• SCB EIC ประเมินว่าการส่งออกสินค้าเดือน มี.ค. 2024 ในรูป %YOY มีแนวโน้มหดตัวแรงจากปัจจัยฐานสูง แม้ภาคการผลิตและการค้าโลกจะอยู่ในทิศทางการฟื้นตัว เนื่องจากมีการส่งออกทองคำในเดือน มี.ค. 2023 มากถึง 1,568.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าปกติมาก ข้อมูลจากการแถลงข่าวของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ประเมินว่ามูลค่าการส่งออกในเดือน มี.ค. 2024 จะอยู่ที่ราว 25,500 – 26,500 หดตัวประมาณ -5.4% ถึง -8.9%  *** ด้าน Krungthai COMPASS เผยส่งออกเดือน ก.พ. ขยายตัว 3.6%YoY เติบโตติดต่อกันเป็นเดือนที่ 7 แต่ชะลอลงจาก 10.0%YoY เมื่อเดือนก่อน ประเมินว่าการส่งออกยังฟื้นตัวได้ไม่ทั่วถึง ซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดันต่อการส่งออกในปี 2567 ให้ขยายตัวได้เล็กน้อยที่ 1.8% โดยการส่งออกไม่รวมทองคำเดือน ก.พ. ขยายตัวที่ 1.2% จากสินค้าสำคัญหลายรายการที่ยังหดตัวต่อเนื่อง เช่น ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเคมีภัณฑ์ นอกจากนี้ แนวโน้มการส่งออกไปยังประเทศสำคัญมีความไม่นอนสูงโดยเฉพาะยุโรป และญี่ปุ่น
Home ไอแบงก์ ลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เทศกาลรอมฎอน
ไอแบงก์ ลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เทศกาลรอมฎอน

ไอแบงก์ ลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เทศกาลรอมฎอน

พร้อมเยี่ยมเยียนหัวหน้าหน่วยงานราชการ และลูกค้ารายสำคัญ ในเทศกาลรอมฎอน 2567 สานสัมพันธ์ของการเป็นสถาบันการเงินของพี่น้องชายแดนใต้

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) นำโดย ดร.ทวีลาภฤทธาภิรมย์ กรรมการและผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เดินทางเข้าพบเพื่อคารวะประธานและกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพร้อมเยี่ยมเยียนผู้ว่าราชการจังหวัด เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนลูกค้ารายสำคัญ ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2567 เนื่องในเทศกาลรอมฎอนเดือนประเสริฐ สานสัมพันธ์ของการเป็นสถาบันการเงินของพี่น้องชายแดนใต้

 


โดยการเข้าพบคารวะประธานและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ดร.ทวีลาภและคณะ ยังได้มีโอกาสหารือถึงแนวทางการสื่อสารและสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เยาวชนและพี่น้องมุสลิมถึงหลักชะรีอะฮ์ที่อิสลามนั้นห้ามยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ย และหันมาใช้บริการไอแบงก์เป็นสถาบันการเงินหลัก ซึ่งเป็นธนาคารของรัฐจัดตั้งเพื่อพี่น้องมุสลิม มีผลิตภัณฑ์หลากหลายและตอบโจทย์วิถีชีวิตของมุสลิม เช่น เงินออมเพื่อประกอบพิธีฮัจย์และอุมเราะห์ หรือเงินออมเพื่อญาริยะฮ์ที่เพิ่งตัวในช่วงรอมฎอน สำหรับการเยี่ยมเยียนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีและยะลา ในครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนถึงแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ซึ่งต้องอาศัยสถาบันการเงินที่เข้าใจบริบทของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังได้พบปะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อขอบคุณที่ให้การสนับสนุนนิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ใช้บริการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ตามหลักชะรีอะฮ์ผ่านไอแบงก์ ซึ่งปัจจุบันนักศึกษาได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้นจากการที่ไอแบงก์มีแอปพลิเคชันเมื่อปลายปีที่ผ่านมา จากนั้น ดร.ทวีลาภ ได้รับฟังและร่วมหาแนวทางในโครงการแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดยะลา โดยใช้หลักการเงินอิสลามเพื่อความยั่งยืน

 


นอกจากนี้ ดร.ทวีลาภ และคณะ ยังได้เข้าพบเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยไอแบงก์ได้รับโอกาสให้เข้าร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ ณ พื้นที่กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ ไอแบงก์ได้มอบเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดการแข่งขันฟุตบอล “Selatan Thailand Tournament (STT) 2024” จัดโดย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยะลา ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ด้วยการบูรณาการร่วมกันของทั้งในระดับพื้นที่และส่วนกลาง เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี มอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2567 ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยระยะเวลาจัดการแข่งขันมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 27 เมษายน 2567

พร้อมกันนี้ ไอแบงก์ยังได้เยี่ยมเยียนลูกค้ารายสำคัญในพื้นที่เพื่อกระชับความสัมพันธ์พร้อมขอพรให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงในการปฏิบัติศาสนกิจช่วงเทศกาลรอมฎอนเดือนอันประเสริฐนี้