• SCB EIC คาด กนง. จะเริ่มลดดอกเบี้ยในไตรมาส 4 ซึ่งเป็นจังหวะเวลาที่ภาวะการเงินตึงตัวจะเริ่มส่งผลกดดันเศรษฐกิจมากขึ้น ขณะที่ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงเปราะบาง ประกอบกับความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้าจะเริ่มปรับสูงขึ้น *** จึงประเมินว่า กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 1 ครั้งปลายปีนี้เหลือ 2.25% และปรับลดอีกครั้งเหลือ 2% ในช่วงต้นปีหน้า (2025)
Home ไทยพาณิชย์ จัดโครงการ SCB ITP รุ่นที่ 5 :Sustainable Growth for Exporter

ไทยพาณิชย์ จัดโครงการ SCB ITP รุ่นที่ 5 :Sustainable Growth for Exporter


ไทยพาณิชย์ จัดโครงการ SCB ITP รุ่นที่ 5 :Sustainable Growth for Exporter


เสริมส่งออก SME ไทย เติบโตอย่างยั่งยืน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จับมือ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เดินหน้าสานต่อโครงการ SCB Intelligent Trade Program (SCB ITP) รุ่นที่ 5 หลักสูตร Sustainable Growth for Exporter: เสริมส่งออก SME ไทย เติบโตอย่างยั่งยืน ระดมผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งออกเสริมมุมมองและเทคนิคฉบับเร่งรัดให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มธุรกิจส่งออก จำนวน 60 บริษัท ให้สามารถขยายธุรกิจไป ประเทศจีนและเวียดนามได้จริง พร้อมทั้งยังสามารถปรับตัวรับมือกับสถานการณ์แข่งขันต่างๆ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์การบริหารธุรกิจจริงในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมี นางอภิรดี สินสุขเพิ่มพูน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานธุรกิจต่างประเทศ (กลาง) นางสาวกองแก้ว บุญประสิทธิ์ ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มธุรกิจ SME ธนาคารไทยพาณิชย์ (ซ้าย) และ นางภาวินี รวยรื่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ NEA (ขวา) ร่วมพิธีเปิดการอบรม เมื่อเร็วๆนี้
 


โครงการ SCB Intelligent Trade Program (SCB ITP) รุ่นที่ 5 หลักสูตร Sustainable Growth for Exporter: เสริมส่งออก SME ไทยเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นหนึ่งความตั้งใจของธนาคารไทยพาณิชย์ และ SCB SME ในการสร้าง Ecosystem อย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในธุรกิจที่สำคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย คือ ธุรกิจส่งออก ขณะที่จีนและเวียดนาม เป็นสองประเทศที่มีความสำคัญต่อการส่งออกของไทย ด้วยศักยภาพกำลังซื้อของประชากรของสองประเทศ และด้วยจุดเด่นในผลิตภัณฑ์ SMEs ไทยที่แข่งขันได้ในเวทีโลก ธนาคารไทยพาณิชย์และสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงนำองค์ความรู้มาเพิ่มพูนวิสัยทัศน์เจ้าของธุรกิจ SME ที่ประกอบธุรกิจส่งออก และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจระหว่างผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ร่วมโครงการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงในการบริหารธุรกิจจากกลุ่มผู้ประกอบการ SME ที่ประสบความสำเร็จ

พร้อมกันนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์มีสาขาต่างประเทศ ทั้ง 2 ประเทศคือ จีน และ เวียดนาม ที่ให้บริการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร การติดต่อ แนะนำ และประสานงานกับทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชน เป็นแหล่งข้อมูลธุรกิจ และกฎเกณฑ์ทางการต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า และสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ ที่สามารถช่วยเหลือในเรื่องของการลงทุนและทำธุรกิจในประเทศเวียดนามให้ผู้ประกอบการอีกด้วย