• SCB EIC คาด กนง. จะเริ่มลดดอกเบี้ยในไตรมาส 4 ซึ่งเป็นจังหวะเวลาที่ภาวะการเงินตึงตัวจะเริ่มส่งผลกดดันเศรษฐกิจมากขึ้น ขณะที่ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงเปราะบาง ประกอบกับความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้าจะเริ่มปรับสูงขึ้น *** จึงประเมินว่า กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 1 ครั้งปลายปีนี้เหลือ 2.25% และปรับลดอีกครั้งเหลือ 2% ในช่วงต้นปีหน้า (2025)
Home 'ไอร่า แอนด์ ไอฟุล'เปิดวอล์คอินปล่อยกู้ A money ทุกสาขาทั่วประเทศ
'ไอร่า แอนด์ ไอฟุล'เปิดวอล์คอินปล่อยกู้ A money ทุกสาขาทั่วประเทศ

'ไอร่า แอนด์ ไอฟุล'เปิดวอล์คอินปล่อยกู้ A money ทุกสาขาทั่วประเทศ

บมจ. ไอร่า แอนด์ ไอฟุล เดินหน้าขยายธุรกิจสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ หนุนผู้ประกอบการใหม่และรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนสร้างอาชีพและต่อยอดกิจการ พร้อมช่วยลดปัญหาหนี้นอกระบบตามนโยบายภาครัฐ ชูคอนเซ็ปต์ สมัครง่าย! ไม่ต้องมีสลิปเงินเดือน อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก วงเงินสูงสุด 100,000 บาท อนุมัติรับเงินโอนเข้าบัญชี สมัครได้แล้วที่ A money ทุกสาขาทั่วประเทศ

นายยูจิ ฟุคาดะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสด “เอมันนี่ (A money)” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “A money บัดดี้เรื่องเงิน” และสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (Nano Finance) เปิดเผยว่า นาโนไฟแนนซ์เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ภาครัฐจัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อยหรือผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการใช้เงินทุนในการประกอบอาชีพ แต่ไม่สามารถเข้าถึงระบบสินเชื่อของสถาบันการเงินได้ เนื่องจากไม่มีเอกสารหลักฐานที่ใช้แสดงแหล่งที่มาของเงินรายได้อย่างชัดเจน เช่น ผู้ประกอบธุรกิจใหม่ที่อาจไม่มีรายได้ประจำ ไม่มีสลิปเงินเดือนและไม่มีสินทรัพย์ที่จะนำมาเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงิน แต่มีความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพและต่อยอดกิจการ รวมทั้งช่วยลดปัญหาหนี้นอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูง

เพื่อสนับสนุนนโยบายและมาตรการภาครัฐ บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ มาตั้งแต่ปี 2561 โดยเริ่มจากการเปิดให้บริการในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 10 แห่ง ซึ่งในปี 2566 นี้ บริษัทฯ ได้ขยายบริการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยเปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถสมัครสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ผ่านสาขาของ A money รวมทั้งสิ้นจำนวน 45 สาขาทั่วประเทศไทย โดยกำหนดวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม รวมกันสูงสุดไม่เกินร้อยละ 33 ต่อปี และคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective rate)

“ตลาดสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์มีขนาดค่อนข้างใหญ่และมีแนวโน้มเติบโตจากความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเป็นสินเชื่อรายย่อยสำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่มีรายได้ประจำสำหรับนำไปใช้ประกอบอาชีพโดยไม่ต้องมีหลักประกัน เป็นการปล่อยสินเชื่อที่มีความเป็นธรรม ถูกกฎหมาย และช่วยแก้ไขปัญหาภาระดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินนอกระบบที่สูงเกินควร ตอบโจทย์ผู้ประกอบการรายย่อยหรือผู้ที่ต้องการเงินทุนไปประกอบอาชีพ ต่อยอดกิจการ หรือพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดรับกับพฤติกรรมของลูกค้าในช่วงหลังวิกฤตโควิด-19 ที่เศรษฐกิจเริ่มพลิกฟื้นและกลับมาขยายตัว ซึ่งสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ของบริษัทฯ สมัครง่าย ไม่ต้องมีสลิปเงินเดือน อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก วงเงินสูงสุดถึง 100,000 บาท โดยบริษัทฯ มีการบริหารจัดการพอร์ตสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ ด้วยระบบการประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิตของผู้กู้ ระบบติดตามคุณภาพของผู้กู้ ซึ่งจะช่วยให้การพิจารณาเครดิตของผู้กู้ได้อย่างแม่นยำและเหมาะสม ลดความเสี่ยงเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ รวมทั้งป้องกันปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL” นายฟุคาดะ กล่าว

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยที่สนใจสมัครบริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ต้องมีอายุ 20-60 ปี มีสัญชาติไทย ประกอบธุรกิจเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ส่วนเอกสารที่ใช้ในการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกและรายการเดินบัญชีจากรายการปัจจุบันย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด สำเนาทะเบียนการค้า/พาณิชย์ หรือ สัญญาเช่าพื้นที่ในการประกอบธุรกิจ หรือหนังสือแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ เช่น โฉนดที่ดินที่สถานประกอบการตั้งอยู่เพื่อแสดงการประกอบธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี รูปถ่ายร้านค้าปัจจุบัน แบบสี (ขนาด 4 x 6 นิ้ว) ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี ส่วนผู้ค้ำประกัน ต้องมีอายุ 20-60 ปี มีสัญชาติไทย เป็นผู้มีรายได้ประจำ เงินเดือนตั้งแต่ 9,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ส่วนเอกสารที่ใช้ ประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารต้นฉบับรายงานการตรวจสอบข้อมูลเครดิต (ไม่เกิน 1 เดือน) สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริง (ไม่เกิน 2 เดือน) และสำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกและรายการเดินบัญชีจากปัจจุบันย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

สมัครสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ หรือนาโนไฟแนนซ์ จาก บมจ.ไอร่า แอนด์ ไอฟุล ได้แล้ววันนี้! ที่ A money ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2004-5000 หรือ www.aira-aiful.co.th