• KKP Research มองในภาวะที่โลกมีความไม่แน่นอนสูงและการคาดการณ์เศรษฐกิจทำได้ยากขึ้น ทำให้ยังต้องจับตามองความเสี่ยงของการระบาดของโควิดแบบรุนแรง จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยว การขนส่ง และการค้าเป็นหลัก ในกรณีเลวร้ายที่นักท่องเที่ยวไม่สามารถกลับเข้ามาได้ตลอดทั้งปี ประเมินว่าจะทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ต่ำกว่า 2% จากการคาดการณ์ปัจจุบันที่ 3.9% *** EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ เผยมูลค่าส่งออกในปี 2021 ขยายตัวที่ 17.1% โดยมูลค่าส่งออกสูงสุดเป็นประวัติการณ์และเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 11 ปี จากการฟื้นตัวต่อเนื่องของเศรษฐกิจการค้าโลก และการอ่อนค่าของเงินบาทเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ โดยเฉพาะการขยายตัวในตลาดจีนและอินเดีย และในกลุ่มสินค้าน้ำมันสำเร็จรูป เคมีภัณฑ์และเม็ดพลาสติก ….คาดส่งออกไทยในปี 2022 ยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง เติบโตที่ 3.4%
Home ‘พฤกษา’ อสังหาฯ รายเดียวของไทยคว้ารางวัลเชิดชูเกียรติ 'องค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10' 
‘พฤกษา’ อสังหาฯ รายเดียวของไทยคว้ารางวัลเชิดชูเกียรติ 'องค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10' 

‘พฤกษา’ อสังหาฯ รายเดียวของไทยคว้ารางวัลเชิดชูเกียรติ 'องค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10' 

พฤกษา เรียลเอสเตท ผู้นำอสังหาริมทรัพย์ไทย โดย นายปิยะ ประยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) รับรางวัล “องค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10” จากสำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยพฤกษา เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายแรก และรายเดียวที่ได้รับรางวัลเกียรติยศนี้ และเป็นเพียง 1 ใน 3 จากองค์กรชั้นนำของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติดังกล่าวในปีที่ผ่านมา

 

 

โดยที่ผ่านมาพฤกษา ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 7 ในปี 2560 และ ครั้งที่ 9 ในปี 2562 ซึ่งรางวัลองค์กรโปร่งใสเป็นรางวัลที่ ป.ป.ช.พิจารณามอบให้กับองค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยยอมรับและปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชน มีการบริหารจัดการด้วยแนวทางของความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างที่เที่ยงธรรม เคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งปฏิบัติตามแนวทางของสากลในเรื่องสิทธิมนุษยชน ไปจนถึงการส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมในองค์กร โดยปลูกจิตสำนึกให้พนักงานมีความซื่อสัตย์ ซื่อตรง และมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน รางวัลนี้จึงเป็นอีกหนึ่งรางวัลเกียรติยศที่พฤกษาภาคภูมิใจ ภายใต้นโยบายการดำเนินตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง

ข่าวเกี่ยวข้อง