• SCB EIC คาด กนง. จะเริ่มลดดอกเบี้ยในไตรมาส 4 ซึ่งเป็นจังหวะเวลาที่ภาวะการเงินตึงตัวจะเริ่มส่งผลกดดันเศรษฐกิจมากขึ้น ขณะที่ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงเปราะบาง ประกอบกับความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้าจะเริ่มปรับสูงขึ้น *** จึงประเมินว่า กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 1 ครั้งปลายปีนี้เหลือ 2.25% และปรับลดอีกครั้งเหลือ 2% ในช่วงต้นปีหน้า (2025)
Home ไทยสมุทร ส่ง'โอเชี่ยนไลฟ์ ซูเปอร์ รีเทิร์น 10/5' ตัวช่วยลดหย่อนภาษีโค้งสุดท้ายปลายปี
ไทยสมุทร ส่ง'โอเชี่ยนไลฟ์ ซูเปอร์ รีเทิร์น 10/5' ตัวช่วยลดหย่อนภาษีโค้งสุดท้ายปลายปี

ไทยสมุทร ส่ง'โอเชี่ยนไลฟ์ ซูเปอร์ รีเทิร์น 10/5' ตัวช่วยลดหย่อนภาษีโค้งสุดท้ายปลายปี

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ส่ง'โอเชี่ยนไลฟ์ ซูเปอร์ รีเทิร์น 10/5' ตัวช่วยลดหย่อนภาษีโค้งสุดท้ายปลายปี 
รับเงินคืน “สูง” ตั้งแต่ปีแรก เพื่อไปลงทุนต่อ

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ตระหนักดีว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมยังมีความไม่แน่นอนจากปัจจัยหลายด้าน ทำให้ผลประโยชน์จากการลงทุนต่าง ๆ มีความผันผวนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงควรลดความเสี่ยงโดยการแบ่งเงินสดมาถือในมือบ้าง เพื่อเตรียมพร้อมโยกเงินไปลงทุนในที่ที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยเฉพาะในช่วงเวลาใกล้สิ้นปีมนุษย์เงินเดือนต่างมองหาตัวช่วยลดหย่อนภาษี  ดี ๆ สำหรับใช้ในปีหน้า OCEAN LIFE ไทยสมุทร จึงได้ส่งตัวช่วยในการลดหย่อนภาษีที่ยืน 1 เรื่องจ่ายเบี้ยสั้น ได้เงินเร็ว ไม่ต้องรอนาน “โอเชี่ยนไลฟ์ ซูเปอร์ รีเทิร์น 10/5” ประกันออมทรัพย์ที่มีจุดเด่นคือการให้เงินคืนปีที่ 1 – 6 สูงถึง 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ช่วยให้ได้เงินคืนทั้งจากการลดหย่อนภาษีและจากประกัน เพิ่มทางเลือกในการนำไปลงทุนต่อได้มากขึ้น


 “โอเชี่ยนไลฟ์ ซูเปอร์ รีเทิร์น 10/5”  ชำระเบี้ยประกันภัยระยะสั้นเพียง 5 ปี คุ้มครองถึง 10 ปี รับเงินคืนสูงทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนปีสุดท้าย โดย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 - 6 รับเงินคืน 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และ ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 7 - 9 รับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ครบกำหนดสัญญารับเงิน 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รวมรับผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงสุดถึง 530% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รับประกันภัยบุคคลตั้งแต่อายุ 30 วัน - 70 ปี ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงแถลงคำถามสุขภาพ จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นที่ 50,000 บาท โดยความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ และเบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุด 100,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

 


OCEAN LIFE ไทยสมุทร สนับสนุนการใช้ชีวิตพร้อมรับมือทุกวิกฤต ด้วยแนวคิด Love Mindset หนึ่งในนั้นคือ Love Your Wealth ที่สนับสนุนให้คนไทยรู้จักรักการออมและวางแผนทางการเงิน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ และสำหรับช่วงโค้งสุดท้ายปลายปี ผู้ที่สนใจวางแผนภาษี สามารถทดลองคำนวณภาษีผ่าน “โปรแกรมคำนวณภาษีสำหรับมนุษย์เงินเดือน” https://www.ocean.co.th/tax และหากสนใจประกันลดหย่อนภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ คลิก https://www.ocean.co.th/our-products/tax-saving/oceanlife-superreturn105 หรือ ติดต่อที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิต โทร.0 2207 8844

ข้อควรทราบ
· % หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

· การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

· ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์

· ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไข ความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

· ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์  www.ocean.co.th