยแล้วมาเคลมประกัน ตอนี้ต้องมองย้อนกลับไปว่า ทำอย่างไรให้มีสุขภาพดีมากกว่า กิจกรรมประเภทอื่นคงต้องมี ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมวิ่ง หรือกิจกรรมการกีฬาอื่นๆ ได้วางเป็นโร้ดแมปไว้พอสมควร รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่จะออกมาในเร็วๆ นี้ด้วย ในเชิงการป้องกันอาจะเป็นส่วนลด หรือโปรโมชั่นต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะคิดกิมมิกผลิตภัณฑ์ขึ้นมา ปัจจุบันค่อนข้างเป็นที่ต้องการ เช่น คนรุ่นใหม่ที่ออกกำลังกาย อาจจะเป็นเทรนด์ คนที่สูงอายุการจะไปบอกว่าต้องเดินอย่างน้อย 15,000 ก้าว ก็ไม่ใช่อาจต้องมีโมเดลอื่นที่คิดขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์แต่ละเช็กเมนท์ให้ครอบคลุมมากขึ้น ที่ผ่านมาเราสนับสนุนด้วยการส่งเสริมให้คนมีสุขภาพดี โดยส่งเสริมให้คนส่วนใหญ่ของประเทศดูแลตัวเองให้มากขึ้น 

 

เพื่อให้สอดรับกับ Business Model ใหม่ ด้านการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคนไทย โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน บริษัทฯ จึงได้ร่วมกับบริษัท แอทเลติโก้ จำกัด เปิดมิติใหม่ด้านการกีฬา โดยริเริ่ม “Sports Showcase 2019” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจ รวมถึงสร้างโอกาสทางด้านการกีฬาและการศึกษาสำหรับเยาวชนไทย อันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน

 

 

Sports Showcase 2019 มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนไทยที่มีความสามารถด้านกีฬา มีโอกาสที่มากกว่าในการรับทุนด้านการศึกษา การฝึกซ้อมด้านกีฬา จากสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ จากเดิมที่ต้องเดินทางไปเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อรับทุนที่ต่างประเทศด้วยทุนทรัพย์ของตนเอง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง แต่ Sports Showcase จะเป็นการเดินทางมาคัดเลือกของโค้ชต่างชาติที่ประเทศไทย เป็นการเอื้อให้เยาวชนเข้าถึงโอกาสในการรับทุนการศึกษาอย่างเท่าเทียม ซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ไม่เพียงมีโอกาสด้านการพัฒนาทักษะกีฬา หรือมีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันในลีกที่เหมาะสมกับพัฒนาการเท่านั้น แต่ยังสามารถวางแผนการศึกษาที่ดีสำหรับอนาคต เพราะสามารถพัฒนาทักษะด้านกีฬา ควบคู่กับการเลือกศึกษาต่อในคณะที่ตนเองต้องการได้อีกด้วย

 

นายอัตนันท์ อัศวธเรศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอทเลติโก้ จำกัด กล่าวว่า แอทเลติโก้ เป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองจาก บริษัท Sportsync จำกัด ประเทศฮ่องกง Sports Showcase 2019 เป็นความร่วมมือระหว่างแอทเลติโก้กับไทยประกันชีวิต โดยมีเป้าหมายหลักคือ การมอบเส้นทางให้นักกีฬาเยาวชนสามารถก้าวเดินไปสู่ความฝันด้วยตนเอง ซึ่งเส้นทางความสำเร็จที่บริษัทฯ มอบให้นั้น อยู่ในรูปแบบทุนการศึกษา เพื่อศึกษาต่อและเล่นกีฬาตามความสามารถของตนเองในต่างประเทศ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้ทั้งปริญญาบัตร ทักษะด้านภาษา และประสบการณ์ทางกีฬา สามารถเติบโตขึ้นเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ รวมถึงสามารถวางแผนอนาคตของตนเองที่อาจจะไม่ใช่เพียงเป็นนักกีฬาอาชีพอย่างเดียว

 

สำหรับกิจกรรมแรก คือ กิจกรรม AES Soccer Camp Thailand x Thai Life Insurance เป็นแคมป์ที่จะเพิ่มโอกาสให้เยาวชนที่มีความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล อายุระหว่าง 15-19 ปี ได้รับประสบการณ์การฝึกซ้อมจากโค้ชต่างชาติ และยังมีโอกาสได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาอีกด้วย ซึ่งโดยปกติถ้าเยาวชนต้องการเข้าร่วมแคมป์ลักษณะนี้ อาจต้องเดินทางไปต่างประเทศ มีข้อจำกัดเรื่องค่าใช้จ่าย ภาษา และองค์กรในการประสานงาน บริษัทฯ จึงจัดแคมป์ขึ้นมาในเอเชีย และจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเพิ่มโอกาสที่มากขึ้นให้กับเยาวชน ขณะนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการประมาณ 1,500-1,700 แห่ง 

 

นางสาวศรุตี ศรีจันทร์วงศ์ หัวหน้างานบริการกิจกรรมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กล่าวว่า โครงการนี้จะมีส่วนสนับสนุนนักกีฬาที่อยู่ในสมาคมกีฬาต่างๆ ภายใต้การดูแลของ กกท. ซึ่งเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาเหล่านี้ สามารถกลับมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านการศึกษาและการกีฬาควบคู่กัน ไม่ว่จะเป็นนักกีฬาทีมชาติ หรือทำงานให้แก่สมาคมกีฬา หรือประกอบอาชีพตามสาขาที่ได้ศึกษา ซึ่งเป็นหนทางหนึ่งที่จะผลักดันให้ไทยก้าวเป็นผู้นำของเอเชียในอนาคต

 

กิจกรรม AES Soccer Camp Thailand X Thai Life Insurance ในครั้งนี้ กกท.พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ ด้วยการอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ซึ่งเป็นอุปกรณ์เดียวกับที่ใช้ทดสอบนักกีฬาทีมชาติ เพื่อการทดสอบอย่างเต็มรูปแบบ และได้ผลลัพธ์เทียบเคียงกับระดับสากล รวมถึงอำนวยความสะดวกด้านบุคลากรอีกด้วย นอกจากนี้ ในอนาคตยังสามารถขยายการจัดกิจกรรมลักษณะนี้ไปสู่ต่างจังหวัด เพื่อให้เยาวชนที่อยู่ห่างไกลได้รับโอกาสเช่นเดียวกัน เนื่องจาก กกท.มีสนามกีฬากระจายอยู่ทั่วประเทศ

ข่าวเกี่ยวข้อง