• SCB EIC คาด กนง. จะเริ่มลดดอกเบี้ยในไตรมาส 4 ซึ่งเป็นจังหวะเวลาที่ภาวะการเงินตึงตัวจะเริ่มส่งผลกดดันเศรษฐกิจมากขึ้น ขณะที่ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงเปราะบาง ประกอบกับความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้าจะเริ่มปรับสูงขึ้น *** จึงประเมินว่า กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 1 ครั้งปลายปีนี้เหลือ 2.25% และปรับลดอีกครั้งเหลือ 2% ในช่วงต้นปีหน้า (2025)
Home ไทยพาณิชย์ โพรเทค ภูมิใจคว้านายหน้าวินาศภัยดีเด่น ประจำปี 2565 จาก สนง.คปภ.
ไทยพาณิชย์ โพรเทค ภูมิใจคว้านายหน้าวินาศภัยดีเด่น ประจำปี 2565 จาก สนง.คปภ.

ไทยพาณิชย์ โพรเทค ภูมิใจคว้านายหน้าวินาศภัยดีเด่น ประจำปี 2565 จาก สนง.คปภ.

ไทยพาณิชย์ โพรเทค ภูมิใจคว้านายหน้าวินาศภัยดีเด่น นำเทคโนโลยีช่วยคนไทยเข้าถึงความคุ้มครองง่าย ครบครัน
 

บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด รับรางวัลนายหน้าวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) โชว์ผลงานโดดเด่นในการนำเทคโนโลยีร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันความคุ้มครองและช่องทางการเข้าถึงลูกค้า Omni-Channel อย่างไร้รอยต่อ ส่งผลให้เบี้ยรับด้านประกันภัยโต 30% ยกระดับธุรกิจนายหน้า เร่งนำ AI ช่วยวิเคราะห์เจาะลึกอินไซต์ผู้บริโภค สร้างสมดุลความคุ้มครองและเบี้ยที่เหมาะสม หวังให้คนไทยบริหารความเสี่ยงและวางแผนชีวิตระยะยาว

 


นางสาวปรมาศิริ มโนลม้าย รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจประกัน ธนาคารไทยพาณิชย์ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด เปิดเผยว่า “บริษัทมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนายหน้าวินาศภัยนิติบุคคลดีเด่น ประจำปี 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ซึ่งเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของบริษัทในการมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และขอขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจบริษัทมาโดยตลอด เราจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกช่องทาง โดยบริษัทเตรียมนำ AI มาช่วยวิเคราะห์ความต้องการประกันของลูกค้าในลักษณะเฉพาะตัว (Personalized) เพื่อสร้างสมดุลความคุ้มครองและเบี้ยที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้คนไทยสามารถบริหารความเสี่ยงและวางแผนชีวิตและการเงินในระยะยาวได้ดียิ่งขึ้น”

รางวัลนี้ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยมีช่องทางการขายในรูปแบบ omni-channel ที่สร้างประสบการณ์การซื้อและรับบริการที่สะดวกกับลูกค้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด ส่งผลให้บริษัทเติบโตในส่วนประกันวินาศภัย โดยในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทมีฐานลูกค้ามากกว่า 1.5 แสนราย จากปี 2563 ที่มีลูกค้า 40,000 ราย และสร้างเบี้ยประกันภัยมากกว่า 500 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโต 30% เมื่อเทียบจากปี 2564 ขณะที่เบี้ยประกันภัยในครึ่งปีแรกของปี 2566 อยู่ที่ 400 ล้านบาท
 
ทั้งนี้ รางวัลนายหน้าวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น จัดขึ้นภายในงาน Thailand InsurTech Fair 2023 เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีสถานะทางการเงินมั่นคง มีธรรมาภิบาล และดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม